Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Brott & straff

River upp beslut om Nobel Center

Publicerad: 22 maj 2018, 12:43

Efter en dom i Mark- och miljödomstolen upphävs Stockholms stads beslut om detaljplan för byggandet av omtalade Nobel Center. Att planen innebär påtaglig skada på riksintresse för kulturmiljövården är en av orsakerna.


Det var den 25 april 2016 som kommunfullmäktige i Stockholms stad beslutade att anta detaljplanen för Nobel Center på Blasieholmen. Ett 40-tal parter överklagade beslutet till Länsstyrelsen, som dock beslutade att avslå överklagan i februari 2017. Flera klagade därefter vidare till Mark- och miljödomstolen, som nu har gjort sin bedömning i målet på talan av fem klagande, två enskilda parter och tre ideella föreningar.

Domstolen upphäver nu beslutet om detaljplanen eftersom man bedömer att planen innebär påtaglig skada för kulturmiljövården. Mark- och miljödomstolen ser heller inte att möjligheterna att ordna trafik som planen skulle ge upphov till har utretts ordentligt.

”Ett Nobel Center på Blasieholmen enligt den aktuella detaljplanen skulle få en stor negativ påverkan på motstående allmänna och enskilda intressen, bland annat kulturmiljö, på ett sätt som strider mot plan- och bygglagen och miljöbalken”, slår domstolen fast.

– De motstående intressena väger enligt domstolens mening tyngre än de allmänna och enskilda intressen som detaljplanen representerar, dvs. att bygga ett Nobel Center. Det har därför enligt vår bedömning inte funnits förutsättningar för kommunen att anta detaljplanen och det är därför vi nu upphäver den, säger ansvarig domare Erika Ekman.

Domen kan överklagas till Mark- och miljööverdomstolen, som är den sista instansen i frågan. Detta kan ske senast den 12 juni.

Anders Siljevall, anders@byggindustrin.se

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Välj nyhetsbrev