torsdag8 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Affärer i byggsektorn

De jagar sanningen om bra vägkontrakt

Publicerad: 16 juni 2016, 08:37

Vägkontrakt i Norge, Skottland och Kanada jämförs i en studie av VTI. Foto: VTI/hejdlösa Bilder

VTI har jämfört kontraktsutformning vid upphandling av vägunderhåll i olika länder. Slutsatsen blev att det krävs mer forskning för att få ett svar på vad som fungerar bäst.

Ämnen i artikeln:

TrafikverketVTIbyggkontrakt


– Rapportens övergripande slutsats är att det inte finns några entydiga recept när det gäller kontraktsutformning vid upphandling av vägunderhåll, säger rapportförfattaren Johannes Österström.

Detta konstaterar VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, i en ny rapport om internationella erfarenheter från upphandlingsförfaranden i Norge, Skottland och Kanada. Rapporten har tagits fram på uppdrag av Trafikverket, som använder sig av en rad olika kontraktsmodeller i dag. VTI har gått igenom litteratur om ämnet och intervjuat tre vägadministrationer som upphandlar vägunderhåll i Ontario, Norge och Skottland.

VTI har fokuserat på skillnaden i effektivitet mellan utförandekontrakt och funktionskontrakt samt hur incitament, riskfördelning, konkurrenssituation och kvalitetsdimensioner påverkar utfallet av kontrakten.

– Gemensamt för de tre länderna är att de genom reformer eftersträvar en högre grad av direkt kontroll över vägunderhållet från vägadministrationens sida, det vill säga en förskjutning bort från renodlade funktionskontrakt, säger Johannes Österström.

Några slutsatser i rapporten handlar om att kontrakt med flera arbetsuppgifter, liksom längre kontrakt, är mer effektiva än andra. Detta talar mot att göra kontrakten för korta och att upphandla olika arbetsuppgifter var för sig, skriver VTI. De anser även att stora kontrakt kan ge skalfördelar, men bara om innehållet i kontraktet är genomtänkt eftersom varje tillagd uppgift inte nödvändigtvis ger förutsättningar att minska de genomsnittliga kostnaderna. Stordriftsfördelar kan också leda till en målkonflikt med upprätthållandet av en stark konkurrens. En möjlig effektiv lösning är att möjliggöra för entreprenörer att lämna anbud på flera små kontrakt, skriver VTI.

Rapportförfattarna tar även upp möjligheten att testa variabla kontraktsmodeller likt tester av alternativa kontraktsmodeller som görs i Norge. Att pröva flera typer av kontrakt i kombination med en uttalad vilja att följa upp effektiviteten samt en ändamålsenlig insamling av data skulle ge en god grund för att mäta och utvärdera effektivitet.

– Det saknas dock studier som mäter effektiviseringar till följd av en viss kontraktsmodell, där hänsyn tas till eventuella samtidiga effekter i kvalitet eller kontraktsmodellens långsiktiga påverkan, säger Johannes Österström.

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Välj nyhetsbrev