Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Brott & straff

Blåsta av kunden trots rätt i rätten

Publicerad: 26 september 2018, 04:00

Brittinger och George Rothstein som driver företaget Hersby bygg åkte på en rejäl smäll när en privatkund smet från betalningen, trots att Hersby bygg vann i domstol.

Foto: Staffan Åkerlund

George och Brittinger Rothstein driver Hersby bygg med elva anställda. När en privatkund vägrade betala för en lägenhetsrenovering drevs ärendet till sist till både tings- och hovrätt. Hersby bygg fick rätt, men har ändå inte fått något betalt. Det är ett tufft avbräck för företaget.


Marknaden mellan hushåll och professionella byggentreprenörer är inte alltid lätt. Ett av skälen är, som Byggindustrin tidigare rapporterat, att konsumenterna, hushållen som beställare och byggherrar ses av lagstiftaren som en svagare part än det professionella företaget. I praktiken lägger det bevisbördan för vad som anses avtalat och skäligt på företaget.
Påfallande ofta är det byggföretag som inte kan hävda sina rättmätiga intressen och få fullt betalt för utfört arbete. Byggindustrin kommer att i några artiklar att ge exempel på hur svårigheterna kan se ut.

Svårtolkad entreprenadjuridik

I centrum står entreprenadjuridiken som när den möter konsumentjuridiken i form av konsumenttjänstlagen riskerar att bli svårtolkad. När det gäller den rena entreprenadjuridiken företag och företag emellan finns däremot avvägningen mellan olika intressen tillgodosedda i AB-systemet, AB04, ABT06 med flera, ett system av standardavtal som håller på att uppdateras med hänsyn till vad som hänt tekniskt och i arbetsformer.
Allmänna domstolar fäller mellan fyra och femhundra domar om året  som handlar om entreprenad- och konsult­rätten.
Antalet domar har ökat kraftigt de senaste åren beroende på att gränsen har höjts kraftigt för när en tvist ska avgöras med skiljeförfarande enligt AB-systemet, byggbranschens standardavtal eller i domstol.

Privatperson slapp betala

I mars i år föll en omdiskuterad dom i Svea hovrätt där en småföretagare inte fick betalt för utfört arbete och material av en privatperson trots att en stor del av de avtalade arbetena var färdigställda. Juristerna på Stockholms Byggmästareförening höll inte med Svea hovrätt om domen men anser att den är klargörande och visar hur företag kan skydda sig mot tvister för framtiden.
”På ett sätt gör domen det lättare för byggföretag. Den beskriver hur byggföretag kan skydda sina rättmätiga intressen. När en byggentreprenör utför ett arbete på privatmarknaden är behovet av tydlighet i avtal samt dokumentation av utförda arbeten och material extra stort. Detta beror på att konsumenttjänstlagen ofta lägger bevisbördan på företagaren när en tvist uppstår”, skrev Claes Sahlin, chefjurist, och Maria Andersson, Stockholms BF i en uppmärksammad debattartikel i Byggindustrin nyligen.
– Om inte en skolad och erfaren domare kan tolka den på ett rimligt sätt, hur ska då en byggare klara det? Det är inte en ovanlig situation för många mindre byggare som kanske startade sitt företag som en framgångsrik snickare snarare än lag- eller siffermästare.
Det undrar George Rothstein som tillsammans med sin fru Brittinger driver Hersby Bygg på Lidingö. De växlar mellan att arbeta som underentreprenörer på proffsmarknaden åt större byggföretag och att ta bygguppdrag åt privatpersoner och hushåll.
Att det har sina uppenbara risker att ta uppdrag på privatmarknaden är Hersby Bygg fullt medvetna om. De senaste åren har de åtminstone tre rejäla bakslag som renderat stora förluster.

Avtalade med investerare

Det senaste är kanske det mest uppseendeväckande och gällde en privatperson som behövde renovera en taklägenhet på Östermalm inför en försäljning men som saknade egna tillgångar att klara det.
– I stället skaffade lägenhetsägaren en investerare som blev den part som Hersby Bygg skrev avtalet med.
Det blev inledningen till en lyckad renovering som uppmärksammades i branschpress men som också kom att leda till en flerårig juridisk process som trots fullständig seger för Hersby bygg i två instanser och lagakraft vunnen dom resulterade i hundratusentals kronor i förluster på grund av uteblivna betalningar och höga rättegångskostnader.
– Men det betyder inte att vi helt släpper hushållsmarknaden även om vi föredrar att jobba med professionella beställare, säger George Rothstein.
Byggdelen av familjens samlade verksamhet omsätter stadigt över åren omkring 14 miljoner kronor på elva anställda. Marginalerna är rimliga för verksamheten, resultatet ligger mellan 4 och 5 procent. Men det ger inga marginaler att absorbera oväntade ekonomiska motgångar.

