onsdag31 maj

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Affärer i byggsektorn

Så ska Byggpartner vända utvecklingen på svaga marknaden: "Vi har tillsatt nytt ledarskap"

Publicerad: 17 november 2022, 08:21

Sture Nilsson, vd och koncernchef på Byggpartnerguppen.

Foto: Teresa Ahola

När Byggpartnergruppen presenterar sitt första kvartal som en ny, betydligt större koncern är bilden blandad – dels med nedskrivningar på en viss marknad, dels med nya verksamheter som tillför lönsamhet.

Ämnen i artikeln:

SvepetByggpartner i Dalarna ABSture Nilssonbyggkontraktbyggarbetebyggbranschenbyggjobbbyggtekniknybyggnation

Anders Siljevall

anders@byggindustrin.se


Med de förvärvade bolagen Åhlin & Ekeroth och Flodéns har Byggpartnergruppen fördubblats i storlek. I tredje kvartalet ökade därför nettoomsättningen från 496 miljoner kronor i fjol till 1 083 miljoner i detta års kvartal.

Stor andel samhällsfastigheter

Orderingången uppgick till 885 miljoner kronor under kvartalet, varav merparten utgjordes av samverkansprojekt.

"Vi har erhållit flera intressanta uppdrag, främst i Dalarna som bland annat omfattar ombyggnation av en högstadieskola i Borlänge samt fortsatt utbyggnad av Eco DataCenter i Falun. Vid kvartalets utgång uppgick orderstocken till knappt 4,7 miljarder. Vår positionering mot samhällsfastigheter, som svarar för cirka 45 procent av orderstocken, utgör en trygg bas i den osäkerhet som för närvarande råder på marknaden med nedgångar inom främst nybyggnation av bostäder", konstaterar koncernchefen Sture Nilsson i sitt vd-ord.

Debatt: Hållbar byggsektor kräver ökad jämställdhet

Nedskrivningar i Mälardalen

Lönsamheten är fortsatt god i Dalarna och Gävleborg där det ursprungliga Byggpartner har sin bas. Samma sak gäller för verksamheterna i Åhlin & Ekeroth och Flodéns. Däremot har Byggpartners verksamhet i Mälardalen, med kontor i Stockholm, Uppsala och Västerås, dragits med lönsamhetsproblem, vilket har lett till nedskrivningar.

"I dessa enheter, som en längre period uppvisat svag lönsamhet, har vi ett antal större fastprisprojekt som nu är i en produktionsfas där merparten av inköpen är genomförda. Det är främst dessa projekt som har föranlett nedskrivningar. I efterhand kan vi konstatera att vi inför dessa projektstarter inte haft tillräckligt uppbyggda och stabila organisationer på plats, och att projekten som tagits till fasta priser påverkats negativt på grund av de stora kostnadsökningar som skett under året. Därtill har vi tvingats byta leverantörer till följd av leveransproblem vilket också bidragit till ökade kostnader", skriver Sture Nilsson.

Läs även: Flodéns blivande vd: ”Har alltid imponerats av deras byggarbetsplatser”

Byggpartner har nu dragit i handbromsen och jobbar för att ändra inriktning för verksamheterna.

"Vi har tillsatt ett nytt ledarskap och fokuserar på att färdigställa de pågående projekten utifrån aktuella nedskrivningar. Vår fortsatta verksamhet kommer baseras på samverkansentreprenader och långsiktiga kundrelationer, där vi kan skapa affärer med lägre risknivå", skriver Sture Nilsson.

Byggpartners kvartal 3 i korthet

• Orderingången uppgick till 885 (414) Mkr
• Nettoomsättningen uppgick till 1 083 (496) Mkr
• Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -51 (24) och EBITDA marginalen till -4,8 (4,8) procent
• Rörelseresultat (EBIT) uppgick till -72 (20) Mkr och EBIT marginalen uppgick till -6,6 (4,0) procent.
• Negativt rörelseresultat på grund av tidigare kommunicerade projektnedskrivningar om ca 90 Mkr i Mälardalen.
• Resultatet efter skatt uppgick till -59 (16) Mkr.
• Resultatet per aktie uppgick till -3,38 (1,29) kronor.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 18 (-3) Mkr.
• De förvärvade bolagen Åhlin & Ekeroth Byggnads AB samt Flodéns Byggnads AB tillträddes 1 juli 2022 och ingår i koncernens räkenskaper från och med kvartal 3 2022.

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Välj nyhetsbrev