Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Affärer i byggsektorn

Klimatvänligare betong vinner Nordbyggs Guldmedalj

Publicerad: 7 oktober 2020, 04:49

Nordbyggs Peter Söderberg och Karl-Gunnar Karlsson, vd på Swerock, under prisceremonin. Foto: Julia Dagnäs

Nordbyggs Guldmedalj för årets bästa produktnyhet går till Swerocs ECO-Betong. Den nya betongen kan minska klimatpåverkan med upp till 50 procent.

Ämnen i artikeln:

betongklimatmålPeab Sverigebyggkontraktanläggningklimatinsatser

Nomi Melin Lundgren

nomi@byggindustrin.se


 – Det här är jätteroligt, verkligen! Det bekräftar att vi är på rätt väg, säger Karl-Gunnar Karlsson, vd på Swerock, när Byggindustrin tar kontakt för att prata om företagets produkt ECO-Betong, som juryn bakom Nordbyggs Guldmedalj har utsett till årets bästa produktnyhet.

Helt ny fabrik

För ECO-Betongen kommer utmärkelsen precis lagom till ettårsdagen. Produkten lanserades i oktober 2019 som en ny klimatförbättrad betong. Över 90 procent av betongs klimatpåverkan kommer från den cementklinker som är huvudbeståndsdel i cement och fun­gerar som bindemedel i betong. ­Genom att ersätta cementklinkern med något annat bindemedel kan man därmed minska klimatpåverkan. Ett alternativt bindemedel som är vanligt i andra delar av världen är slagg, en biprodukt från ståltillverkning.

Läs även: Här byggs Sveriges största trähuskvarter på stadig grund av järn och betong

Det som är unikt med Swerocks satsning är att den slagg som används i stället för cement kommer att tillverkas lokalt vid en ny fabrik, strax intill SSAB:s anläggning i Oxelösund.

Vi har investerat över 100 miljoner kronor i den nya fabriken, som är klar att provköras i dagarna. Där kommer vi att tillverka eget bindemedel av restprodukter från den lokala ståltillverkningen. Det blir resurseffektivt och säkrar vår tillgång på slagg.

– Vi har investerat över 100 miljoner kronor i den nya fabriken, som är klar att provköras i dagarna. Där kommer vi att tillverka eget bindemedel av restprodukter från den lokala ståltillverkningen. Det blir resurseffektivt och säkrar vår tillgång på slagg, säger Karl-Gunnar Karlsson på Swerock.

Genom att ha slaggproduktionen inom landets gränser så minskar också behovet av klimatpåverkande transporter markant. I dag importeras slagg ofta från andra länder. 

Läs även: Det finns en tredje väg: Så varför är den hållbara duellen enbart mellan betong och trä?

Den nya fabriken ligger i startgroparna för att dra i gång på allvar nu i oktober. Slagg från den egna fabriken kommer sedan att användas vid betongtillverkningen vid alla Swerocks omkring 40 anläggningar runtom i landet. 

Slagg från Swerocks nya fabrik ska användas vid betongtillverkningen vid alla företagets omkring 40 anläggningar runtom i landet. Foto: Swerock

Beprövad metod

Tanken på att börja producera egen slagg till en mer klimatsmart betongproduktion slog rot redan 2012.

– Då hade vi de förs­ta diskussionerna med SSAB kring detta. Vi såg fördelar redan då. Genom att utnyttja en lokal biprodukt så följer vi vår strategi om närproducerat samhällsbyggande, säger Karl-Gunnar Karlsson.

Swerock tror mycket på det här samarbetet.

– Vi får en tekniskt väldigt bra produkt tillsammans med en stor klimatförbättring, säger Karin Bergkvist, hållbarhetsstrateg på Swerock.

Att byta ut en del av cementen mot slagg är en beprövad metod internationellt. Så den största utmaningen med ECO-Betongen har inte varit teknisk.

Utmaningen är snarare marknadsmässig. Det gäller att beställare vill och vågar satsa på betong med mindre klimatpåverkan. Men vi ser att det finns beställare som vill ligga i framkant och bygga mer hållbart.

