Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Affärer i byggsektorn

NVS+Nea = Imtech Nordic: "Vi ska bli störst och vackrast"

Publicerad: 15 april 2011, 07:04

Genom förvärven av NVS och NEA har den holländska installationsjätten Imtech tagit sig in på den svenska installationsmarknaden. Målet är att bli lika stor som Bravida på den nordiska marknaden. Åtminstone till att börja med.


När det gäller byggföretag så känns marknaden i Sverige konsoliderad, mogen och mer eller mindre färdigstrukturerad. En handfull stora, några mellanstora och ett stort antal mindre byggföretag. Vi har ett välvuxet Skanska som sedan ett 150-tal år tillbaka svällt via diverse förvärv och organisk tillväxt till att bli ett av världens största byggföretag. Eller ta NCC; dagens koncern är resultatet av en lång rad förvärv och fusioner under hela 1900-talet. Peab är visserligen betydligt yngre än de två största bjässarna, men bolaget och dess två ägarbröder Erik och Mats Paulsson, dammsög mer eller mindre den svenska marknaden i bakvattnet av den enorma fastighetskraschen i början av 1990-talet. Dagens Peab är resultatet av ett 100-tal införlivade företag.

Färdigstrukturerat var ordet.

Så ser det inte ut på installationssidan.

Dagens bjässe på den svenska scenen är Bravida. Men det finns uppstickare och det finns tydliga drag av ökad internationalisering. Finska YIT växer på den svenska marknaden och franska megabolag som Vinci och Spie har tagit sina första trevande svenska steg.

Det mest extraordinära är dock Imtech. Det handlar om en snabbväxande europeisk installationsjätte, med rötterna i Nederländerna, som i dag har en omsättning på ungefär 50 miljarder kronor och de har kommit till Sverige och Norden för att stanna.

Imtechs grepp i Sverige har varit smart. Först köpte man Sveriges näst största vs-installatör, NVS, och sedan den näst största på elsidan, NEA.

Summan av det hela blir att den nya svenska installationsjätten har ungefär
5 000 anställda och en gemensam omsättning på 6 miljarder kronor.


– Vi kommer att få se en fortsatt konsolidering i installationsbranschen framöver. Titta bara på värme och sanitet. Det finns över 10 000 företag i Norden. Våra kunder ser behovet av att ha en enda totalinstallatör att vända sig till, säger Håkan Bergkvist, vd och koncernchef för NVS och Imtech Nordic.

– För att vi ska lyfta måste vi vidga våra affärer, täcka så många discipliner som möjligt. YIT och Bravida har gjort en bra resa, inspirerat oss och lyft branschen. Nu är det vår tur, säger Håkan Bergkvist.

Imtech var till för ett par decennier sedan ett ganska vildvuxet konglomerat med rötterna i det sena 1800-taket. I början av 1990-talet gjordes en rejäl omstrukturering och ur den processen skapades Imtech. Bolaget noterades på börsen i Amsterdam 2003/04 och sedan dess har det gått fort.

År 2003 omsatte koncernen 10 miljarder kronor. I fjol var man upp i 45 miljarder. Imtech har i dag 25 000 anställda och verksamheter i Nederländerna, Belgien, Luxemburg, Tyskland, Storbritannien, Spanien och i Östeuropa.

Imtech Nordic, det vill säga NVS och NEA, omsätter i dag proforma 6 miljarder kronor och har 5000 anställda. Det betyder att man i dag är ungefär hälften så stor som Bravida.

Affärsidén är att förädla installationsinnehållet så långt som möjligt. I detta ryms en kraftfull tillväxt- och förvärvsplan fram till år 2015.

Per Sjöstrand, vd för NEA:
– Imtech vill växa globalt. De har satt ett volymmål på 80 miljarder krornor. Och varför inte. Installationsmarknaden är inte färdigstrukturerad. Det är en analys som också de flesta private equity-företagen delar. Vi kommer att få se åtskilligt fler affärer, både horisontella och vertikala.

– Vi kommer att få se en branschstruktur som påminner om byggbranschens. Vi får några riktigt stora bolag som klarar att hantera de avancerade systemen och de stora projekten och ett stort antal mindre bolag som tvingas specialisera sig i högre utsträckning än i dag. Sedan tror jag också att byggbranschen och installationsbranschen kommer bli betydligt bättre på att samverka i framtiden. Det kommer helt enkelt att krävas, säger Per Sjöstrand.


Både NVS och NEA har en gedigen bakgrund på den svenska marknaden. NVS uppstod ur Sana, som startade 1902, och Nordiska Värme och Ventilation som startade 1903. ABV köpte bolaget 1980 och NVS följde sedan med i fusionen mellan ABV och JCC som blev dagens NCC.