Hersby Bygg är ett av företagen som regelbundet träffas inom ramen för Stockholms Byggmästareförenings småföretagsgrupp.
– Vi har stor nytta av att dela erfarenheter och få råd av kollegorna inom byggmästarterföreningens småföretagarnätverk i Stockholm. Det är där vi diskuterar frågor som hur vi bäst hanterar problem som emellanåt inträffar när man arbetar åt ovana byggherrar, säger Brittinger Rothstein.

Många oavlönade timmar

Efter den senaste kundförlusten blev det många oavlönade timmar av kontorsarbete och administration för henne.
– Vi har utöver byggföretaget ytterligare verksamhet i familjen som gör att vi hittills klarat av problemen även om det är kännbart, säger George Rothstein. Genom åren har han provat på IT-vertyg  för finansiell linformation.
– Bland annat en egenutvecklad sorts Reuterskärm men jag var för tidigt ute, det fanns ingen marknad.
Bättre gick det med egen tillverkning av fönster i Polen, periodvis i egen fabrik liksom fortfarande i dag, import av specialträ till svenska grossister.
Tvisten om betalningen för Östermalmsvåningen hade kunnat ta andra vändningar, menar George Rotstein.
– Vi erbjöd avbetalningsplaner utan resultat. Vi erbjöd förlikning för att bespara dem rättegångskostnader. Även det nekades.

Kostsam process

Det ledde till en kostsam process som slutade med en fullständig seger för Hersby Bygg i både tingsrätt och hovrätt med en lagakraftvunnen dom – men inga pengar. Kronofogden hittade inget utmätningsbart hos ”investeraren” och lägenheten, som ju ägdes av en annan, den var såld. Med egna advokatkostnader på 200 000 kronor och fordran på 225 000 kronor blir det en avsevärd förlust.
– Ett relativt stort problem för oss som vi delar med våra kollegor i Byggästareföreningens småföretagarnätverk är ÄTOR som uppstår ute på arbetsplatsen. Vi kan ha hantverkare på tiotalet platser och trycket är stort på att ändra det som överenskommits. Det är svårt för hantverkarna att stå emot. Men när vi fakturerar timmar för det vägrar kunden och kräver att det ska ingå, säger George Rotstein .
Genom åren har företaget fått problem med privatkunders betalningar trots avtal och alla papper på plats som tar höjd för vad som gäller enligt konsumenttjänstlagen.
– Risken att inte få betalt för överenskommet arbete gör att vi till allra största delen väljer att arbeta som underentreprenör åt större byggentreprenörer i normalfallet, säger George Rothstein.

Byggaren har hela bevisbördan

Liksom domen i Svea hovrätt i mars i år ställer stora krav på byggföretagets avtal och entydiga betalningsplaner är HD-domen 2016 belysande för det krävande rättsläget för byggföretag i förhållande till privatkunder.

Målet handlar om bevisbördan för vad som är skäligt pris vid konsumententreprenad. Det gällde ett avtal att bygga om en villa där det fanns överenskommelse om timpris. Men oenighet uppstod om vilket totalbelopp som var skäligt för redan utfört arbete.

HD slår fast att det är företaget som ska bevisa att de sammantagna omständigheterna är sådana  att den betalning som begärs är skälig. I fallet ansåg inte HD att tidsredovisningen som företaget åberopade varken i sig eller tillsammans med den övriga bevisningen gav en klar bild över arbete som utförts eller hur tiden fördelade över olika arbetsuppgifter.
Företaget hade därför inte rätt till det högre belopp företaget krävde.

Jämför man HD-domen med marsavgörandet i Svea hovrätt så var det tydligt i det att företagaren där hade tydlig och noggrann redovisning på tid och plats, de punkter HD i den tidigare domen krävde men att det ändå inte räckte för att få rätt till betalning.

Staffan Åkerlund

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.