torsdag8 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Affärer i byggsektorn

Trafikverket om upphandlingsstoppet på Västlänken: ”Vi har noggrant prövat anbuden”

Publicerad: 22 september 2022, 12:43

Trafikverkets upphandling av BEST-arbeten står på paus efter att tilldelningen har överklagats. Foto: Trafikverket

Västlänkens stora BEST-upphandling står på paus i väntan på ett förvaltningsrättens beslut om överprövning. Trafikverket menar att myndigheten inte har brustit i sitt kravställande i upphandlingen.

Ämnen i artikeln:

VästlänkenbyggkontraktDirektupphandlingUpphandling

Anders Siljevall

anders@byggindustrin.se


Under sommaren genomfördes upphandlingen av alla BEST-arbeten på Västlänkenprojektet. Entreprenaden tilldelades ett konsortium mellan OHL Sverige (som i dag heter OHLA Sverige) och Steconfer. Men tilldelningen har överklagats och ärendet hos förvaltningsrätten i Falun pågår fortfarande.

Läs även: Alla anbud i miljardupphandlingen som alla vill stoppa

Ulf Angberg, Trafikverkets kommunikationschef för projektet berättar för Byggindustrin hur de hanterar överklagandet.

Två av anbuden i upphandlingen har överprövats. Har Trafikverket på något vis brustit i sitt kravställande?

– Det är inte helt ovanligt att entreprenader av den storlek som BEST-upphandlingen överprövas. Trafikverket har noggrant prövat anbuden och anser inte att man brustit i kravställningen men inväntar förvaltningsrättens beslut i frågan.

Finns det någon risk att en överprövning försenar arbetet?

– Trafikverket har inför planeringen av projektet och upphandlingen lagt in tillräckligt med tidsmarginaler för att en överprövning i första instans inte ska försena arbetet. Dock, beroende på hur lång tid överprövningen tar, ser vi parallellt över hur vi hanterar de arbeten som ligger närmast i tid och är mest tidskritiska.

Läs även: Konkurrenten överklagade Veidekkes tilldelning – Norrbotniabanans tunnelbygge sinkas

Är detta det första kontraktet att överprövas inom Västlänken?

– Nej, Trafikverket har genomfört uppskattningsvis 500 upphandlingar inom ramen för Västlänken och har haft överprövningar tidigare, men relativt få med hänsyn till antalet upphandlingar.

Har anklagelserna om kartellbildning gällande OHL varit uppe för diskussion hos Trafikverket?

– Ja, Trafikverket prövade noggrant inför tilldelning uppgifter om anbudsgivarens moderbolag OHL, vars dotterbolag ELSAN dömts för kartellbildning gällande underhållskontrakt för väg. Denna prövning skedde innan upphandlingen tilldelades anbudsgivaren OHL Sverige AB. Trafikverket begärde även in fördjupad information och dokumentation i frågan. Utifrån det underlag som då förelåg kom Trafikverket fram till att en uteslutningsgrund inte föreligger för anbudsgivaren OHL Sverige AB men inväntar förvaltningsrättens dom i frågan.

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Välj nyhetsbrev