söndag2 april

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Affärer i byggsektorn

Cementa ansöker på nytt: ”Vi ser goda skäl att lyckas”

Publicerad: 19 april 2022, 09:21

Bild 1/3  Foto: Fredrik Sandberg/TT


Cementa har skickat in en ny ansökan om fyra års fortsatt kalkstensbrytning i Slite. Ansökan är en övergångslösning som rör ett mindre område än den ansökan som avslagits förra året och innebär enligt företaget mindre miljöpåverkan. ”Ansökan är en brygga tills vi får ett långsiktigt tillstånd”, säger Karin Comstedt Webb, hållbarhetschef Heidelberg Cement norra Europa.

Ämnen i artikeln:

kalkbetongCementabyggkontraktanläggning

Nomi Melin Lundgren

nomi@byggindustrin.se


I dag verkar Cementa under det tillfälliga tillstånd som regeringen meddelade i november 2021 och som sträcker sig fram till den 31 december 2022. 

Med hjälp av extern sten från Nordkalk samt Kunda Nordic Tsements reserver i Estland hoppas Cementa kunna leverera kalk fram till halvårsskiftet sommaren 2023. Därefter är situationen och utvecklingen oviss. Bland annat riskerar mottagnings- och krossutrustningen i täkten att hamna under vatten eftersom Cementa utan ett tillstånd inte heller får pumpa bort vatten från delar av verksamheten, skriver Cementa i ett pressmeddelande.

Läs även: Cementas vd: ”Det kan finnas lägen där vi har varit fat and happy – men där är vi inte idag” 

Söker nytt tillstånd

Det tillstånd för täktverksamheten som Cementa nu ansöker om är tänkt som en övergångslösning och rör ett avsevärt mindre område än den ansökan som fick avslag i mark och miljödomstolen förra sommaren. Där med blir även den lokala miljöpåverkan väsentligt mindre. 

– Den här ansökan syftar till att vara en brygga tills vi får ett långsiktigt tillstånd, säger Karin Comstedt Webb, hållbarhetschef Heidelberg Cement norra Europa.

Enligt Cementa har underlaget utvecklats sedan den förra ansökan och ansökan innehåller betydligt fler mätningar än den ursprungliga ansökan från 2017 och de synpunkter som lyftes under vinterns samråd har beaktats.

– Vi har mer mätdata exempelvis för grundvattnet och fler geofysiska data. Dessa förstärker den bild vi hade tidigare och att den sökta verksamheten är fullt förenlig med miljölagstiftningen, säger Karin Comstedt Webb.

Att Cementa nu lämnar in en mindre ansökan är för att det ska vara lättare för myndigheterna att bedöma den och hantera den skyndsamt. Företaget ansöker också om så kallad verkställighetsförordnande vilket innebär att bolaget i det fall Mark- och miljödomstolen beviljar ansökan ska kunna ta tillståndet i bruk direkt och fortsätta sin verksamhet även om ansökan skulle överklagas.

Karin Comstedt Webb ser goda skäl till att den här ansökan ska beviljas.

– Vi söker om en begränsad verksamhet, med en begränsad miljöpåverkan, som har mycket stor betydelse för samhället som helhet, säger hon.

Läs även: Cementa sätter press på myndigheter: ”Vi har varit proaktiva sedan 6 juli” 

Frågorna har i huvudsak rört påverkan på grundvatten och Natura 2000. 

Den ansökta brytningens påverkan på vatten och natur

Den planerade täktverksamheten i Slite innebär en ytterst liten påverkan på grundvattnet. Samtidigt arbetar Cementa vidare med en plan för vattenomledning och ett vattenreningsverk till Region Gotland för att tillvarata det vatten som ansamlas i täkterna, och därigenom förstärka den allmänna vattensituationen på ön. 

