fredag24 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Affärer i byggsektorn

Projektet som alla de största byggbolagen ville ta – vi listar anbuden i fem svenska brobyggen

Antalet entreprenörer som kan räkna på de riktigt stora broprojekten är inte många. Desto tuffare är konkurrensen om projekten upp till 300 miljoner kronor. Vi listar bolagen som lämnade anbud i fem aktuella broprojekt.
✓ Veddestabron, Kalixbron, ekodukten i Hallandsås, med flera.
✓ Projektet som alla storbyggare räknade på.

Publicerad: 21 april 2022, 03:00

Ämnen i artikeln:

BarkarbystadenbrobyggenTrafikverketPeabPeab BostadPeab SverigeSkanskaNCCbyggkontraktDirektupphandlingUpphandling

Vi listar anbuden i fem aktuella brobyggen runtom i Sverige. Foto: Järfälla kommun, Trafikverket, Peab.

Innehåll

Veddestabron

Veddestabron i oktober 2021. Foto: Järfälla kommun

Vad: En 30 meter bred, 530 meter lång bro med ett körfält för buss och ett körfält för bil i vardera riktning samt gång- och cykelväg i vardera riktning. Veddestabron byggs över E18 och Mälarbanan och kommer att binda ihop Barkarby, Barkarbystaden och Veddesta norr om Stockholm

Beställare: Järfälla kommun (byggherre) tillsammans med Trafikverket.

Bron byggs i fem olika delar där Trafikverket ansvarar för brodelen som går över Mälarbanan och E18. Den brodelen är 190 meter lång. Järfälla kommun ansvarar för övriga fyra delar samt en ny trafikplats vid Enköpingsvägen.

Status: Bron beräknas öppna för fordons- och gångtrafik sommaren 2022.

Anbud: 

1. Kauno tiltai Sverige AB (201 389 425 kronor)

2. Torrescámara y Cía. de Obras, S.A. (215 520 900 kronor)

3. Veidekke Entreprenad AB (249 793 062 kronor) 

4. Skanska Sverige AB (253 000 000 kronor) 

5. SVEAB Anläggning AB (257 558 559 kronor)

6. Peab Anläggning AB (274 195 000 kronor)

7.  Implenia Sverige AB (289 950 201 kronor)

8.  NCC Sverige AB (294 800 000 kronor)

 

Övrigt: Veddesta­bron planerades ursprungligen som en spårvagnsbro som skulle stå klar runt 2015/2016. Den var då beräknad för en befolknings­ökning i Barkarby­staden motsvarande 5 000 bostäder. 

När det i Stockholm­överenskommelsen 2014 slogs fast att det skulle byggas tunnelbana till Barkarby och 14 000 bostäder i tunnelbanans område behövdes bron projekteras om. 

Därmed ändrades förutsättningarna för Veddestabron och den behövde projekteras om för att möta framtiden.

Läs även: Hisingsbron, Lidingöbron, Skurubron: Här är alla anbud i Sveriges största brobyggen 

Byte av öppningsbara broar över Almarestäket och Erikssund

Peab har uppdraget att bygga två nya öppningsbara broar i Upplands-Bro. Foto: Peab

Vad: Bron på väg 263 över Håtunaviken vid Erikssund mellan Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun bron på väg 841 över Almarestäket mellan Järfälla kommun och Upplands-Bro kommun har nytt sin tekniska livslängd. Broarna byts ut mot två nya öppningsbara broar. Båda broar får bredare körfält och oskyddade trafikanters säkerhet kommer att förbättras med gång- och cykelbanor.

Status: Byggstart för de båda broarna skedde under hösten 2021 och de beräknas stå klara under 2024.

