lördag28 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Arkitektur

Örebro utvecklar strategi för byggande

Publicerad: 4 juni 2018, 07:14

Foto: Örebro kommun

Samspelet mellan stad och landsbygd är i fokus i Örebro kommuns nya strategi för arkitektur och byggande. I det nya styrdokumentet utökas den strategi som tidigare har omfattat byggnaderna i tätorten.

Ämnen i artikeln:

arkitekter

Örebro kommun växer snabbt och lyfts dessutom ofta fram som en föregångskommun när det kommer till att bygga snabbt. De senaste åren har det byggts mest per capita i Örebro. För fyra år sedan tog kommunen fram styrdokumentet ”Handlingsplan för stadens byggande” där man beskrev hur man ser på innehållet och karaktären på staden.

– Vi har sett att det finns en poäng med att beskriva hur vi tänker, exempelvis kring var man kan bygga höga hus. Om kommunen har en färdig strategi kan vi öka tydligheten och förutsägbarheten för byggarna. Frågan behöver inte återkomma varje gång ett nytt förslag lämnas, säger Peder Hallkvist, stadsarkitekt på Örebro kommun.

Nu har Örebro tagit strategin ett steg längre. I den nya strategin, som klubbades igenom av programnämnden för samhällsbyggnad den 31 maj, utökas till att omfatta hela kommunen, såväl tätort som landsbygd och inte bara byggnader utan även publika platser och naturområden. Det nya styrdokumentet, ”Strategi för arkitektur och byggande”, beskrivs som en konkretisering av arkitektur- och byggfrågorna i kommunens översiktsplan.

Stark politisk förankring

En bred arbetsgrupp på stadsbyggnadsförvaltningen  har arbetat med framtagningen av strategin.

– Arbetsgruppen har bestått av kompetens från alla områden, från mark och exploatering till planering, kulturmiljö och naturvård. Under processen har innehållet stämts av i en politisk styrgrupp med representanter från samtliga partier, så strategin har en stark politisk förankring, säger Peder Hallkvist, som har varit projektledare i framtagandet av strategin.

Handlingsplanen trycker mycket på hur de olika delarna av Örebro kommun håller sitter ihop.

– Som byggare har man ofta ett snävt fokus där man inte alltid sätter det egna projektet i ett större sammanhang. Därför betonar vi samspelet mellan byggnaderna och platserna runt omkring och mellan staden och landsbygden. Det löper som en röd tråd genom dokumentet, säger Peder Hallkvist.

Anders Siljevall, anders@byggindustrin.se

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Välj nyhetsbrev