Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Affärer i byggsektorn

Trots allt - byggandet fortsätter växa

Publicerad: 26 mars 2008, 11:01

Tillväxten på den svenska byggmarknaden fortsätter, trots fastighetskrisen i USA och turbulensen på de globala finansmarknaderna. Sveriges Byggindustrier (BI) räknar i sin första prognos för året med att investeringarna ökar med 4 procent i år och 2 procent nästa år. Visst, det är en inbromsning jämfört med fjolårets 7 procent, men historiskt sett är det en god tillväxttakt.


Tillväxten på den svenska byggmarknaden fortsätter, trots fastighetskrisen i USA och turbulensen på de globala finansmarknaderna. Sveriges Byggindustrier (BI) räknar i sin första prognos för året med att investeringarna ökar med 4 procent i år och 2 procent nästa år. Visst, det är en inbromsning jämfört med fjolårets 7 procent, men historiskt sett är det en god tillväxttakt.
Bygginvesteringarna har de senaste fyra åren ökat med 5-10 procent per år och nu sker en inbromsning. Orsaken är framför allt att nyproduktionen av flerbostadshus stannar upp och till och med minskar. Sektorn kompenseras en aning av fortsatt god produktion på småhusmarknaden. Men BI räknar med totalt sett med att nyproduktionen av bostäder kommer att ha en nolltillväxt i år för att sedan minska 1 procent nästa år. Å andra sidan balanseras det av att ombyggnadsvolymerna inom bostadssektorn ökar med 6 procent årligen. Totalt sett innebär det att investeringarna på bostadssidan ökar med 2 procent både 2008 och 2009, enligt BIs prognoser.

-Mot bakgrund av att den ekonomiska tillväxten dämpas relativt kraftigt står sig byggmarknaden väl. Det ser positivt ut när vi tittar på byggmarknadens framtida utveckling, säger Fredrik Isaksson, prognoschef på BI.

Tillväxten i svensk ekonomi har dämpats påtagligt till följd av den svagare utvecklingen i USA och turbulensen på de globala finansmarknaderna. Exporten har försvagats och de svenska hushållens förtroende för den ekonomiska utvecklingen har sjunkit i takt med att inflationen stigit och den ekonomiska rapporteringen blivit allt dystrare.

Men BI är hyggligt optimistisk när det gäller de tunga parametrarna som påverkar bygginvesteringarna. Man räknar med en räntenivå som knappast ska behöva sätta käppar i hjulen för bygginvesteringar och en skaplig BNP, som efter en kortvarig inbromsning 2008 till 2 procent sedan går upp 2,7 procent under 2009. Det mest negativa är den ökande osäkerheten hos de svenska hushållen.

-Tilltron till den ekonomiska utvecklingen har sjunkit och hushållens konsumtion dämpas av den ekonomiska oron i omvärlden. Osäkerheten bland de svenska hushållen kommer bland annat till uttryck i en dämpad prisutveckling på bostadsmarknaden med minskad omsättningshastighet som följd. Detta leder i sin tur till att vissa bostadsprojekt påbörjas senare, säger Fredrik Isaksson.

-Under andra halvåret, när utvecklingen stabiliseras i USA och den svenska inflationen klingar av, kommer dock optimismen tillbaka. Då finns goda förutsättningar för en stark konsumtions¬utveckling eftersom hushållens ekonomi fortfarande är stabil och läget på arbets¬marknaden fortsätter att förbättras, säger Fredrik Isaksson.

Vid sidan av bostadssektorn fortsätter de övriga delsektorerna av byggmarknaden att öka i snabb takt, men påverkas på längre sikt av konjunkturavmattningen. De privata lokalinvesteringarna planar ut nästa år då utbyggnaden av handelslokaler väntas ha passerat toppen och industrins behov av kapacitetsutbyggnad avtar. De offentliga lokalinvesteringarna är mer uthålliga, eftersom kommunerna fortsätter med stora satsningar på ny- och ombyggnad av utbildningslokaler. Det har även påbörjats flera stora sjukhusprojekt det senaste året.

Anläggningsinvesteringarna fortsätter att i hög grad drivas av privata investeringar kopplade till energisektorn. De senaste tre årens nedgång för offentliga anläggnings¬investeringar bryts i år och möjligen kan de ökade anslag som regeringen signalerat komma att påverka utvecklingen – men då tidigast under andra halvan av 2009.

En god byggmarknad genererar också en god byggarbetsmarknad. Sysselsättningen har stigit stadigt de senaste åren och sysselsättningen närmar sig nu 295 000 personer. Under 2007 steg sysselsättningen med 5 procent eller motsvarande 14 000 personer.

-Vi har förmodligen passerat toppen när det gäller ökningstakten. På elektrikersidan är arbetslösheten nu 1,2 procent, det vill säga i praktiken obefintlig och inom Byggnads låg den i februari på 4,8 procent, säger Lars Jagrén, chefekonom på BI.

-Byggföretagens orderböcker är välfyllda och det är inte efterfrågan som begränsar investeringarna det närmaste året. Problemen med flaskhalsar väntas dock lindras framöver. Bygginflationen låg vid ingången av året på 6-7 procent. Löneutvecklingen har varit ganska modest i ett historiskt perspektiv, istället har det varit materialpriserna som galopperat men de ser nu ut att sjunka. Läget verkar vara hyggligt under kontroll, säger Lars Jagrén.

Så här ser BIs prognos ut, sektor för sektor:
Bostäder (103 miljarder kr 2007) +2 % 2008 och +2% 2009
Lokaler (80 miljarder 2007) +7% 2008 och +1% 2009
Anläggningar (65 miljarder 2007) +3% 2008 och 3% 2009
Summa: (247 miljarder 2007) +4% 2008 och +2% 2009

Per Hindersson

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.