Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Brott & straff

Nya radhus har otillräckligt brandskydd

Publicerad: 30 maj 2011, 13:40

Byggfusk, okunskap och klantiga installationer gör radhus till brandbomber.


En eldsvåda i ett radhus får ofta katastrofala följder. Elden sprider sig till vinden och vidare till radhusen intill.

Det är den brandskyddande konstruktionen i huset som är dåligt utförd. Inte ens nybyggda radhus klarar kraven, anser Lars-Göran Uddholm, brandchef på Södertörns brandförsvarsförbund.

– När vi får ett larm om brand i ett radhus utgår vi från att vi måste släcka i minst ett hus till på varje sida. Så är det även för nybyggda radhus, det är ingen skillnad, säger han.

Ett radhus ska kunna brinna i en timme utan att branden sprider sig till radhuset intill. Så har funktionskravet i Boverkets Byggregler, BBR, sett ut sedan 1995. Men husen byggs fortfarande med en rad brister.

Störst risk är det om de brännbara gaser som bildas vid en eldsvåda sprider sig på vinden. Då antänder de snabbt husen i samma radhuslänga. I dag måste vindarna avgränsas med väggar av betong eller dubbla gipsskivor med brandsäker isolering emellan.

Men ibland byggs väggen slarvigt och går inte ända upp till vindstaket. Och även om väggen byggs korrekt kan den omgivande träkonstruktionen leda elden vidare. Till exempel läggs ofta ett obrutet trätak av råspont med tjärpapp över hela radhuslängan.

En annan svag punkt är takfotsventilationen, det luftintag i vinkeln mellan yttervägg och tak som ska ventilera bort kondenserad vattenånga från taket så att det inte får fuktskador.

– Takfoten ska vara stängd 1,5 meter på varje sida från väggen som skiljer två radhus från varandra. Men vi ser ofta att den är öppen, säger brandchef Lars-Göran Uddholm.

Ytterligare en försvagning av brandskyddet sker om fastighetsägaren gör senare installationer, som dragningar av el eller it på vinden. Om hålen genom de brandskyddande väggarna inte tätas kan brännbara gaser ta sig in till grannvinden.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, känner till problematiken väl.

– Det här är ett högst reellt problem. Det brinner inte oftare i radhus än i villor men när en brand i ett radhus får fäste i vinden blir det ofta ett mycket häftigare förlopp, säger Anders Lundberg, brandingenjör på MSB.

Även Boverket är medvetet om riskerna med radhus.

– Något har uppenbarligen blivit fel i en del nybyggda radhus, säger Michael Strömgren, brandingenjör på myndigheten.

Byggreglerna är bra, anser han. Det är byggherrens ansvar att se till att reglerna följs.

– Byggherrarna har inte insett riskerna för spridning av brand via takfoten. De bygger inte så att funktionskravet uppfylls. Bland annat slarvas det med luftningen av takfoten och brandcellsgränsen mellan vindarna, säger Michael Strömgren.

Redan år 2003 och 2008 har Boverket därför drivit informationskampanjer om radhusvindarna. Myndigheten uppmanade kommunernas byggnadsnämnder att vara extra noggranna med tillsynen av brandskyddskraven. De ska vara säkra på att byggherrarna följer kraven, skrev Boverket.

Men det kanske inte räcker med att skärpa tillsynen, anser brandchef Lars-Göran Uddholm.

– Jag tror att det både behövs bättre byggande och förändrade byggregler. Regelverket är skrivet för brand som sprider sig inifrån. Men om branden tar sig ut vid någon svag punkt i konstruktionen så sprider den sig ohämmat, säger han.

Kraven på att minska risken för brandspridning på vindar skärps i Boverkets nya byggregler, som träder i kraft den 1 oktober 2011. BBR avsnitt 5 får en total omarbetning av brandskyddsreglerna, den största förändringen på mer än 15 år. Texten får många förtydliganden och nyheter. Till exempel bör takfoten utföras som en avskild konstruktion, berättar Michael Strömgren, brandingenjör på Boverket.

Ska klara en timme
Ur Boverket informerar 2008:4 - om vindsbränder i radhus och flerbostadshus.
"Vid bränder i byggnader med lätta konstruktioner i vindsbjälklaget har det visat sig att kravet på en timmes brandmotstånd mellan lägenheter inte uppfylls på grund av brandspridning via vinden. Ofta handlar det om radhus eller flerbostadshus som visar sig ha undermåligt brandskydd på grund av felaktig projektering, utförande eller bristande underhåll. Boverket uppmanar därför landets kommuner, byggare och boende att se över de brandskyddslösningar som används vid lätta konstruktioner."

Niclas Köhler - niclas@byggindustrin.com

Dela artikeln:


Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.