onsdag31 maj

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Brott & straff

Lista: 45 åtgärder som ska stoppa brotten inom bygg

Publicerad: 4 juli 2022, 14:08

Regeringen vill växla upp arbetet genom att anta en nationell strategi med 45 åtgärder mot arbetslivskriminalitet.

Foto: Mattias de Frumerie

Byggindustrin listar idag alla åtgärder i regeringens nationella strategi mot arbetslivskriminalitet. Vad tycker du? Vilken åtgärd är viktigast för dig som byggare?

Ämnen i artikeln:

regeringenarbetsmiljökriminalitet


Regeringen vill växla upp arbetet genom att anta en nationell strategi med 45 åtgärder mot arbetslivskriminalitet. De flesta förslag och insatser har direkt bäring på byggbranschen.

Har du en åsikt? Kommentera gärna på Byggindustrins Linkedin, du hittar en genväg dit längst ner under denna text!

Läs även: LISTA: Detta krävs för att få använda utländsk arbetskraft 

 

45 åtgärder för att stoppa kriminaliteten:

Minska utrymmet för kriminella aktörer på arbetsmarknaden:

1 Höjt försörjningskrav för arbetskraftsinvandrare

2 Förordningar om anställningssubventioner ändras för att förhindra utbetalningar till oseriösa aktörer

3 Översyn av F-skattesystemet

4 Översyn av stödet vid korttidsarbete

5 Översyn av vissa regler för rotoch rutavdrag, uppgifter på individnivå i arbetsgivardeklarationen samt systemen med personalliggare

6 Översyn av regler om entreprenörsansvar och eventuell utvidgning till att omfatta fler branscher

7 Översyn av upphandlingsregelverk för effektivare leverantörskontroll vid tilldelning av offentliga kontrakt

8 Översyn av systemet med arbetskraftsinvandring, bl.a. om ett nytt effektivt system för arbetsmarknadsprövning

9 Översyn av åtgärder för att förhindra otillåten påverkan och korruption

 

Läs även: Expertsvar: När ska utländska företag betala skatt i Sverige? 

 

Effektivare tillsyn och kontroll:

10 Stärkt kontroll och kvalitet i folkbokföringen samt ett stärkt system för samordningsnummer

11 Stärka kontrollmöjligheter genom bättre rapportering och utbyte av information om inkomster från digitala plattformar

12 Inrättande av regionala center mot arbetslivskriminalitet

13 Översyn av regelverk för att förhindra användandet av företag som brottsverktyg

14 Översyn av tillsynssystemet kring arbete med asbest

15 Översyn av regelverket kring tillfällig föräldrapenning för att minska utrymmet för fusk och felaktiga utbetalningar

16 Översyn av tillsynsarbetet kring A1-intyg för att motverka fusk och fel i gränsöverskridande socialförsäkringsfrågor

17 Utveckla arbetet med regelefterlevnad och effektivare kontroller i transportbranschen

18 Nationell modell för kartläggning av kriminella nätverk

19 Översyn av regler för sjukpenninggrundande inkomst

20 Utredning om en myndighetsgemensam tipsfunktion för arbetslivskriminalitet

21 Översyn av de regionala skyddsombudens roll i arbetsmiljöarbetet

22 Effektivare tillsyn över socialtjänsten

 

Läs även: Expertsvar: ”Ska man titta på samma saker när man gör en leverantörskontroll av ett utländskt bolag som av ett inhemskt?” 

 

Mer kännbara sanktioner:

23 Illegal utbildningsverksamhet på transportområdet straffbeläggs

24 Social konditionalitet i den gemensamma jordbrukspolitiken ska införas

25 Översyn av regelverk för att utvidga kriminalisering av arbetskraftsexploatering

26 Utvidgad kriminalisering av organiserande av människosmuggling och bättre verktyg för att motverka missbruk av regelverket för arbetskraftsinvandring

27 Översyn av hanteringen av bidragsbrott i syfte att minska antalet felaktiga utbetalningar och bidragsbrott

28 Skärpta sanktioner inom transportområdet

 

Läs även: Expertsvar: ”Jag skulle vilja ha lite tips på vilka kontroller jag kan göra för att kolla om en underentreprenör är seriös?” 

 

Bättre samarbete mellan myndigheter, kommuner och arbetsmarknadens parter:

29 Lag om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete

30 Delegation mot arbetslivskriminalitet

31 Varaktig myndighetssamverkan mot arbetslivskriminalitet

32 Översyn av samrådsförfarande vid anvisning till arbetsmarknadspolitiska program eller insatser

33 Stärkt arbete mot människohandel

34 Kunskapsstöd för byggnadsnämnderna vid samordnad tillsyn

 

Läs även: Så fuskar svenska byggföretag – tre vanliga upplägg 

 

Bättre information och ökad kunskap:

35 Myndighetsgemensamma informationsinsatser om arbetslivskriminalitet

36 Utveckla stöd för kravställning om arbetsrättsliga villkor vid byggoch anläggningsupphandlingar

37 Uppdrag för att förebygga och motverka arbetslivskriminalitet inom byggsektorn

38 Uppdrag till Trafikverket för att bidra till att motverka brottslighet

Bättre registerförfattningar och sekretessbestämmelser:

39 Översyn av informationsutbyte i syfte att motverka fusk och brottslighet i arbetslivet

40 Förbättrade möjligheter till informationsutbyte i syfte att brottsbekämpningen ska bli mer effektiv

41 Översyn av utökade möjligheter till informationsutbyte för att upptäcka oegentligheter inom assistansbranschen

42 Översyn av utökade möjligheter att behandla personuppgifter för kontrolländamål

43 Översyn av Skatteverkets, Tullverkets och Kronofogdemyndighetens regler om dataskydd

 

Läs även: Finland förebild för att stoppa byggfusket: ”Lär av dem” 

 

Utvecklat internationellt- och EU-samarbete:

44 Utveckla samarbetet mellan myndigheter i EU

45 Ökad kunskap i EU om förebyggande åtgärder

 

 

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Välj nyhetsbrev