onsdag1 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Affärer i byggsektorn

Visselblåsarskydd, klimatdeklarationer och förlängda coronalättnader – vi listar sju nya lagar för 2022

Visselblåsarskydd, klimatdeklarationer och förlängda coronalättnader – vi listar sju nya lagar för 2022

Nytt år, nya lagar som träder i kraft. Byggindustrin listar sju förändringar för dig i branschen att ha koll på.

Publicerad: 5 januari 2022, 05:00

Ämnen i artikeln:

yrkeshögskolaklimatdeklarationbyggkontraktantikorruptionkorruptionBuilding Sustainabilityhållbart byggandecorona

Lagskydd för visselblåsare, större skattelättnader för personaloptioner och krav på klimatdeklaration av nya byggnader är några av de nya lagar och regler som infördes vid årsskiftet.

Foto: Mattias de Frumerie

Innehåll

Visselblåsare får lagskydd

Träder i kraft: 17 december 2021, förutom 2 kap. i förordningen om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden som träder i kraft den 17 juli 2022.

Att på olika sätt straffa eller ge repressalier mot någon som flaggat om missförhållanden på ett företag är numera brottsligt.

Personer som rapporterar om missförhållanden ges skydd i form av ansvarsfrihet och skydd mot hindrande åtgärder och repressalier. Även vissa andra personer än de som rapporterar missförhållanden omfattas av visst skydd, såsom personer som bistår vid rapporteringen. 

LÄS MER: Fler byggchefer ser korruption – få jobbar för att stoppa den

Verksamhetsutövare av en viss storlek ska ha interna visselblåsarfunktioner dit personer som rapporterar om missförhållanden kan vända sig för att slå larm. Vissa behöriga myndigheter ska ha externa visselblåsarfunktioner för att ta emot och hantera rapporter om missförhållanden.

Fler ska kunna få personaloptioner

Träder i kraft: 1 januari 2022

Med personaloptioner kan du som företagare locka den kompetens du behöver även om du inte kan erbjuda en marknadsmässig lön i uppstartsfasen. Nu utvidgas de förmånliga skattereglerna som gäller för personaloptioner i vissa fall så att de kan användas av fler företag. 

Dels höjs gränsen för medelantalet anställda och delägare som arbetar i företaget från 50 till 150, dels höjs gränsen för nettoomsättning eller balansomslutning från 80 miljoner till 280 miljoner kronor. Syftet är att underlätta för framför allt unga tillväxtföretag att rekrytera och behålla personal.

Experten tipsar: Så funkar personaloptioner

En annan förändring är att även styrelseledamöter och styrelsesuppleanter omfattas av reglerna. För att förenkla administrationen av personaloptionsprogram införs det också en möjlighet att nyttja en personaloption för förvärv av en teckningsoption som ger rätt att förvärva en andel. En personaloption kommer även kunna ge rätt till ett framtida förvärv av en andel eller en teckningsoption i ett annat företag inom samma koncern.

Nya byggnader ska klimatdeklareras

Träder i kraft: 1 januari 2022

Genom kravet på klimatdeklaration för nya byggnader ska byggherren ansvara för att upprätta och lämna in en klimatdeklaration till Boverket när en ny byggnad uppförs. Klimatdeklaration ska spegla den klimatpåverkan som uppstår vid uppförande av en ny byggnad.

LÄS MER: Entreprenörernas vanligaste frågor om klimatdeklarationer: ”Här kör många fast”

Kommunens byggnadsnämnd får meddela slutbesked först när byggherren har visat att denne har lämnat in en klimatdeklaration eller gjort sannolikt att det inte finns någon skyldighet att lämna in en sådan deklaration. Boverket är tillsynsmyndighet och ska även föra ett register över inlämnade klimatdeklarationer.

Stärkt skydd för hyresgäster i utsatta situationer

Träder i kraft: 1 januari 2022

Ändringarna innebär bland annat att det införs en möjlighet i bostadsförvaltningslagen för hyresnämnden att förelägga fastighetsägaren att åtgärda brister i förvaltningen.

Dessutom ska en hyresgäst vars hyreslägenhet förstörs genom till exempel brand erbjudas ett nytt hyresavtal av hyresvärden, förutsatt att det är skäligt. Erbjudandet ska gälla den förstörda lägenheten i återställt skick eller en annan likvärdig lägenhet som är tillgänglig för upplåtelse. Hyresnämnden ska kunna förelägga hyresvärden att erbjuda hyresgästen ett hyresavtal.

Höjda bostadstillägg

Träder i kraft: 1 januari 2022

Ändringen innebär att bostadskostnadstaket i bostadstillägget för pensionärer höjs till 7 500 kronor per månad för den som är ogift och till 3 750 kronor för den som är gift. Dessutom höjs konsumtionsstödet med 200 kronor för den som är ogift och med 100 kronor för den som är gift.

Vidare höjs beloppstaken för skälig bostadskostnad och för skälig levnadsnivå i övrigt vid beräkning av särskilt bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd.

Bostadstillägget höjs även för personer med sjuk- eller aktivitetsersättning: 7 500 kronor per månad för den som är ogift och till 3 750 kronor för den som är gift.

Coronalättnader för företagare i arbetslöshetsförsäkringen

Träder i kraft: 1 januari 2022 (upphör 1 januari 2023)

Normalt kan en företagare som återupptar sin näringsverksamhet efter att den har varit vilande inte få rätt till arbetslöshetsersättning förrän fem år har gått sedan verksamheten återupptogs.

Enligt tillfälliga bestämmelser har femårsregeln inte tillämpats för uppehåll i verksamheter som görs under 2020 och 2021 på grund av coronapandemin.

LÄS ÄVEN: Få chefer inom bygg kan jobba hemma

Undantaget förlängs nu och gäller även för uppehåll i näringsverksamhet som görs under 2022.

Även den tillfälliga möjligheten för företagare att med bibehållen arbetslöshetsersättning vidta marknadsföringsåtgärder som endast syftar till att senare kunna återuppta verksamheten förlängs.

Fler yrkeslärare ska kunna ta examen

Träder i kraft: 1 december 2021

Huvudmän inom gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och den kommunala vuxenutbildningen kan få statsbidrag enligt förordningen om statsbidrag för behörighetsgivande utbildning för lärare i yrkesämnen även för kostnader för studier som påbörjas efter den 1 oktober 2021. Syftet med statsbidraget är att ge lärare i yrkesämnen i skolformerna möjlighet att avlägga yrkeslärarexamen.

LÄS ÄVEN: Succé för SFI med betong- och murarinriktning

 

Källa: Regeringen

Anders Siljevall

Dela artikeln:


Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Välj nyhetsbrev