måndag27 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Affärer i byggsektorn

Rusande räntekostnader driver upp byggkostnader till ny rekordnivå

Publicerad: 17 oktober 2022, 06:55

Det är framför allt byggherrarnas ökade räntekostnader som står bakom ökningen av Byggkostnadsindex under september månad.

Foto: TT

Byggkostnadsindex ökade i årstakt med 14,6 procent i september. Jämfört med augusti 2022 var ökningen 1,2 procent. Det är framför allt byggherrarnas ökade räntekostnader som står bakom prisökningen i september.

Ämnen i artikeln:

SCBbyggkontrakt

Byggkostnadsindex från SCB, som visar hur priserna på olika varuslag inom byggbranschen har förändrats den senaste månaden och på årsbasis, forstätter att slå rekord. När SCB publicerade Byggkostnadsindex för april 2022 skapade det rubriker – ökningen på 12,2 procent jämfört med året innan var den största på 41 år. Sedan dess har Byggkostnadsindex fortsatt uppåt. Årstakten ökade kontinuerligt fram till juli 2022, minskade något under augusti 2022, men har nu i september 2022 ökat igen.

Senaste månaden – låg ökning för entreprenörerna

Byggkostnadsindex ökade med 1,2 procent i september, jämfört med månaden före. Mest ökade byggherrekostnaderna. SCB konstaterar att högre räntekostnader bidrog till att byggherrekostnaderna ökade med 4,8 procent mellan augusti och september 2022. Under samma period ökade entreprenörernas kostnader endast med 0,4 procent. Byggherrekostnaderna utgör 18 procent av Byggkostnadsindex medan entreprenörernas kostnader utgör 82 procent.

Största ökningarna bland entreprenörernas kostnader stod maskinkostnaderna för med 3,8 procent. Entreprenörernas kostnader för löner, transporter, drivmedel och elkraft var oförändrade. 

Prisförändringar för byggmaterial

Prisförändingar augusti 2022-september 2022 i procent för efter varuslag. Inom parantes prisförändring september 2021-september 2022.

 

Armeringsstål: +0,2 (+43,1)

Järn och stål, inklusive armeringsstål: -0,3 (+29,1)

Golvmaterial: +2,0 (+27,7)

Elmaterial: -0,8 (+21,4)

Övrigt byggmaterial: -0,8 (+20,0)

Betongvaror: -0,1 (+15,8)

Snickerier: +0,8 (+14,9)

Vitvaror: -0,1 (+12,9)

VVS-material: +2,9 (12,1)

Material för målning: -0,3 (+8,7)

Trävaror: 0 (-1,5)

 

Totalt: +0,2 (+17,8) 

 

Källa: Byggkostnadsindex, SCB

Byggmaterialkostnaderna steg med 0,2 procent. Mest ökade kostnaderna för VVS-material och golvmaterial, 2,9 respektive 2,0 procent. Samtidigt sjönk kostnaderna för flera andra varuslag, till exempel elmaterial, vitvaror, material för målning samt betongvaror.

Mycket stora ökningar på årsbasis

Byggkostnadsindex steg med 14,6 procent i årstakt mellan september 2021 och september 2022. Även på årsbasis är byggherrarnas kostnadsökningar störst, upp 27 procent, medan entreprenörernas kostnader steg 12 procent. De ökade byggherrekostnaderna beror till stor del på högre räntekostnader. Räntekostnaderna steg med 85,5 procent.

Prisutvecklingen för olika produktionsfaktorer, september 2021–september 2022. Bredden på staplarna motsvarar produktionsfaktorns viktandel i procent vid beräkning av Byggkostnadsindex för flerbostadshus. Staplarnas höjd motsvarar den genomsnittliga prisutvecklingen i procent för respektive produktionsfaktor. Källa: SCB

På årsbasis är det fortsatt stor ökning av kostnaden för många byggmaterial, bland annat armeringsstål och golvmaterial. Den enda materialkostnad som sjönk i årstakt var trävaror. Mellan september 2021 och september 2022 ökade byggmaterialkostnaderna med 17,8 procent. Även entreprenörernas andra kostnader, inklusive transporter, elkraft och löner, ökade på årsbasis. 

Nyhetsbyrån Direkt

Elin Bennewitz

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Välj nyhetsbrev