torsdag8 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Arkitektur

Tydlig identitet vid Sjövikstorget

Publicerad: 11 september 2008, 12:49

Vid Liljeholmskajen i södra Stockholm pågår ett livligt byggande. Väster om det planerade Sjövikstorget utför JM grundarbeten för två nya bostadskvarter. Arkitekt är Rotstein Arkitekter.

Ämnen i artikeln:

arkitekter

- Planeringen av projektet har skett i tätt samarbete med Stockholms stad och fastighetsägarna. Fastigheterna var länge planerade för kontor, växlingen till bostäder skedde i samband med ägarbyte. Ändringen till bostäder gav projektet en ny dimension som följdes upp i en detaljplaneändring och nytt gestaltningsprogram, säger Rickard Rotstein på Rotstein Arkitekter som är projektets arkitekt.

Vad blir det för bostäder?
- Det blir ca 270 bostadsrätter i två kvarter med bästa läge i stadsdelen.
Kvarteren vetter mot områdets centrala torgrum, Sjövikstorget, vars ena sida har direktkontakt med Årstaviken. Bostäderna får både torg- och sjöutsikt. Områdets trädplanterade huvudgata, Sjöviksvägen löper längsmed det södra kvarterets långsida.

Projektet har delats upp i flera huskroppar som gestaltningsmässigt samverkar med varandra i kvartersform. Det har två skalor: en överordnad storskalig tydlighet när projektet betraktas på längre håll: mot Årstaviken, Torget och Sjöviksvägen. I den mindre skalan har fasaduttrycket bearbetats på ett finmaskigt sätt och getts varierad utformning i projektets olika delar.

Mot torget ges kvarteren en påtaglig egen identitet genom den gråsvarta putsfärgen, den entydiga glasningen av markvåningen och användningen av samma kubiska balkongtyp. Vid närmare påseende upptäcker man skillnader i fönsterförskjutningar, balkongplaceringar, tillkommande utskjutande boxar och terrassindragningar. Balkongfronterna är av glas, i olika kulörer, en för varje kvarter. Båda kvarteren innehåller portiker, förbindelsebryggor och glasade delar, vilket skapar möjligheter till både utblickar från gårdarna mot gatorna, och siktlinjer utifrån in.

Utsikten tas tillvara på bästa sätt i lägenheternas planering. Storlekarna varierar från minitvåor på 46 kvm till större genomgående lägenheter, samt ett antal taklägenheter med egna terrasser. I bottenvåningen mot Sjövikstorget blir det lokaler, restaurang och café.
Stadsdelen kommer att bli livfull och blandad, här finns ju redan äldre bebyggelse från 40- och 70-talet som innehåller verksamheter av olika slag.

Vad är roligast med projektet?
- Den intressanta aspekten – och utmaningen för oss arkitekter i ett projekt som detta - är att balansera stadsmässiga kvaliteter i en relativt tät bebyggelse med goda bostadskvaliteter. Att skapa en variationsrik boendemiljö och, trots tätheten, hitta en mänsklig skala. Det är en grannlaga uppgift!

Vad händer just nu?
- Vi har påbörjat färdigställande av bygghandlingar. Grundarbetena på platsen har startats 2008, projektet skall vara färdigt om tre år.

- Vi har ett mycket gott samarbete med Stockholms stad och har följt områdets utveckling under de senaste åren. Vi har arbetat med projektet en längre tid och gjort detaljplanen och gestaltningsprogrammet för tre kvarter i området. Det är självklart en fördel med god kunskap om hela stadsdelens planering. Och stimulerande att arbeta med en kunnig byggherre, säger Rickard Rotstein avslutningsvis.

Utformningen av Sjövikstorget där byggandet av första etappen pågår och som blir klar under 2008 görs av Sweco FFNS. Hela torget ska enligt planerna vara klart under 2009.

Fakta Liljeholmen
Inom Liljeholem planeras för drygt 4 000 nya lägenheter. En stor del av dess ligger i Årstadal och Liljeholmskajen. JM är den enskilt största byggherren för bostäderna i området, men även allmännyttan finns representerad genom Familjebostäder, Stockholmshem och Svenska Bostäder.
Nybyggnad
Drygt 4 000 lägenheter för cirka 8 000 nya liljeholmsbor. Omkring 250 000 kvadratmeter nya kontorslokaler för 7 000 personer.
Kollektivtrafik
Förbättrade omstigningsmöjligheter på Liljeholmstorget: tunnelbana, tvärbana och buss. Ny pendeltågsstation i Årstaberg m m.
Gator
Total omdaning av Södertäljevägen från motorväg till stadsgata. Mer än två kilometer nya gator i Årstadal och på Liljeholmskajen.
Publika rum
Två nya gator samt ytterligare nya mindre platsbildningar och parker. Över 500 meter industrikaj öppnas och blir en del i ett attraktivt promenadstråk kring Årstaviken.
Parkering
Gamla lagringsutrymmen i bergrum byggs om till parkeringsgarage för drygt 1 100 respektive 350 bilar. Övriga p-platser inom kvartersmark i garage.
Källa: Stadsbyggnadskontoret

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Välj nyhetsbrev