NCC sålde dotterbolaget till riskkapitalföretaget Segulah 2002 som i sin tur sålde till Triton 2006. År 2008 förvävades NVS av Imtech.

Håkan Bergkvist kom till NVS 2005 från YIT. Det finska bolaget hade fört en expansiv tillvaro på den svenska installationsmarknaden under hela decenniet. År 2001 tog YIT över svenska Calor och två år senare köpte finnarna ABB Buildings Systems.

Koncernstrategin har två huvudspår: Förädla och bredda det tekniska innehållet och samtidigt sätta upp och förstärka de geografiska reviren. En given slutsats blir alltså att Imtech Nordic tänker fortsätta att växa, organiskt och via förvärv, främst via förvärv.

Fram till 2015 är planen att Imtech-koncernen ska växa från 50 till 80 miljarder kronor. På den nordiska sidan har Imtech i dag med NVS och NEA en volym proforma på ungefär 6 miljarder kronor. Det ska bli upp emot 10 miljarder år 2015.

– Jag räknar med att vi klarar detta och att den organiska tillväxten står för hälften och förvärven för den andra halvan. Det är fullt realistiskt, säger Håkan Bergkvist.

Just nu kikar Håkan Bergkvist och NEAs Per Sjöstrand aktivt på marknaderna i Norge, Sverige och i viss mån i Danmark. Det handlar om regelrätta shoppingrundor. En större norsk elinstallatör står högt upp på listan

– Vi ska också stärka våra befintliga kärnverksamheter. Det är viktigt för oss att vara nummer ett på de orter där vi är verksamma. Men vi ska inte bara vara störst... vi ska vara vackrast också och det blir vi genom att förädla tjänsteinnehållet och bli bättre och effektivare organisatoriskt. Imtechs multidisciplin är egentligen ett fullserviceåtagande, säger Håkan Bergkvist.

– Både hos NVS och NEA har vi kunnat öka andelen totalåtagandet mot att tidigare mest hanterat rena utförandeentreprenader. Service i form av teknisk facility management är också något vi satsar på. Här finns stabila intäktsströmmar sett över konjunkturcyklerna. De tekniska installationerna och komplexiteten ökar.

Rekrytering och kompetensutveckling blir två hörnstenar för att stärka kärnverksamheterna. Ska NVS och NEA, eller Imtech Nordic, nå dit de vill krävs exempelvis att man tar fram fler duktiga projektledare. Fokus på vad som händer på högskolorna kommer att bli större.

– Vi ska kunna ligga på en rörelsemarginal på 10-15 procent. Och vi är på god väg. Innan finanskrisen slog till låg vi på över 9 procent, säger Håkan Bergkvist.
Ett sätt att spetsa den decentraliserade verksamheten är att jobba med "best practice-modeller", ta tillvara på goda referenser och multiplicera det i kommande projekt, säger Håkan Bergkvist.


Det andra bolaget i den holländska shoppingrundan blev alltså NEA-gruppen, tvåa i Sverige på elinstallationsmarknaden efter Bravida. Även här handlar det om ett drygt hundraårigt företag med rötterna i Närke. NEA drevs av familjen Broberg i tre generationer och börsnoterades i mitten av 1982. År 2006 kom riskkapitalbolaget Segulah in i bilden. Segulah hade då just ägt, förädlat och sålt NVS och gjort en god affär. Nu hade man fått mersmak och köpte NEA och lyfte ut bolaget från börsen. I det läget hade NEA två verksamhetsben; elinstallationer och en grossiströrelse med elprodukter. NEA var dessutom uppdelat i tretton olika bolag runt om i landet som verkade självständigt med olika namn under NEA-hatten.

I samma veva rekryterades Per Sjöstrand med lång erfarenhet från byggsidan, bland annat från Skanska och Peab.

– NEA hade vid ingången till 2007 haft en hyfsad intjäningsförmåga, men inte tillräckligt bra för att ett private equity-företag ska vara belåtet. Modellen är att snabbt öka tillväxten och lönsamhet för att inom fem år hitta sin exit via en lukrativ försäljning, säger Per Sjöstrand.

– Det gällde att snabbt hitta synergier mellan de tretton olika NEA-bolagen som då alla satt med egen overhead. Resultatet blev ett koncernbolag, Närkes Elektriska, med tre dotterbolag inom verksamhetsgrenarna Installation, Elmateriel och Teknik. Teknik-delen var en ny del som jag var med och startade, säger Per Sjöstrand.

