söndag5 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Arkitektur

Arkitekter pressas hårt i högkonjunkturen

Publicerad: 13 december 2016, 06:20

Trots stor efterfrågan på arkitekter och tekniska konsulter är bolagen hårt pressade enligt branschöversikten från STD. Foto: Pixabay

Efterfrågetrycket är rekordstort på teknikkonsulter och arkitekter, visar den senaste branschöversikten från Svenska Teknik- och Designföretagen, STD. Almega, där STD ingår, räknar med bostadsinvesteringarna ökar med 15 procent under 2016 och med ytterligare 6 procent 2017.

Ämnen i artikeln:

arkitekter

Baksidan av den stora efterfrågan är att tekniska konsulter och arkitekter som arbetar med bostadsuppdrag är hårt klämda av att de ligger farligt nära det absoluta kapacitetstaket. 60 procent av STD:s medlemsföretag har tvingats tacka nej till uppdrag det senaste året på grund av rekryteringssvårigheter.

Trots högkonjunkturen visar dessutom branschöversikten på svagare lönsamhet i företagen än förväntat. Den genomsnittliga vinstmarginalen på 5,8 procent är med undantag för 2014 den lägsta sedan 2009.

– Det är anmärkningsvärt eftersom vi är mitt uppe i en högkonjunktur, säger Magnus Höij, vd för STD.

Historiskt nytt fenomen

Lönsamheten kläms från två håll. Strax innan finanskrisen bröt ut 2008 var den årliga prisökningstakten i snitt 3,5 procent. Under 2015 var den blygsamma 0,4 procent enligt Almegas chefekonom Lena Hagman.

– Medan efterfrågan ännu ser ljus ut för teknikkonsulter och arkitekter sätter kapacitetsbrist och hård konkurrens press på företagen. De tvingas tacka nej till uppdrag, säger Lena Hagman.

Därmed blir kostnadsläget för företagen allt mer ansträngt.

– Det nya fenomenet med historiskt svag prisutveckling i högkonjunktur är en illavarslande cocktail, beskriver Lena Hagman fenomenet.

Sett över den senaste fyraårsperioden har arkitekterna lyckats höja debiteringen, sina genomsnittsarvoden, med sammanlagt 6,8 procent samtidigt som de genomsnittliga lönekostnaderna ökat med 13 procent.

– Under 2015 ökade lönekostnaderna med hela 5,2 procent, medan prisutvecklingen inte alls höll samma takt, säger David Cramér, marknadsanalytiker på STD.

Sammantaget har detta medfört stora svårigheter för företagen att behålla lönsamheten trots att debiteringsgraden har ökat något.

Fem trender som påverkar

I årets branschöversikt, den elfte i raden, tar STD till nya grepp för att bättre förstå vad som väntar runt hörnet, skriver Magnus Höij och pekar på fem aktuella trender i branschen som alla på ett eller annat sätt redan måste förhålla sig till.

Den första trenden är utvecklingen som i allt högre grad drivs på av digitalisering och globalisering. Det ökar behoven av nya affärsmodeller, av både specialisering och behoven Av större bredd. Ingenjörer och arkitekter behöver få nya kollegor inom andra fält som sociologer, IT-utvecklare, geografer och kulturvetare för att kunna erbjuda ett bredare erbjudande som svar på komplexa behov i samhället.

”Själen i branschen kommer alltid att fokusera på ingenjörskunnandet och arkitektkunnandet. Men vi håller på att bredda det begreppet och lägga till flera dimensioner” skriver Magnus Höij. Det är en utveckling som driver på konsolideringstrenden. Redan i dag växer de allra största företagen på framför allt de medelstoras bekostnad.

Trend nummer två är kampen om rätt kompetenser i branschen liksom mellan olika branscher om samma high-tech-medarbetare som IT-branschen och fordonsindustrin. Bristen på kompetens är en av branschens största utmaningar.

Den tredje trenden är den nya konkurrensen.  Den kommer från exempelvis Sydeuropa där byggmarknaden går på lågvarv men även från starkt profilerade nischbolag som med sitt spetskunnande utmanar befintliga bolag. Digitaliseringen ger nya möjligheter för företag att samverka i nya konstellationer.

Fjärde trenden är de utmaningar som urbaniseringen och miljöfrågorna ställer på ingenjörer och arkitekter att formulera framtidens visioner för samhälle och näringsliv.

Den femte trenden gäller konsekvenserna av den allt snabbare teknik- och samhällsutvecklingen och vad det betyder för fokus på innovation och risktagande. Framför allt ökar det behoven av dialog mellan parter som utförare, kunder och inte minst den politiska dimensionen.

Staffan Åkerlund

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Välj nyhetsbrev