Vad gäller påverkan på naturmiljön så kommer inga nya ytor tas i anspråk, eftersom det ansökta området ligger på ytor som redan i dag ingår i den industriella verksamheten och är förberett för brytning. I det kringliggande området finns Natura 2000-områden som primärt utgörs av fuktiga miljöer. Eftersom vi vet att dessa fuktiga miljöer inte är beroende av grundvatten i berg så har den ansökta täktverksamheten obetydliga konsekvenser för Natura 2000. 

Långsiktig ansökan på gång

Kring årsskiftet 2022/2023 planerar Cementa även att lämna in en långsiktig ansökan. 

– Parallellt med den fyraåriga ansökan jobbar vi med en ansökan för ett långsiktigt brytningstillstånd. Både det kortare och det längre tillståndet är avgörande för att Sverige ska kunna upprätthålla en god självförsörjning vad gäller cement och borgar också för att vi ska kunna göra de stora klimatinvesteringar som väntar i framtiden, säger Karin Comstedt Webb.

Ägarkoncernen Heidelberg Cement har ett mål cementfabriken i Slite ska vara världens första klimatneutrala cementfabrik år 2030. För att detta ska vara möjligt krävs koldioxidinfångning genom CCS (carbon capture and storage). 

– Vi följer tidplanen vad gäller CCS. 2021 avslutades förstudien som visar att det är genomförbart. Nu går vi in i genomförandestudien. Förhoppningen är att vi ska kunna ta ett investeringsbeslut 2026/2027, säger Karin Comstedt Webb.

Enligt henne är det två viktiga faktorer för att satsningen ska bli möjlig. Att bolaget får långsiktiga täkttillstånd och miljötillstånd och mer och bättre eleffekt till Gotland.

– Det är dessa faktorer som har störst påverkan på tidplanen för denna satsning, säger Karin Comstedt Webb.

Läs även: EU:s cementlobby: ”Den svenska cementindustrin långt framme när det gäller CCS” 

Den koldioxid som ska fångas in är i ett första skede fram till 2030 tänkt att tillvaratas av den norska satsningen på CCS i Nordsjön, men det finns även andra initiativ bland annat av Storbritannien/Skottland och av Nederländerna, enligt Karin Comstedt Webb.

– Vi känner oss ganska trygga i att det kommer att finnas möjligheter för omhändertagande av koldioxiden, säger Karin Comstedt Webb.

Läs även: Klimatordlista - orden du måste förstå för att hänga med i klimatdiskussionen 

Cementa – detta har hänt

6 juli 2021: Cementas tillstånd avvisas av Mark- och miljööverdomstolen. Avvisandet möter starka reaktioner från industri, fack- och branschorganisationer. En cementbrist närmar sig och den svenska byggbranschen befarar byggstopp och varsel om uppsägningar på grund av materialbrist, eftersom Slitefabriken levererar drygt två tredjedelar av cementbehovet i Sverige. Cementa sätter omgående i gång att söka efter extraordinära lösningar till extern försörjning och import för att mildra konsekvenserna av en möjlig cementbrist.

22 juli 2021: Cementa överklagar Mark- och miljööverdomstolens dom med hänvisning till en rad omständigheter i hanteringen av ärendet. Högsta förvaltningsdomstolen ger dock inte prövningstillstånd.

21 september 2021: Cementa skickar in ansökan om tillfälligt, ”akut” tillstånd till regeringen. Cementa ansöker hos regeringen om tre års fortsatt brytningstid inom redan tidigare tillståndsgivna och miljöprövade områden. Ett treårigt tillstånd skulle ge en flexibilitet, undvika en akut vattensituation och ge rimliga förutsättningar för att få kommande tillstånd på plats.

18 november 2021: Regeringen ger Cementa tillfälligt tillstånd fram till 31 december 2022, det vill säga drygt ett år. Detta sätter stor press på alla inblandade parter vad gäller hantering av kommande tillståndsansökan.

18 april 2022: Cementa skickar in ny ansökan på fyra år till Mark- och miljödomstolen. Arbetet med en långsiktig ansökan om cirka 30 år är påbörjad.

 

 

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Välj nyhetsbrev