Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Affärer i byggsektorn

Affärerna som lyfter Sernekes start på året: ”Vi lyckas trots vinterväder och prisökningar”

Publicerad: 5 maj 2022, 07:11

Michael Berglin, vd och koncernchef i Serneke. Foto: Serneke

Serneke fortsätter att gå mot mer lönsamhet i verksamheten. I kvartal 1 2022 ökade såväl intäkter som rörelseresultat. Signaturprojektet Karlatornet nådde dessutom en milstolpe i kvartalet.

Ämnen i artikeln:

Sernekebyggkontrakt

Anders Siljevall

anders@byggindustrin.se


Efter ett par svåra år kunde Serneke under 2021 vända minus till plus. I det första kvartalet 2022 ser utvecklingen ut att fortsätta.

– Entreprenadverksamheten i Serneke Sverige fortsätter att följa vår plan att genom disciplin och fokus på rätt projekt skapa en stabilare lönsamhet. Ökade intäkter och positiv utveckling av både rörelseresultatet och rörelsemarginalen i affärsområdet jämfört med samma period i fjol är bevis på det. Det gläder mig att vi lyckas med detta trots påverkan av förhållanden kopplat till vintermånaderna och prisökningar som följd av världsläget, säger vd och koncernchef Michael Berglin i en kommentar.

Läs även: NCC-chefen om den heta marknaden: ”Utmaningen är hur branschen lokalt kommer att mäkta med”

I det säsongsmässigt lugna första kvartalet rent produktionsmässigt är det fastighetsdelen Serneke Invest som bidrar mest på nedersta raden. Affärsområdets rörelseresultat landade på 60 miljoner kronor, vilket delvis kan härledas till försäljningen av en del av kvarteret Auriga i Karlastaden till JV-bolaget Karlastaden.

Värt att notera är dock att entreprenadverksamheten Serneke Sverige gjorde ett positivt rörelseresultat på 10 miljoner kronor, jämfört med -10 miljoner kronor under samma period i fjol. Detta, och intäktsökningen på 14 procent kan till största del förklaras av att det nu är full produktion i Karlatornet – som nu har nått halva höjden.

Michael Berglin ser fortsatt goda möjligheter framöver, även om världsläget oroar.

– Även om utvecklingen kopplat till världsläget innebär en möjlig påverkan på framför allt bostadsbyggande från den privata beställarsidan, ser vi en fortsatt stark efterfrågan på offentliga samhällsfastigheter framåt. Vår orderbok är fortsatt stark och ger trygghet. Det är i sammanhanget värt att betona att vi även har projekt som vi utvecklat i egen regi och avyttrat som ännu ej är orderbokförda, bland annat i Karlastaden.

Sernekes kvartal 1 i korthet

• Orderingången uppgick till 1 837 Mkr (1 179) och orderstocken uppgick till 11 966 Mkr (13 126)

• Intäkterna uppgick till 2 052 Mkr (1 950)

• Rörelseresultatet uppgick till 36 Mkr (31)

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -5 Mkr (-2)

• Periodens resultat uppgick till 55 Mkr (46)

• Tillgängliga likvida medel vid periodens utgång uppgick till 747 Mkr (775)

• Soliditeten uppgick till 36,4 procent (35,7)

• Försäljning av en första del av kvarteret Auriga i Karlastaden genomfördes till JV-bolaget Karlastaden Group AB som samägs av Serneke och Fastighets AB Balder.

 

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Välj nyhetsbrev