söndag5 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Brott & straff

Ekobrottslingar är ofta byggare

Publicerad: 12 mars 2015, 07:07

Bild 1/2  Pia Bergman är rikssamordnare för Skatteverkets insats mot grov ekonomisk brottslighet. Foto: Cecilia Larsson Lantz

Pia Bergman, rikssamordnare för Skatteverkets insats mot grov ekonomisk brottslighet, pekar nu ut den typiske ekobrottslingen: "Det är en 39-årig man i byggbranschen som är ostraffad vad gäller ekonomisk brottslighet sedan tidigare", säger hon.

Ämnen i artikeln:

svartjobbantikorruptionkorruptionskattebrottskattefusk

Johanna Åfreds

johanna@byggindustrin.se


Skatteverket gick under förra året igenom brottsanmälningar som den egna myndigheten gjorde 2013. De 200 första anmälningarna under året valdes ut för närmare granskning. I januari 2015 presenterades en ”gärningsmannaprofil” internt baserat på detta. Det står klart att den som har anmälts för flest brott är en person i byggbranschen. Det handlar om en man som är svensk medborgare och är mellan 30 och 49 år gammal.

– Han är verksam inom bygg, driver verksamhet i aktiebolagsform och har en funktion som styrelseledamot. Hans snittinkomst ligger på 250 000 kronor om året, men vi misstänker att han kan ha tjänat andra pengar också som inte finns redovisade, säger Pia Bergman, rikssamordnare för Skatteverkets insats mot grov ekonomisk brottslighet.

Att profilen handlar om en man i byggbranschen är inte förvånande för Pia Bergman.

– Vi gjorde en liknande profil 2006 och det var samma sak då. En man inom bygg, säger hon.

De 200 fallen handlar främst om skattebrott och bokföringsbrott som anmälts av Skatteverket och som har utretts av Ekobrottsmyndigheten.

– Det handlar inte om oförstånd hos dem vi har anmält utan om att dessa personer har gjort fel i flera led och medvetet undandragit sig från beskattning.

Genomgången som Skatteverket har gjort visar endast brottsanmälningar, inte om de har lett till fällande dom.

Finns det en förklaring till att misstankarna så ofta faller på just en man som äger ett företag i byggbranschen?

– I byggbranschen finns mycket pengar men det är ett tufft konkurrensläge och en del är lycksökare. De många leden av underentreprenörer gör att det går lätt att dölja oegentligheter. Inom bygg finns många kritiska punkter med press på att bli klar i tid och att hålla budget, det finns många frestelser, säger Pia Bergman.

Den del av byggbranschen som är riktad mot privatpersoner har blivit bättre tack vare rot-avdraget, enligt Pia Bergman. I den del som Pia Bergman kallar för ”business to business”, som hon själv fokuserar på i den nationella insatsen, fortsätter däremot problemen inom bygg. Vanliga fall handlar om svart arbetskraft, osanna fakturor och oredovisade inkomster.

– De stora svarta vinsterna görs genom att företag inte redovisat arbetskraft alls, eller på felaktigt sätt, vilket har lett till att arbetsgivaravgifter inte har betalats in.

Pia Bergman konstaterar att vid en genomgång av vilka verksamheter som förekommer i anmälningarna från Skatteverket så är den mest dominerande sektorn bygg (36 procent), fakturabolag (6 procent), städ (4 procent), bemanningsföretag (4 procent) och bluffakturaföretag (4 procent), skrot (3 procent) och måleri (3 procent).

– Det är de personalintensiva branscherna som dominerar, säger hon.

Pia Bergman hänvisar till BRÅ:s rapport om storskaliga skattebrott från 2011 som sammanfattar olika studier som visar att vissa branscher är riskbranscher för exempelvis svartarbete. Byggbranschen är en av dem. Svart arbetskraft tas in även för att undvika förseningar i olika byggprojekt. En annan rapport från BRÅ från 2007 visar att 41 procent av alla svartarbetare har fått obeskattad lön från ett aktiebolag verksamt inom bygg.  Även för de personer som hade utretts för falska kontrolluppgifter gällde flertalet anmälningar byggföretag (33 procent).

Pia Bergman välkomnar branschorganisationernas åtgärder för att komma till rätta med problemen, bland annat införandet av ID-06 och personalliggare. Men det behövs fler åtgärder.

– Det behövs en lagstiftning om arbetsgivaravgifter redovisade på individnivå. Och att alla företag som är verksamma i Sverige registreras så att det synliggörs vilka som är verksamma här. I dag har utländska företag möjlighet att söka F-skatt om de vill men det är få som gör det. Det betyder att de kan gå under radarn på kontrollen. Många länder inom EU har infört registrering av besökande företag och det borde Sverige också göra, säger Pia Bergman.

Ett annat stort problem enligt Pia Bergman är den sekretess som råder mellan myndigheter. Det finns i dag upplägg, till exempel falska kontrolluppgifter och falska och kapade identiteter, som berör flera myndigheter.

– I dag har vi ingen möjlighet att delge varandra information och det utnyttas friskt. Vi borde ha möjligheten mellan myndigheter att utbyta åtminstone information som har med den grövsta brottsligheten att göra, säger hon.

Relaterade artiklar

Kvinnor fifflar mindre än män

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Välj nyhetsbrev