måndag30 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Affärer i byggsektorn

Miljarder förloras på dålig återvinning av byggmaterial

Publicerad: 18 januari 2018, 10:52

Stål, cement och annat byggmaterial kan återvinnas med god kvalitet. Men endast en fjärdedel av materialvärdet för stål, aluminium, cement, plast och papper finns kvar efter en användningscykel, skriver Anders Wijkman och Lina Bergström i Återvinningsindustrierna på DN-Debatt. Värden för 42 miljarder förstörs enligt ny rapport.

Ämnen i artikeln:

byggkontrakt

Nomi Melin Lundgren

nomi@byggindustrin.se


Enligt den nya forskningsrapporten ”Ett värdebeständigt svenskt materialsystem förlorar Sverige minst 42 miljarder kronor varje år på grund av ineffektiv materialanvändning. Forskarna bakom rapporten har studerat materialanvändningen i Sverige utifrån ekonomiskt värde – i termer av kronor och ören i stället för ton och kubikmeter.

Kartläggningen visar att endast en fjärdedel av materialvärdet för stål, aluminium, cement, plast och papper finns kvar efter en användningscykel. Detta trots att det mesta av materialet skulle kunna återvinnas igen med god kvalitet. Hela 42 miljarder kronor går förlorade varje år, bara för dessa fem material, skriver Anders Wijkman och Lina Bergström på DN-debatt. Värdet motsvarar 1 procent av BNP eller 10 000 kronor per hushåll.

Material till ett värde av cirka 21 miljarder kronor förstörs, förloras, deponeras, eller bränns årligen i Sverige. Ytterligare 9 miljarder kronor går om intet på grund av att materialet nedgraderats genom till exempel sammanblandning eller kontaminering.

Enligt Anders Wijkman och Lina Bergström skulle Sverige med bättre produktdesign, materialspecifikationer och återvinningssystem kunna bibehålla materialens kvalitet och undvika stora delar av värdeförlusten. Utöver detta förlorar Sverige 12 miljarder kronor i upparbetningskostnader av materialet.

Debattförfattarna har identifierat sju politiska initiativ som kan tas direkt för att driva utvecklingen framåt i rätt riktning.

Återvinningsindustrierna publicerar i dag även ett upprop på sin hemsida där flera stora aktörer, bland annat NCC och Vasakronan förbinder sig att öka sina inköp av återvunnet material.

Förslag för att driva på en utveckling av den cirkulära ekonomin:

1, Inför nationella mål för att bibehålla ekonomiskt värde i materialanvändningen.

2, Ge Statistiska centralbyrån och Naturvårdsverket i uppdrag att ta fram mått för värde och cirkularitet.

3, Skapa förutsättningar för industrin till storskalighet och ökad användning av återvunna material.

■ Premiera återvunnet material i förhållande till jungfruligt på marknaden.
■ Skapa förutsättningar för privata aktörer att driva cirkulära flöden. Framväxten av storskaliga återvinningssystem får inte försvåras av kommunala avfallsmonopol.

4, Skapa industrisamarbeten inom värdekedjor och produktgrupper.

■ Prioritera byggnation, fordon, mat, förpackningar och textil.
■ Utveckla produktdesign och återvinning för att undvika ekonomiska värdeförluster.

5, Ge upphandlingsmyndigheten i uppdrag att utveckla kriterier för att stärka marknaden för återvunna material. Det offentliga är en stor aktör på de flesta marknader och har därför goda möjligheter att driva på upphandling av återvunnet material i produkter.

6, Inför en förordning om att produkter som sätts på marknaden ska vara enkla att återvinna.

7, Agera proaktivt i Bryssel för att driva på EU:s cirkulära arbete och införandet av Circular economy package, EU-kommissionens initiativ från 2015 att skapa incitament för mer cirkulära materialflöden i ekonomin.

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Välj nyhetsbrev