Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Affärer i byggsektorn

NCC flaggar för prisras

Publicerad: 6 mars 2008, 13:43


AV PER HINDERSSON

NCCs koncernchef Alf Göransson har en förutsägelse om den nära framtiden; den ökande globaliseringen ger fallande byggmaterialpriser. Byggsektorns kommande deflation bäddar för ökande vinstmarginaler åt byggaren och rimligtvis vill också byggherren få en del av kakan.

-Det här är spännande. Byggindustrin är en av de sista bastionerna som faller. Hittills har globaliseringen gett oss fallande priser på telefoni, livsmedel, flygresor. Nu bryts gränserna upp i rasande tempo även när det gäller byggmaterial. Vi är i samma läge som flygindustrin var i för sju, åtta år sedan, men i byggbranschen finns det ingen Ryan Air än så länge, säger Alf Göransson.

NCC har lämnat startblocken och har i dag inköpskontor i Polen, Kina, Tyskland, Baltikum och Sydeuropa. Under 2006 öppnas ytterligare ett par kontor i Östeuropa.

-Vi kommer att uppleva en deflation inom byggsektorn. Det är på gång, men folk har ännu inte riktigt insett det. Det öppnar för besparingar och mer pengar på slutraden. Det finns pengar att tjäna, inte bara för byggaren utan även för kunden. Jag tror vi kan räkna med att byggherrarna kommer att bli alltmer pådrivande i den här frågan.

För drygt tre år sedan började NCC implementera partnering på den svenska marknaden. Då hade man provat ett antal projekt med partnering i Danmark, resultaten var goda och gav mersmak.
Partnering blev - mitt i den smärtsamma turn around-fasen och dess personal- och verksamhetsneddragningar - ett strategiskt tillväxtverktyg.

-Man behöver inte krångla till det. Vår strategi är att kunna hålla lägre kostnader än våra konkurrenter. Gör vi det så växer vi snabbast. Det argumentet fungerar i bodarna. Har vi den lägsta kostnadskalkylen innan vi räknar in vårt påslag så får vi jobbet, säger Alf Göransson.

Hittills har NCC genomfört 175 partneringprojekt i Norden och i dagsläget svarar partneringuppdragen för ungefär 14 procent av koncernens omsättning. I år svarar partnering för en omsättning på 4,9 miljarder kronor i Norden, en ökning med drygt 300 procent på tre år. Mätt i pengar är Sverige i dag NCCs största partneringmarknad med en omsättning på 2,2 miljarder kronor.

Det är värt att notera att enbart entreprenader åt externa kunder räknas in i partneringvolymen. Egen regi - med exempelvis NCC Boende som byggherre och NCC Construction som entreprenör - räknas inte in, oavsett hur partneringliknande samarbetet än bedrivs. Volymfördelningen mellan "externa" och "interna" entreprenader är dock inget som NCC tillkännager.

Störst är intresset hos offentliga kunder. Lagen om offentlig upphandling har inte inneburit något hinder (förutsattt att förfrågningsunderlagen är rätt formulerade) och aptiten ökar, inte minst hos de allmännyttiga bostadsbolagen. Totalt sett svarar den offentliga sektorn för 70-75 procent av partneringvolymen.

-Jag tror stenhårt på det här. Summerar vi resultatet finner vi att marginalerna är klart bättre i våra partneringprojekt jämfört med traditionella entreprenader; i snitt 1-1,5 procent bättre. I nio av tio projekt lyckas vi pressa kostnaderna under kundens budget och vi har inte haft en enda tvist på dessa fyra år i något partneringprojekt. Det känns ganska unikt, säger Alf Göransson.

NCC definierar partnering på följande sätt: "Partnering är en strukturerad samarbetsform i byggbranschen, där byggherren, konsulterna och entreprenörerna gemensamt löser en bygguppgift, baserat på öppet och förtroendefullt samarbete där allas yrkeskunskaper kompletterar varandra genom projektets alla skeden. Fundamentala nyckelfaktorer är: gemensamma mål, gemensamma aktiviteter, gemensamma ekonomiska intressen."

Kort och gott går det ut på att byggherre, entreprenör och konsult tidigt sätter sig ner, går igenom projektet, räknar och enas om ett målpris. Sittningen föregås givetvis av en konkurrensupphandling på något sätt, där olika mjuka parametrar som bemanning och referensobjekt sätts i förgrunden. Man upprättar gemensamma incitament kring målpriset och kör sedan projektet rakt igenom med öppna böcker. Alla besparingar som byggaren kan göra under resans gång, gynnar därmed på slutraden även byggherren. Detta väcker rimligtvis aptiten för partnering hos byggherren, och den lär inte bli mindre om NCCs prognos om deflation på materialsidan går in.

Jonas Karlsson är partneringansvarig på NCC Construction Sverige:
-Det kan vara en poäng att betona att partnering inte är en entreprenadform. Det är en strukturerad samarbetsform, där vi sedan kan använda traditionella entreprenadkontrakt vid behov. I partnering löser vi processerna gemensamt, öppet och i förtroende.

-Att sitta brevid varandra med öppna böcker är lärorikt för alla inblandade, säger Marcus Kruus, marknads- och affärsutvecklingschef.
-Byggherren och byggaren har av naturliga skäl olika perspektiv, horisonter och nyckeltal. Här släpper vi in varandra rakt in i våra ekonomisystem. Det leder till en hel del intressanta insikter.

Redaktionen

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.