torsdag1 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Arkitektur

"Låt Stockholm bli multicentrerat"

Publicerad: 6 mars 2008, 13:44

BAU, Byrån för Arkitektur och Urbanism, är i hetluften. Bland de många prestigefyllda projekten, planeras en ny stor stadsdel kring Solna station, där en nationell evenemangsarena för fotboll och konserter med mera ska uppföras.

Ämnen i artikeln:

arkitekter

Jag är på väg till BAU en snöig fredageftermiddag i januari. Arkitektkontoret huserar i en äldre industrifastighet i rött tegel med höga fönster på Gävlegatan invid Norra Station i Stockholm. Per-Eric Sundby, Peter Walker, Stina McKay Anna Axberg Olsson och jag sätter oss i konferensrummet, dricker kaffe och talar bland annat om hur viktigt det är att ha helhetsperspektivet när man planerar nya områden.
Berätta om kontoret!
- Mångfalden av uppdrag har varit viktig från första början, säger Per-Eric Sundby, arkitekt, vd och delägare i BAU. (Hans Birkholz, den tredje delägaren av företaget kunde inte vara med på mötet denna dag.)
BAU startade 1991. Först låg kontoret i en nedlagd mjölkbutik i Äppelviken, därefter på Igeldammsgatan och sedan april 2001 på Gävlegatan. Våra huvudsakliga uppgifter är kommersiella lokaler, alltifrån stora handelsplatser till enskilda butiker och kontor, från komplexa ombyggnader av historiskt värdefulla byggnader till rationella flexibla nybyggnader. För att ge projekten identitet och sätta dem på kartan ser vi dem i ett större sammanhang, i symbios med den omgivande stadens möjligheter. I linje med detta är också gatumiljöutveckling och strukturell planering viktiga verksamhetsfält för BAU.
- Vi vill fortsätter Per-Eric Sundby, se husen i sitt sammanhang. Vi utforskar hur den byggda milön agerar och interagerar i en social och ekonomisk kontext.
- Det finns en utvecklingspotential i alla områden, och det gäller att hitta den, inflikar Peter Walker.
- För att driva projekten effektivt och med hög kvalitetsnivå utvecklar vi kontinuerligt vårt kvalitetsledningssystem. Idag är vi omkring 30 personer på kontoret, konsulter och praktikanter inberäknade. Vi behöver dock utöka med några personer, både arkitekter och ingenjörer, säger Per-Eric Sundby.
Hur är samarbetet med byggarna?
- För det mesta mycket gott, säger Per-Eric Sundby.
- Dilemmat är bristen på erfarenhetsåterföring, säger Anna Axberg Olsson. Även om vi har långsiktiga relationer med de flesta av våra beställare innebär oftast ett nytt projekt också ett nytt projektteam där man inte känner varandra och inte delar erfarenheter från redan genomförda projekt.
Berätta om det stora projektet vid Solna station!
- Det ska bli en dynamisk stadsdel med en blandning av bostäder och olika verksamheter, säger arkitekt Peter Walker, en av delägarna i BAU.
Området vid Solna station, ska utvecklas till en modern attraktiv och effektiv regional trafikknutpunkt. På kortare sikt kompletteras stationen av tvärbanan, och på längre sikt kan stationen få regional tågtrafik. Att förlänga tunnelbanan från Odenplan till Solna station är också en möjlighet.
BAU har åt Ny Nationalarena AB, delägt av Fabege, Peab, Jernhusen, Solna kommun och Svenska Fotbollförbundet ritat ett plankoncept för en ny stadsdel kring nationalarenan. Ett slitet industriområde omvandlas till en evenemangsstad med bostäder, arbetsplatser, hotell och handel vid Råstasjön. Tanken är att den nya stadsdelen ska läka ett stort sår i Solnas urbana väv och sammanbinda Frösunda med Solna Centrum.
- Det ska bli en blandning av bostäder och övriga verksamheter, säger Peter Walker.
Hur ser området ut idag?
- Solna station präglas idag starkt av närheten till Hagalunds bangård och Dalvägens arbetsplatsområde. Platsen saknar orienterbarhet och tydlig koppling till omgivande stadsbygd. Stora delar av området är utsatt för buller från bangården. Järnvägen utgör en stark barriär som delar planområdet i två delar. Därför är det viktigt att skapa en tät blandstad där bostäder, arbetsplatser, service, handel, kultur, sport och utbildning kompletterar varandra. Omkring 2 000 nya bostäder ska byggas. Planen gör det också möjligt att bygga ca 350 000 kvm lokaler för kontor, handel, idrott och allmän verksamhet.
Den översiktliga planeringen sker i form av en översiktsplan för hela kommunen och ibland som i detta fall som fördjupningar för vissa områden.
Efter samråd ställs förslaget ut våren 2007 på Solna stadshus. Efter utställningen slutjusteras den fördjupade översiktsplanen för att sedan antas av kommunfullmäktige.
- Ett antal detaljplaner behöver tas fram för att kunna börja bygga stadsdelen och arenan, säger Peter Walker.
Byggstart planeras till år 2008. Nationalarenan och stadsdelen ska vara klara under 2011.
Förutom ny stadsdel i Solna kan bland de övriga projekten nämnas, ombyggnaden av svenska EU-representationen i Bryssel, ett Atrium/Ljungberggruppen projekt, ombyggnaden av PUB i Stockholm, ett Forsen Projekt, infillprojekt i Rissne, nytt huvudkontor åt NCC, i Stadshagen  i utkanten av Kungsholmen och när det gäller bostäder så är det bland annat kvarteret Brända Tvätten på Södermalm  åt HSB/Skanska med 74 lägenheter, kvarteret Rosenbrödet i Sköndal åt HSB med 72 lägenheter och kvarteret Lissabon i Värtan åt HSB med 102 lägenheter. Bostäder som ska vara klara under 2007 till 2009. I Rissne, Hallonbergen och Ör jobbas det med en fördjupad översiktsplan för ytterligare bostäder.
Hyresrätt eller bostadsrätt?
- Det ska finnas alla upplåtelseformer, säger Anna Axberg Olsson. Behov och önskemål förändras flera gånger under livet.
- Men, säger Peter Walker, jag tycker också att det finns utrymme och behov av nya kontraktsformer, till exempel kontrakt som gäller i tre år. Det skulle kunna förbättra rörligheten på bostadsmarknaden och i viss mån undergräva för den svarta marknaden.
Stockholms stad satsar på 1 000 nya bostäder i innerstan. Hur få plats med dessa?
- Allt behöver inte byggas i innerstan, säger Peter Walker. Bygg utanför stadskärnan. Där råder ingen brist på mark. Låt staden växa och sammanlänkas. Jag ser hela staden som en potential. Låt Stockholm bli multicentrerat. Se på London som består av många byar som vuxit samman över tiden med en mångfald av centrum som resultat.
Kontoret ritar även om den svenska EU-representationen i Bryssel. Kontorsvåningarna, som ska göras mer ändamålsenliga och representativa, får stora glasade ytor mellan kontorsrum och cirkulationsstråk. Det är en omfattande ombyggnad, flera våningar blåses ut och personalen kommer att evakueras under ett års tid. Klart ska bygget vara i april 2008 när Sverige står för ordförandeskapet inom EU.
- Det är spännande att vara med i genomförandet av ett byggprojekt i ett annat land, i detta fall Belgien, säger Stina McKay. I produktionsfasen kan man se stor skillnad i att mycket mer är platsbyggt och platsmålat. Hantverkaren har ännu inte ersatts av montören i samma utsträckning som i Sverige.
Jag avslutar med att fråga vad de tycker om att miljonprogrammet nu bjuds ut till försäljning.
- Jag anser att man i vissa lägen kan överväga en så radikal lösning som att skänka bort bostäder. Det kan vara startskottet för en boendekarriär och en fot in i samhället för dem som har svårast att ta sig dit, säger Peter Walker.

