fredag24 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Affärer i byggsektorn

Hela listan: Här ska det byggas bostäder i Stockholm

Publicerad: 3 augusti 2022, 09:10

Över 5 000 nya bostäder ska byggas i Stockholm under året. Foto: Fastighetsnytt

Stockholm växer. Här är alla aktörer som har tilldelats mark för totalt över 5 000 nya bostäder i år.

Ämnen i artikeln:

JMIkanoFamiljebostäderSeniorgårdenWallenstamStockholms stadStockholmshemSvenska BostäderByggvestaBesqabMagnolia BostadHSBHSB RiksförbundbyggkontraktStockholm

Artikeln publicerades för första gången i Fastighetsnytt under vintern 2021. 

SKB bygger 205 bostäder i Gröndal, Bredäng och Vårberg

Lägenheterna ska byggas längs Gröndalsvägen och uppföras som hyresrätter. Marken ska upplåtas med tomträtt. 

I Bredäng ska bolaget bygga 75 hyresrätter. 

I Vårberg ska SKB bygga 80 nya bostäder inom tomträttsfastigheter Fårholmen 1 och Bredholmen 1. Här krävs en ny detaljplan. Markanvisningen är en del av stadsutvecklingsprojektet Fokus Skärholmen. 

De senaste tre åren har SKB fått fem markanvisningar i staden, om totalt 465 lägenheter. 

Läs även: Mer byggande i Skåne – 80 000 nya bostäder planeras

325 nya bostäder i Skärholmen

Obos: 160 bostäder 

Obos, som de senaste åren storsatsat på Sverige, får en markanvisning för 160 nya bostäder inom projektet Fokus Skärholmen. Lägenheterna ska upplåtas som bostadsrätter. 

HSB: 42 bostäder 

HSB Bostad får en markanvisning för 42 nya bostadsrätter, även det inom Fokus Skärholmen. 

TB-gruppen: 43 bostäder  

TB-Gruppen bygger 43 nya bostäder, där hälften utgörs av bostadsrätter och hälften utvecklas i en så kallad byggemenskap som utvecklas tillsammans med arkitektbyrån Equator. Equator agerar så kallad projektlots och samlar privatpersoner som är med och planerar sin framtida bostad inom projektet. Bostäderna överlåts sen med äganderätt till privatpersonerna inom byggemenskapen. 

I Stockholms stads budget 2022 framgår att kommunfullmäktige vill se fler typer av boendeformer som exempelvis kooperativ hyresrätt, byggemenskaper, kompiskontrakt och kollektivhus. 

Åke Sundvall: 80 lägenheter

Åke Sundvall får en markanvisning inom en lagakraftvunnen detaljplan i Skärholmen, och ska bygga 80 nya bostadsrätter eller ägarlägenheter. Ett jämförelseförfarande har genomförts inför direktanvisning. 

Många nya projekt i Söderort

Storstaden bygger 60 bostäder i Sätra

Storstaden ska bygga 60 hyresrätter längs Järnbärarvägen i Bredäng, marken är i dag obebyggd. Exploateringen kräver ny detaljplan. 

Storstaden har under de senaste fyra åren fått två markanvisningar om totalt 140 lägenheter. 

Gimle bygger 50 studentbostäder i Hökarängen

Gimle bygger 50 nya studentbostäder längs med Fredagsvägen i Hökarängen. Exploateringen kräver ny detaljplan. 

JM bygger i Stureby

JM ska bygga 25 bostadsrätter och 15 radhus i Stureby längs Hemskogsvägen, söder om Stockholm. 

JM har valts ut genom direktanvisning. Under de senaste åren har tre byggaktörer sökt markanvisning på platsen. Bolaget har under de senaste tre åren fått fyra markanvisningar om totalt 310 lägenheter.

1140 nya bostäder i Stureby/Örby/Bandhagen

Åtta markanvisningar delas ut för exploatering av det obebyggda stråket längs Örbyleden, mellan Stureby och Örby/Bandhagen enligt följande: 

Familjebostäder: 150 hyresrätter

Aprilstaden Fastigheter: 150 bostadsrätter

Byggnadsfirman Erik Wallin AB: 100 hyresrätter, 150 bostadsrätter

Ikano: 100 seniora hyresrätter

JM: 170 bostadsrätter

K2A: 100 hyresrätter

Svenska Hem: 170 bostadsrätter

Järntorget: 70 bostadsrätter

De markanvisade byggherrarna ska tillsammans med staden ta fram en bebyggelsestruktur för området. Marken säljs för 18 050 kronor per kvadratmeter ljus BTA för flerbostadshus. Exploateringen kräver ny detaljplan. 

395 bostäder på Årstafältet

Sveafastigheter får en markanvisning för 105 bostäder. Seniorgården AB och AB Borätt föreslås få markanvisning för cirka 120 bostäder, varav cirka 50 ska vara seniorbostäder. OOF Group bygger cirka 50 bostadsrätter. Åke Sundvall bygger 120 bostäder. Exploateringen kräver ny detaljplan. 

150 bostäder i Östberga 

JM får en markanvisning för 150 nya bostäder, 90 bostadsrätter och 60 studentbostäder, i Östberga. Exploateringen kräver ny detaljplan.

