söndag26 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Affärer i byggsektorn

Bergteknikföreningen: ”Nödvändigt att hålla koll”

Publicerad: 2 september 2021, 08:38

Per Vedin, ordförande för Svenska Bergteknikföreningen.

Branschföreningen Svenska Bergteknikföreningen vill öppna upp för mer dialog i branschen. Ett steg i arbetet är att publicera en lista över anbuden i de senaste årens stora upphandlingar inom till exempel Förbifart Stockholm, Västlänken i Göteborg och utbyggnaden av tunnelbanan i Stockholm.

Ämnen i artikeln:

VästlänkenInsiktFörbifart Stockholmbyggkontraktinfrastruktur

Anders Siljevall

anders@byggindustrin.se


De vinnande anbuden, men även anbuden som inte nådde hela vägen fram, i de stora infrastrukturprojekten finns nu samlade i en lista hos Svenska Bergteknikföreningen.

– I styrelsen har vi diskuterat vad vi ska bidra med till medlemsföretagen. Statistik är intressant och särskilt när det gäller vilka arbeten som pågår just nu, berättar Per Vedin, ordförande för Svenska Bergteknikföreningen och chef för projektstyrning i projekt Norrbotniabanan på Trafikverket.

LÄS MER: Förbifarten, Tunnelbanan, Västlänken – Så såg anbuden ut i megaprojekten

Idén kom ursprungligen från styrelsemedlemmen Hans Hogård, projektchef inom Stora projekt på Skanska i Stockholm, som påbörjade sammanställningen av anbuden.

För entreprenörerna i branschen är det nödvändigt att hålla koll på vilka anbud som vinner. De stora komplexa projekten är svåra att lämna anbud på eftersom det finns många osäkerhetsfaktorer när det kommer till bergarbeten. 

Samtidigt är marknaden glödhet just nu, med jätteprojekt som Varbergstunneln, Svenska kraftnäts TBM-tunnel under Stockholm, Slussens bussgarage och förnyelsen av Stockholms avloppsrening. Dessutom väntar branschen på beslut om att byggnationen av SKB:s (Svensk kärnbränslehantering) slutförvar av använt kärnbränsle kan påbörjas.

– Vi entreprenörer samlar alltid på offentliga upphandlingar och gör våra egna listor. Jag tyckte att det var lämpligt att vi som branschförening hade den här servicen, säger Hans Hogård.

Det här är Svenska Bergteknikföreningen

Svenska Bergteknikföreningen är en ideell förening för företag som arbetar med projektering, byggande och drift av berganläggningar och gruvor samt tillverkare av maskiner och utrustning för drivning av tunnlar. Bland de 98 medlemmarna finns allt från statliga expert- och förvaltningsmyndigheter, gruvföretag, byggföretag, tillverkare av explosiva varor, universitet och högskolor, tekniska konsultföretag, privata utbildningsföretag, tillverkare av maskiner och material för anläggningsändamål samt branschföreningar inom det bergtekniska området.


Föreningens huvuduppgift är att en gång om året anordna Bergdagarna. Då avrapporteras Svenska Bergteknikföreningens verksamhet under det gångna arbetsåret. Vidare hålls föredrag om intressanta bergarbeten, tekniska nyheter, marknadsutveckling med mera.


I Svenska Bergteknikföreningens uppgifter ingår att bevaka dels utvecklingen inom högskolor och universitet dels frågor som rör utbildning inom det bergtekniska området.

 

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Välj nyhetsbrev