söndag28 maj

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Affärer i byggsektorn

Doxa lägger bud på Serneke – erbjudandet värt 1 miljard

Publicerad: 25 april 2023, 06:44

Foto: Tomorrow AB

Fastighetsinvesteraren Doxa lägger ett rekommenderat bud på byggjätten Serneke, enligt ett pressmeddelande. Aktieägare i Serneke erbjuds sex nyemitterade aktier i Doxa för varje befintlig B-aktie i Serneke.

Ämnen i artikeln:

SvepetSernekeaktiemarknad

ND


Erbjudandet värderar varje B-aktie i Serneke till 35:94 kronor och erbjudandets totala värde uppgår till cirka 1 miljard kronor.

Styrelsen för Serneke rekommenderar enhälligt aktieägarna i bolaget att acceptera Doxas offentliga uppköpserbjudande. Rekommendationen stöds av ett värderingsutlåtande, en så kallad fairness opinion, från KPMG.

Läs mer: Branschen, bolaget, marknaden: Så kan Serneke-köpet forma framtiden

Storägarna Ola Serneke Invest, Lommen Holding, Balder och Svolder, vilka tillsammans äger 50,4 procent av det totala antalet utestående B-aktier och röster i Serneke, har ingått bindande åtaganden att acceptera erbjudandet.

"Det stärker indirekt Sernekes nuvarande aktieägarbas och förbättrar förutsättningar för en mer ändamålsenlig och långsiktig kapitalförsörjning av Sernekes verksamhet", skriver Serneke i ett pressmeddelande.

Erbjudandet innebär en premie om 83,4 procent i förhållande till stängningskursen för Sernekes B-aktier per den 24 april 2023, vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av erbjudandet, och 66,8 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Sernekes B-aktier på Nasdaq Stockholm respektive Doxas aktier på Nasdaq First North Growth Market under de 30 senaste handelsdagarna som avslutades den 24 april 2023.

Doxas storägare Agartha, Malmö Bra Bostad, Bergendahls Invest och Ninalpha, vilka tillsammans äger cirka 44,9 procent av det totala antalet utestående aktier och röster, har åtagit sig att på bolagets årsstämma rösta för förslaget om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier i Doxa, att användas som vederlag i erbjudandet.

– Vi är glada över att Doxa gemensamt med de största ägarna i Serneke i dag tar första steget i det som, för både Doxas och Sernekes aktieägare, är en mycket bra affär med betydande synergier på flera plan, kommenterar Victor Persson, vd för Doxa.

Doxa avser att renodla Serneke till ett bygg- och entreprenadbolag som ska fortsätta på inslagen väg som ett av Sveriges största bygg- och entreprenadbolag, menar Persson vidare.

Man avser även dela ut och särnotera entreprenadbolaget när förutsättningar föreligger.

– Samt behålla Sernekes landbank och projektutveckling där vi ser stora framtida värden och tydliga synergier med Doxas kassaflödesgenererande portfölj, framförallt ur ett riskspridnings- och finansieringsperspektiv.

Erbjudandet är bland annat villkorat en acceptgrad överstigande 90 procent.

B-aktierna i Serneke är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm, Small Cap. Aktierna i Doxa är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market.

Doxas underliggande fastighetsvärde, enligt årsredovisningen 2022, är cirka 3,64 miljarder kronor.

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Välj nyhetsbrev