330 nya lägenheter i Enskede

Iris Förvaltning har tillsammans med flera tomträttsinnehavare och Alm Småa Bostad ansökt om en gemensam markanvisning för 330 nya lägenheter inom sina tomträtter, där man nu får en direktanvisning. 

Men ges samtidigt en option att friköpa hela området samt att under planprocessen förhandla om friköp av endast delar av området.

Wallenstam bygger 140 bostäder i Hagsätra

Wallenstam får en markanvisning för 140 nya bostäder i Hagsätra. Samtidigt får kommunala Sisab en markanvisning för en ny skola i området. 

Järntorget bygger 100 lägenheter i Skarpnäck

Järntorget bygger 100 hyresrätter inom Skarpnäcks sportfält, där ytterligare bostäder ska markanvisas de kommande åren.

300 nya bostäder i Farsta

Farstarondellen ska byggas om till ”stadsmässig bebyggelse” med korsningar och 300 nya bostäder. Projektet är indelat i tre kvarter. Brabo Stockholm och Byggnadsfirman Erik Wallin markanvisas totalt 170 bostadsrätter. Ett kvarter omfattande cirka 130 hyresrätter anvisas till Wallenstam. 

120 allmännyttiga bostäder i Hagsätra

Stockholmshem får en markanvisning för 120 nya hyresrätter i Hagsätra. Exploateringen kräver ny detaljplan. 

Läs även: Osäker framtid för 1 700 bostäder i Stockholm

Även norrort får sin beskärda del

Svenska Bostäder bygger 150 bostäder i Hässelby

Svenska Bostäder får en markanvisning för 150 nya hyresrätter, inom konceptet Stockholmshusen. Exploateringen kräver ny detaljplan. 

80 hyresrätter i Hässelby

Nästa hyresrättsprojekt i Hässelby går till Strandärten 22, som är tomträttshavare till en tomt i Hässelby Villastad. Här får man en markanvisning för 80 nya hyresrätter inom fastigheten. Exploateringen kräver ny detaljplan. 

310 nya bostäder i Vällingby

Svenska Bostäder får en markanvisning för 150 nya hyresrätter i Vällingby, samtidigt som Byggvesta får en markanvisning för 160 nya bostäder, varav 100 blir bostadsrätter och 60 blir hyresrätter. Exploateringen kräver ny detaljplan. 

Upp till 85 lägenheter till Besqab i Bromma

Besqab får en markanvisning för bostäder på två områden som ligger under ett befintligt kraftledningsstråk i Åkeshov som planeras läggas ned 2023, varefter exploateringen kan ta vid. Utbyggnadsförslaget innehåller totalt cirka 55-85 lägenheter. Exploateringen kräver ny detaljplan. 

100 lägenheter i Bromma 

Svenska Hem i Bromma Mark nr IV AB får en markanvisning för hyresrätter på två markområden på ömse sidor om Spångavägen i stadsdelarna Beckomberga och Eneby. Utbyggnadsförslaget innehåller totalt cirka 70-100 lägenheter. Exploateringen kräver ny detaljplan. 

150 bostäder i Bromma 

AB Borätt tillsammans med Seniorgården får en markanvisning för 150 nya lägenheter i Bällsta hamn. Området ingår i Ulvsunda industriområde som i översiktsplanen är utpekat som ett stadsutvecklingsområde som ska utvecklas från industri till en blandad bebyggelse. Efter en del osäkerhet kring Bromma flygplats påverkan på utvecklingsmöjligheterna beslutade stadsbyggnadsnämnden 2017 att påbörja ett planarbete för området. 

340 lägenheter i Husby

Efter att Bonava lämnat tillbaka sin markanvisning för nya bostäder i Husby har exploateringskontoret valt att dela markanvisningen mellan Sveaviken Bostad och Titania. Sveaviken kommer att bygga 140 lägenheter, och Titania 200 stycken. Lägenheterna ska upplåtas med bostadsrätt eller äganderätt. 

Magnolia bygger 350 bostäder i Kista

Magnolia Bostad får en markanvisning för upp till 350 hyresrätter och bostadsrätter inom projektet Kista Äng. Bolaget inkom med det högsta anbudet på marken, 14 014 kronor per kvm BTA och utsågs därför som vinnare i den anbudstävling som anordnades. 

Nyfosa bygger 200 bostäder i Kista

Nyfosa har ansökt om, och beviljats, en markanvisning som angränsar till en fastighet som de redan äger i Kista. Den nya markanvisningen gäller 200 bostäder i en högre byggnad inom en fastighet som bolaget redan äger. Exploateringen kräver ny detaljplan. 

Amasten bygger 120 hyresrätter i Spånga

Amasten får en markanvisning för 120 små hyresrätter i Spånga norr om Stockholm. Exploateringen kräver ny detaljplan. 

Familjebostäder bygger 130 nya bostäder i Tensta

Familjebostäder får en markanvisning om 130 nya hyresrätter i Tensta. Exploateringen kräver ny detaljplan.

Sammanställningen är tagen ur dagordningen inför Exploateringsnämndens sammanträde 16.30 den 16 december 2021, då slutgiltiga beslut om samtliga ärenden ovan fattas. 

 

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Välj nyhetsbrev