Resan gick ungefär som det var tänkt. Omsättning och vinst ökade fram till lågkonjunkturen 2008/09. Segulah hade då löpande kontakter med holländska Imtech, som 2008 köpt NVS, och i början av 2009 kom en propå och ett halvår senare var affären genomförd.

– Det kändes som ett logiskt och spännande steg. Holländarnas affärsidé bygger på begreppet multidisciplin. NVS hade varit deras första förvärv i Norden och nu kom vi in i bilden med vår elkompetens. Vi har redan nu i princip hela installationskedjan, facility management och energi. Vi kan fungera som en one-stop-shop, säger Per Sjöstrand.

– Konstellationen NEA och NVS känns väldigt intressant. Kulturellt är det ganska lätt. Vi smäller inte ihop varje avdelning på varje ort. Vi behåller de olika kontoren för el och vs, fortsätter att ha lokala elchefer och vs-chefer, men vi syr ihop affärerna på en högre nivå. Jag tror det är effektivt.

Det finns en tanke om att, när tiden är mogen, juridiskt slå ihop bolagen till Imtech Nordic och under tiden fortsätter NVS och NEA att jaga synergier för inköp, bilpark, maskinpark, it-plattformar och så vidare.

NEA sysselsätter i dag 2 300 personer och omsätter 2,7 miljarder.

– Vårt mål är att tillsammans med NVS gå från en gemensam omsättning på ungefär 6 miljarder kronor till åtminstone 10 miljarder. Det klarar vi via förvärv och organisk tillväxt. Vi kommer också ta fram nya affärsområden, exempelvis på energisidan och inom facility management, säger Per Sjöstrand.

Per Sjöstrand kommer från byggsidan, liksom exempelvis Bravidas Torbjörn Torell och NVS förre vd Per-Ingemar Persson (som i dag är Sverige-chef för Veidekke). Det börjar se ut som något av en trend.

– I så fall är det en sund trend. Installationsbranschen står inför ett rejält lyft och behöver den planerings- och projektledningskompetens som vi gamla byggare fått med oss i modermjölken. Installationer handlar allt mindre om rörpulning och tråddragning. Det blir ett allt större teknikinnehåll och då behöver vi förändra vår organisationsmodell till produktionschefer och högskoleutbildade projektingenjörer. Det måste bli proffsigare, säger Per Sjöstrand.

– Men sedan är det ett rätt långt steg att gå till att bli totalentreprenör. Där är vi inte ännu. Byggentreprenörerna har försprång, men fortsätter installationstätheten att öka så får vi se var vi landar.

Frågan är då om det finns Europasynergier inom Imtech-sfären. Håkan Bergkvist menar att det gör det.

– Det är olika kompetensinriktning mellan de olika Imtech-länderna. Britterna är exempelvis duktiga på vattenrening. Tyskar är extremt duktiga på energianläggningar som de ofta bygger och driver med BOT-upplägg åt exempelvis större köpcentra och kontorskomplex. I Holland är datacentraler något av en marknadsbubblare och spanjorerna driver bland annat serviceentreprenader avseende medicinsk utrustning för sjukhus. Det är lönsamma nischer vi kan lära av, säger Håkan Bergkvist.

– Vi fick exempelvis hjälp av våra holländska kollegor vid Norra Länken. En annan positiv spinnoff är ju själva storleken, där vi drar nytta av våra gemensamma volymer i våra inköp. Storleken har betydelse och naturligtvis gäller det att plocka skalfördelar.

Håkan Bergkvist räknar också kallt med att det kommer att ske någon slags styrkeförskjutning mellan de stora byggarna och de stora installatörerna.

– Jag funderar på hur de stora byggföretagen egentligen ser på utvecklingen framöver. Ta finska YIT. De har historiskt varit mest kända som byggare och anläggare. Men nu när de går ut i Europa på allvar så är det på den tekniska sidan, på energi- och installationssidan som de breddar sig. Inte som byggare. En möjlig fingervisning? Hur ser branschens storbolag på hur marknaden ser ut om tio år?

Och liksom alla andra aktörer i byggsektorns processkedja så vill NVS och NEA in så tidigt som möjligt i projekten.

– Gärna redan vid förstudier och uppriktigt sagt är jag litet förvånad över att byggherrar och huvudentreprenörer inte bjuder upp till dans. Det hade jag förväntat mig. Det finns en win-win-situation för alla parter, säger Håkan Bergkvist.

– Det händer mycket på energi- och installationssidan och det gäller hela Europa. Vi kommer förmodligen att så småningom landa i en situation där byggherrar väljer att gå direkt till installatören med sina förfrågningar, utan att först gå via en byggare. Det är något vi på Imtech ser allt oftare, säger Håkan Bergkvist.

Per Hindersson

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.