Beställare: Trafikverket

Anbud:

1. Peab Anläggning AB (203 387 000 kronor)

2. Rover Infraestructuras S.A: (267 500 000 kronor)

3. Entry AB (267 500 000 kronor)

4. Skanska Sverige AB (362 433 000 kronor)

Tilldelning: 2021-05-20

 

Bro över Tärendö älv

Vad: Tärendö älv, väster om Junosuando i Pajala kommun får en ny bro med tillhörande ny dragning av väg 395. Den nya bron över Tärendö älv blir 152 meter lång och kommer att bestå av både stål och betong med mellanstöd i älven. Den blir åtta meter bred och får högre bärighetsklass än den nuvarande bron. Det innebär att det befintliga trafikljuset kommer att tas bort och det blir möjligt för alla typer av fordon att mötas. 

Status: Byggnation av den nya bron startade i början av 2021 och byggtiden beräknas till cirka 1,5 år. Arbeten med brostöd pågår, lansering av broöverbyggnad sker i början av 2022. Trafikpåsläpp på den nya bron planeras till oktober 2022. Samtliga arbeten ska vara slutförda juni 2023.

Beställare: Trafikverket.

Anbud: 

1. Peab Anläggning AB (111 407 000 kronor)

2. Destia Oy (144 800 500 kronor)

3. GRK Infra AB (139 400 000 kronor)

4. NCC Sverige AB (158 000 000 kronor)

Tilldelning: 2020-10-29

Övrigt: Uppdraget är en del av Trafikverkets projekt Malmtransporter Kaunisvaara–Svappavaara och består av flera deletapper. På sträckan mellan Kaunisvaara–Svappavaara finns ett ökat transportbehov för tung trafik till följd av gruvdriften. De befintliga vägarna har inte tillräcklig bärighet och standard för att klara av de tunga transporterna. Vägarna byggs om för bättre framkomlighet och trafiksäkerhet.

 

E4 Bro över Kalix älv

Vad: en drygt 300 meter lång bro i stål och betong med tillhörande markarbeten. Bron kommer att bli drygt 15 meter bred med en fyra meter bred gång- och cykelbana. I uppdraget ingår även konstruktion samt rivning av den gamla bron.

Status: Produktionen startade sommaren 2019 i december 2021 leddes trafiken om till nya bron över Kalix älv.  Under 2022 färdigställs gång- och cykelvägar, rivning av gamla bron, samt markarbeten vid brofästen. Slutbesiktning sker under hösten.

Beställare: Trafikverket.

Anbud: 

1. NCC Sverige AB (221 000 000 kronor)

2. GRK Infra AB (189 800 000 kronor) – Ogiltigt anbud

Tilldelning: 2019-05-10.

Övrigt: Innan rivningen av den gamla bron har forskare utfört tester för att samla in data om hur brokonstruktionen påverkas av laster.

Läs mer här: Gamla Kalixbron ger värdefulla data till broforskare: ”Den här forskningen ska vara tillgänglig för alla” 

 

Ekodukt Hallandsås E6

Ekodukt över E6 vid Hallandsåsen. Foto: Trafikverket

Vad: En rörbrokonstruktion med en överdel i stål som överbryggar barriären som E6:an har utgjort för djur och natur sedan den byggdes för 50 år sedan. Ekodukten är den tredje i sitt slag som har byggts i Sverige.

Status: Färdigbyggd, invigdes 2021.

Beställare: Trafikverket

Anbud: 

1. Veidekke Entreprenad AB (43 150 000 kronor)

2. PK Road AB (53 990 000 kronor)

3. Peab Anläggning (55 583 000 kronor)

4. Jonab Anläggnings AB (58 888 000 kronor)

Tilldelning: 2020-06-17

Övrigt: Projektet tävlade i Årets Bygge 2022. Entreprenaden var en totalentreprenad i samverkan där en av lösningarna som togs fram efter tilltelningen var Veidekkes förslag att bygga en gabionmur längs ekoduktens kanter, som får en livslängd på över hundra år i stället för det föreskrivna träplanket.

Anders Siljevall

Dela artikeln:


Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Välj nyhetsbrev