lördag23 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Affärer i byggsektorn

Prisökningar, varsel, och uppskjutna affärer vänder plus till minus för Serneke

Publicerad: 22 februari 2023, 07:31

Michael Berglin, vd och koncernchef för Serneke.

Foto: Serneke / Anders Siljevall

Kostnadsökningar och inbromsning i marknaden, strukturförändringar i bolaget och ökade reserver för tvister i projekt sänker Sernekes resultat till -167 miljoner i fjärde kvartalet.

Ämnen i artikeln:

Sernekedelårsrapport

Anders Siljevall

anders@byggindustrin.se


På helåret 2022 har Serneke ökat omsättningen från dryga 8,7 miljarder kronor till strax under 9,3 miljarder. Det är mycket tack vare hög produktionstakt i Karlatornet samt att regionerna Mitt och Syd bidragit med ökade produktionsvolymer, konstaterar koncernchefen Michael Berglin i ett pressmeddelande.

Läs även: Michael Berglin om Sernekes omstöpning: Utesluter inte ytterligare sparprogram

– Inbromsningen på bostadsmarknaden förstärks under slutet av året men fortsatta investeringar i samhällsfastigheter, och vår ambition att styra över mot en större andel offentliga kunder, ger en ökad orderingång under året på 7 093 miljoner kronor.

Läs även: Alla anbud: Byggarna som tävlar om ishallar, badhus och idrottshallar

För helåret 2022 gör Serneke en förlust på 109 miljoner kronor. Det är det negativa resultatet i kvartal fyra som drar ner resultatet från plus till minus.

Resultatet i kvartal fyra har påverkats negativt dels av affärsområdet Invests uppskjutna affärer på grund av marknadsläget, dels av affärsområdet Sverige (entreprenadverksamheten) där prisökningar, strukturförändringar, varsel samt en ökad reserv för äldre tvister.

Läs även: Serneke varslar 100 anställda: Här är avdelningarna som läggs ner

Satsar mer på samhällsfastigheter

Trots att en svagare marknad är att vänta bedömer Serneke att bolaget är rustat för att hantera det. Av Sernekes tio största kontrakt 2022 utgör samhällsfastigheter cirka 70 procent, vilket ofta innebär samverkan och långa ledtider.

"Detta och framtida volymer inom Karlastaden skapar stabilitet och trygghet trots att vår orderstock krymper något under året från cirka 12 till 10 miljarder, bland annat som en följd av stora volymer i produktion. Vi håller i och ska fortsätta vara selektiva och välja rätt projekt att gå in i", skriver Michael Berglin i sitt vd-ord.

Sernekes Q4-rapport i korthet

Oktober–december 2022

Orderingången uppgick till 974 Mkr (1 749)
Intäkterna uppgick till 2 440 Mkr (2 543)
Rörelseresultatet uppgick till -167 Mkr (71)
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -203 Mkr (-140)
Periodens kassaflöde uppgick till 14 Mkr (-28)
Periodens resultat uppgick till -269 Mkr (87)
Soliditeten uppgick till 31,7 procent (35,7)

Januari–december 2022

Orderingången uppgick till 7 093 Mkr (6 345) och orderstocken uppgick till 10 582 Mkr (12 101)
Intäkterna uppgick till 9 205 Mkr (8 735)
Rörelseresultatet uppgick till -109 Mkr (235)
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -696 Mkr (115)
Tillgängliga likvida medel vid periodens utgång uppgick till 624 Mkr (775)
Periodens resultat uppgick till -233 Mkr (349)
Soliditeten uppgick till 31,7 procent (35,7)


Styrelsen föreslår att ingen utdelning sker för 2022

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Välj nyhetsbrev