Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Affärer i byggsektorn

NCC har ny strategi för tillväxt

Publicerad: 26 november 2015, 09:57

Bild 1/2  

I samband med NCC:s kapitalmarknadsdag presenterar koncernchef Peter Wågström en tillväxtstrategi för perioden 2016-2020. I den ingår bland annat en ökad grad av specialisering vilket går i linje med den planerade avknoppningen av NCC Housing.

Ämnen i artikeln:

NCCNCC Housingbyggkontraktsäkerhetkoldioxidutsläpp

Elin Bennewitz

elin@byggindustrin.se


NCC har satt upp ett antal strategiska mål för perioden 2016-2020. Bolaget ska växa med i genomsnitt 5 procent per år och rörelsemarginalen ska ligga på minst 4 procent. I dag ligger rörelsemarginalen på cirka tre procent. Till årsskiftet får NCC en ny nordisk organisation med syfte att förbättra förutsättningarna för lönsam tillväxt.

– Vi ser att renodlade specialiserade bolag har större möjligheter till tillväxt och lönsamhet, säger Peter Wågström.

Under 2016 planerar NCC också att knoppa av NCC Housing som ett självständigt bostadsutvecklingsbolag.

– Vi är mitt inne i processen med att definiera vad som ska ingå i det nya bostadsutvecklingsbolaget. Utgångspunkten är affärsområdet NCC Housing men vissa resurser kan komma att flytta från andra affärsområden, säger Peter Wågström.

Allt mer börjar nu falla på plats med NCC Housing. För ett par veckor sedan utsågs Joachim Hallengren till vd och nu presenterar NCC styrelsen för NCC Housing. Den 28 januari 2016 ska NCC presentera ett detaljerat förslag till sina aktieägare. De får sedan ta ställning till förslaget vid årsstämman i april. Enligt NCC:s ledning ger avknoppningen bättre tillväxtmöjligheter både för bostadssidan och byggsidan.

I NCC:s nya strategiska mål ingår även att de ska halvera både sin olycksfallsfrekvens och sina koldioxidutsläpp till 2020, jämfört med 2015 års nivå. Enligt NCC finns en stor tillväxtpotential i att erbjuda hållbara livscykelerbjudanden inom anläggning och renovering.

NCC:s strategiska mål 2016-2020

■ Uppnå en rörelsemarginal på minst 4 procent under strategiperioden.
■ 5 procent genomsnittlig årlig omsättningstillväxt under strategiperioden.
■ Årlig avkastning på eget kapital efter skatt om minst 20 procent.
■ Nettolåneskuld mindre än 2,5 gånger EBITDA.
■ Soliditet på minst 20 procent.
■ Halvering av olycksfallsfrekvensen till 2020 (jämfört med utfall 2015).
■ Halvering av NCC:s koldioxidutsläpp till 2020 (jämfört med utfall 2015).

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Välj nyhetsbrev