Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Affärer i byggsektorn

Dyrt med avsteg från AB-system

Publicerad: 29 september 2016, 05:50

Bild 1/3  Olof Johnson, chefsjurist på Sveriges Byggindustrier, säger att det som kommit fram i rapporten bekräftar en bild man fick redan då enkätundersökningen gjordes 2014/15.

Foto: BI

Byggherrar gör ofta avsteg från standardavtalen för skapa tydligare avtal. Men för entreprenörerna skapar avstegen ofta mindre tydlighet och merkostnader. Vissa avsteg kan kosta entreprenören halva vinsten, enligt en ny rapport. Det har mindre entreprenörer ofta svårt att hantera, enligt rapportförfattaren.


Initiativet till rapporten, som tagits fram av Stockholms Byggmästareförening, kom efter konferensen ”10 år med AB04” 2014 då byggherrar, entreprenörer och underentreprenörer fyllde i en enkät om avsteg. Rapporten innehåller en djupare sammanställning och genomgång av enkäten och man har även intervjuat entreprenörer och underentreprenörer och gjort vissa litteraturstudier. Enligt Anders Kivijärvi, från ÅF konsult, som skrivit rapporten, hade man gärna velat intervjua byggherrar också, men anslaget räckte inte.

När det gäller entreprenörernas perspektiv tydliggör rapporten det som redan var känt för många – att avsteg ger högre kostnad och högre anbudssumma. Detta eftersom anbudsgivaren får ökade kostnader för centraladministration och transaktionskostnad och kostnad för slutreglering. Entreprenören måste i sitt anbud kompensera sig för den ökade risken.

– Det finns avsteg som entreprenörerna tycker är bra, men andra är problematiska. Det kan till exempel bli kostsamt om byggherren upprättar handlingar och sedan gör ett avsteg som förflyttar ansvaret för felen till entreprenören, säger Anders Kivijärvi.

Entreprenörer avstår från att lämna anbud

Avsteg som gäller att entreprenören övertar ansvaret för handlingar och förutsättningar kan alltså motsvara mer än halva vinsten för entreprenören, kommer Anders Kivijärvi fram till i rapporten.

Det händer därför regelmässigt att entreprenörer låter bli att lämna anbud på grund av avsteg.

– Det är inte bra för det trycker långsamt upp priserna, säger Anders Kivijärvi.

Mats Kimby är vd på In3prenör, ett mellanstort entreprenörföretag som bygger publika och offentliga byggnader i Stockholm och Uppsalaområdet. Han säger att exemplet med att föra över projekterade handlingar med eventuella fel som Anders Kivijärvi nämner kan ge katastrofala konsekvenser.

– Man får kanske kort tid på sig och hittar inte felen – tar man då över ansvaret tar man ju över alla fel, då vet man inte var det slutar, säger han.

Vill förskjuta risk till entreprenören

Andra exempel kan vara att entreprenören förväntas ta ansvar för befintliga hyresgästers pågående verksamhet och även tredje man i ett byggprojekt med pågående verksamhet i fastigheten.

– Sådana skador går inte att försäkra sig emot. Då vågar man inte gå in i det, säger han.

Företaget låter därför ibland bli att lämna anbud när det är många avsteg och väljer företag som jobbar aktivt med att ha få sådana.

Byggherrarnas enkätsvar visar att de gör avsteg för att avtalen ska bli tydligare och för att risken ska förskjutas till entreprenören.

Men ungefär lika många byggherrar som tycker att avsteg är bra tycker att de är dåliga, enligt enkäten.

– Det förvånade mig att uppfattningen var så olika, men vi vet ju inte exakt vilka byggherrar som svarat på intervjun, säger Anders Kivijärvi.

Byggherrarna kritiska mot rapporten

Föreningen Byggherrarna är dock kritisk mot rapporten. De tycker den är ensidig och att byggherrarna inte kommer till tals mer än genom enkäten.

– Det är jättebra att ämnet belyses, men enkätsvar är väldigt förenklade frågor och svaren blir väldigt korta och vi har ingen aning om vilka byggherrar som svarat, säger Nicklas Björklund, Byggherrarnas jurist.

Ett annat problem tycker Nicklas Björklund är att man inte diskuterar djupare vad ett avsteg är.

– Om avsteg innebär större risk mindre tydlighet och fler tvister - då måste vi veta - vad pratar vi om för avsteg? Det finns även avsteg som kan innebära förtydliganden, förenklingar och förbilliganden. Och även om vissa avsteg kan innebära en ökad kostnad för byggherren – om byggherren är medveten om detta och villig att ta kostnaden – vad är problemet?

Nicklas Björklund är också kritisk till siffran som nämns när det gäller kostnaden och hade önskat mer verklighetsbaserade exempel där, inte bara hypotetiska uträkningar.

– Jag hoppas att det här leder till vidare samtal, men det hade varit bättre att ta dem innan rapporten publicerades, säger han.

Vill att avsteg ska undvikas

Olof Johnson, chefsjurist på Sveriges Byggindustrier säger att det som kommit fram i rapporten bekräftar en bild man fick redan då enkätundersökningen gjordes 2014/15.

– Men det är bra att få en indikation på hur mycket avstegen kostar, även om en djupare analys av det och motiven till olika avsteg hade varit intressant, säger han. Sistnämnda fråga bör ju de som gör avstegen kunna svara på, säger Olof Johnson.

Han sitter just nu och arbetar med de kommande revideringarna av standardavtalen.

– Redan i förordet så framgår det att vi vill att man ska undvika avsteg från bestämmelserna så långt det är möjligt, säger han.

Allvarligt att ändra ansvarsbegränsning

Förutom övertagande av handlingar och förutsättningar som oklara markförhållanden tycker Olof Johnson att de allvarligaste avstegen som görs är när man går in och ändrar ansvarsbegränsningar eller laborerar med byggherransvar och tredje mans skador. När entreprenören inte kan försäkra vissa ansvarsrisker som skapas genom avsteg, då har branschen ett problem, tycker han.

Men han tycker samtidigt att avsteg inte är det som skapar mest problem i projekten.

– Ett mycket större problem är i så fall dagens blandade styrda entreprenadformer med otydliga förfrågningsunderlag och där det är oklart vem som ska färdigprojektera entreprenaden i de olika delarna. Där har hela branschen en större utmaning som vi hoppas kunna lösa genom AB-revideringen, säger Olof Johnsson.

Om rapporten

Entreprenadutskottet inom Stockholms Byggmästareförening, som driver branschfrågorna inom BI Öst, har tagit initiativ till en rapport som tar sikte på eventuella kostnader med anledning av avsteg från standardavtalen (AB 04 och ABT 06).

Rapporten BI Öst har ansökt och beviljats ekonomiska medel från Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF) för samfinansiering av denna rapport.

Martina Strand Nyhlin, frilansjournalist, red@byggindustrin.se

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.