– Utmaningen är snarare marknadsmässig. Det gäller att beställare vill och vågar satsa på betong med mindre klimatpåverkan. Men vi ser att det finns beställare som vill ligga i framkant och bygga mer hållbart, säger Karin Bergkvist.

Svenska regelverk måste hänga med

ECO-Betongen har faktiskt en rad egenskaper som gör den bättre än vanlig betong i vissa miljöer.

Att slaggen förutom klimatbesparingen ger tekniska fördelar och längre livslängd, det är det som ger en verkligt hållbar produkt.

– Betongen blir mer beständig i tuffa miljöer, exempelvis där det finns klorider, som i badhus, eller i saltvattenmiljöer som till exempel hamnkonstruktioner. Att slaggen förutom klimatbesparingen ger tekniska fördelar och längre livslängd, det är det som ger en verkligt hållbar produkt, säger Karin Bergkvist.

Hur mycket slagg man får blanda in i betongen bygger på de svenska standarderna för hur stor andel av cementen man får ersätta. Till exempel får man blanda in upp till 65 procent slagg i betong för husbyggnad. I flera andra länder bygger man betongkonstruktioner med en långt högre andel slagg än vad våra svenska standarder tillåter.

Vi beräknar att vår satsning kan spara 50 000 ton koldioxid per år. Det motsvarar en halv miljon bilresor mellan Stockholm och Göteborg.

– När man tittar på resten av världen så har vi mycket högre gränsvärden här. Till exempel så är gränsvärdet för slagg i anläggningsbetong 20–35 procent i Sverige, medan det finns broar i USA som har en slagginblandning på 70 procent. De svenska regelverken måste hänga med, säger Karin Bergkvist.

Att det ser ut på det här sättet handlar mycket om tradition, tror hon.

– Det kan bero på att de inte har haft lika mycket och lättillgänglig kalksten som vi har haft och därför valt en annan väg. Men den stora klimatutmaningen, den har vi alla, och de lösningar som vi har i dag måste komma ut och användas, så att vi kan fundera på det som vi inte har lösningar på i stället, säger Karin Bergkvist.

ECO-Betongen är ett steg på vägen.

– Vi beräknar att vår satsning kan spara 50 000 ton koldioxid per år. Det motsvarar en halv miljon bilresor mellan Stockholm och Göteborg, säger Karl-Gunnar Karlsson.

Om Swerock ECO-Betong:

* Går att använda för gjutningar inomhus och utomhus.

* Finns såväl för låga exponeringsklasser (X0/ XC1) som höga (XD3/XF4).

* Kan levereras i alla konsistensklasser.

* Kan används till alla konstruktiva gjutningar i miljöer där krav ställs på högre eller lägre exponeringsklass enligt Eurokod. 

* Produkten kan lossas och gjutas med alla traditionella metoder. 

* Ytbehandling med stålglättning på betong innehållande tillsatt luft (XF2-3) rekommenderas ej. 

Fördelar med Eco-betong:

* Lättare att arbeta med och längre öppethållande i färskt tillstånd.

* Minskad värmeutveckling och långsammare hållfasthetsutveckling under härdning.

* Minskad porositet som ger tätare betong med förbättrad beständighet vid inträngning av skadliga ämnen och lägre mängd reaktiva ämnen (kalciumhydroxid), vilket ger förbättrad beständighet vid kemisk attack på den färdiga betongen.

Målet klimatneutral betong 2045

Betonginitiativet har tillsammans med Fossilfritt Sverige tagit fram en ”Färdplan för klimatneutral betong”. Den innebär bland annat att betong för husbyggnation inom fem år från 2018, då målet sattes, alltså till 2023, ska nå en halverad klimatpåverkan, jämfört med den betong som användes år 1990. 

År 2030 ska klimatneutral betong finnas på marknaden och år 2045 ska all betong som används i Sverige vara klimatneutral.

 

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Välj nyhetsbrev