tisdag30 maj

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Brott & straff

Fler fall av svartjobb avslöjas av Fair Play Bygg

Publicerad: 28 mars 2019, 12:00

Svart arbetskraft är det vanligaste brottet i byggbranschen i Storstockholm.

Foto: Mattias de Frumerie

Över 200 tips om misstänkt brottslighet i byggbranschen lämnades till Fair Play bygg förra året. Det är en ökning med 45 procent sedan 2017. Svart arbetskraft är den vanligaste brottsmisstanken. – Det är mycket svartarbete i branschen, säger Peringvar Östblom på Fair Play Bygg.


Nomi Melin Lundgren

nomi@byggindustrin.se


Sedan starten 2016 har antalet tips som kommit in till Fair Play Bygg, Stockholms Byggmästareförenings och Byggnads Stockholm–Gotlands gemensamma projekt för att samla information om och stävja misstänkt kriminalitet i branschen ökat med 93 procent. Jämfört med 2017 är ökningen 45 procent. 82 av de tips som lämnades in förra året har lämnats vidare till myndigheter som Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten, Arbetsmiljöverket och Polisen.

Förutom att andelen tips har ökat är skillnaden att fler grova brott uppdagats.
– Vi hittar fler och större härvor, ofta kopplade till grövre och organiserad brottslighet. Våra utredare har blivit bättre på att nysta i dessa härvor, säger Peringvar Östblom på Fair Play Bygg.

De allra flesta ärenden, 76 av 82 ärenden som har överlämnats till myndigheterna, handlar om svartjobb. Det kan handla om stora summor.
– Sedan 2017 har Skatteverket fattat beslut om upptaxering av 16 av de 49 ärenden som överlämnades då blivit upptaxerade med cirka 22,7 miljoner kronor. Det handlar främst om obetalda skatter det vill säga svartarbete, säger Peringvar Östblom.

Utbrett svartarbete
Av de 453 tips om misstänkt brottslighet i byggbranschen i Storstockholm som Fair Play Bygg har tagit emot under projektets första tre år har 169 överlämnats till myndigheterna.
– Ärendena berör cirka 550 nyckelpersoner, företagsledare och styrelseledamöter, samt cirka 2000 arbetstagare. Det ger en bild av hur utbrett svartarbetet är i branschen, säger Peringvar Östblom.
De 169 ärendena berör omkring 300 olika organisationsnummer. Det beror på att nyckelpersonerna bakom bolagen antingen har flera bolag, eller har startat ett nytt sedan de andra har gått i konkurs.
Värst tycker Peringvar Östblom det är med det mänskliga lidande som de företag som fuskar med skatter och avgifter ger upphov till. Det handlar enligt Peringvar Östblom till exempel om utländska byggnadsarbetare som trängs ihop i industribyggnader som är olagliga och osäkra att bo i och där de dessutom måste betala tillbaka en del av sin lön för att få bo.
– Det finns en omänsklig hantering i detta som är brutal. Det är rovdrift på människor både fysiskt och ekonomiskt. Ur ett företagsperspektiv så innebär det att konkurrensen på lika villkor sätts ur spel när de osjysta bolagen fuskar med skatter och avgifter. Det är otäckt också att vi upplever att det görs lättvindigt utan att de ohederliga verkar reflektera över risken att åka dit. Den är så liten, säger Peringvar Östblom.

Arbetare från tredje land utsatta
Enligt Fair Play Bygg är det oftast byggnadsarbetare som kommer från tredje land, alltså utanför EU/ESS som anlitas som svart arbetskraft. Denna andel har ökat även om det är många fortfarande från EU-länder och då framförallt från öst.
Vid sidan av svartarbete handlar de misstänkta brotten som kommit till Fair Play Bygg om arbetsmiljöbrott, brott mot utlänningslagen, penningtvätt, olaga hot, vapenbrott, narkotikabrott, mutbrott och terrorfinansiering i fallande skala.

De flesta som lämnar tips till Fair Play Bygg, 60–70 procent, är inte anonyma.
– Det gör att vi kan återkoppla till uppgiftslämnarna i de fall där vi känner att vi behöver ställa kompletterande frågor, men vi avslöjar aldrig våra källors identitet. I ett fall har vi satt personskydd på en person på grund av närhet till vapen, säger Peringvar Östblom.

Målet att bli en nationell verksamhet
Fair Play Bygg jobbar vidare i samma form de kommande två åren. Men Peringvar Östblom tycker att målet borde vara att Fair Play Bygg ska bli en nationell verksamhet.

– Men organisationerna kan inte göra detta själva utan vi vill även att myndigheterna ska utveckla sitt arbete. Vi vill att man inför begreppet Arbetsmarknadskriminalitet med syfte att förhindra osund konkurrens, kriminell verksamhet på arbetsplatser, social dumpning och arbetsolyckor.

En bra modell ser han i den norska ”A-krimsenter”.
– Det är en fast organisation sammansatt med en fast personalstyrka från olika rättsvårdande myndigheter. Det arbetar både med analyser/underrättelser och förebyggande eller kontrollerande operativa insatser. På detta sätt får dessa ”A-krimsenter” tillgång till flera myndigheters sanktionsmöjligheter och rättsliga tvångsmedel. De har blivit ett verkligt hot mot de osunda företagen. Det tror jag skulle vara en bra modell för Sverige också, säger Peringvar Östblom.

82 överlämnade ärenden 2018 fördelade på misstänkta brott:

■ Svart arbetskraft: 60
■ Arbetsmiljöbrott: 24
■ Brott mot utlänningslagen: 11
■ Penningtvätt: 9
■ Olaga hot: 3
■ Vapenbrott: 2
■ Narkotikabrott: 2
■ Mutbrott: 1
■ Terrorfinansiering: 1

Om Fair Play Bygg:

Projektet Fair Play Bygg startades i februari 2016 av Stockholms Byggmästareförening och Byggnads Stockholm–Gotland i syfte att samla in information om – och motverka – misstänkt brottslighet i byggbranschen. Verksamheten inom Fair Play Bygg är ett projekt som löper på fem år.

Årsrapporten 2018: Antalet ärenden ökar

2018 lämnades 205 tips till Fair Play Bygg. 82 av dessa ärenden har lämnats vidare till polis och myndigheter.
2017 var motsvarande siffror 141 tips, varav 55 lämnades vidare till myndigheterna.
2016 106 inkomna tips, varav 42 lämnades vidare till myndigheterna.

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Välj nyhetsbrev