Per-Eric Sundby
Ålder: 48 år.
Bakgrund: Född i Östersund. Arkitekt KTH.
Familj: Fru och två döttrar.
Borg: Sigtuna.
Intressen: Golf, 14 i handicap.
Dold talang: Lagar världens godaste crème brulée.

Peter Walker
Ålder: 44 år.
Bakgrund: Född i Danderyd. Arkitekt, University of Waterloo, Kanada.
Familj: Fru och två döttrar.
Bor: Bromma.
Intressen: Många.
Dold talang: Cricket.

Stina McKay
Ålder: 35 år.
Bakgrund: Född i Söderhamn. Arkitekt KTH.
Familj: Man och en dotter.
Bor: Smidö, Upplands-Bro.
Intressen: Trädgårdsarbete.
Dold talang: Identifiera Gefle-porslin på långt avstånd.

Anna Axberg-Olsson
Ålder: 44 år.
Bakgrund: Född i Eskilstuna. Arkitekt KTH.
Familj: Man, en son och en dotter.
Bor: Vällingby.
Intressen: Många.
Dold talang: Teologi.

Hans Birkholz
Ålder: 53 år.
Bakgrund: Född i Stockholm. Arkitekt KTH.
Familj: Fru och två utflugna barn.
Bor: Bromma.
Intressen: 30-talsgitarrer och 50-tals scootrar.
Dold talang: Jajamensan.

MARIANNE SILÉN

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Välj nyhetsbrev