söndag5 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Brott & straff

”Stort tryck att jobba mot korruption”

Publicerad: 30 januari 2015, 07:13

Bild 1/2  

Anna Graaf är hållbarhetschef på White som är det första svenska arkitektföretag som antagit FN:s Global Compact. Hon tycker det är svårt att spåra byggmaterial för att säkerställa att det produceras på ett bra sätt. "Det är lite av ett svart hål, något man inte pratar om", säger hon.

Ämnen i artikeln:

byggetikbarnarbeteantikorruptionkorruption

Elin Bennewitz

elin@byggindustrin.se


Varför valde ni på White att anta FN:s Global Compact?

– Vi har märkt ett ökat tryck på att vi ska kunna beskriva hur vi jobbar med mänskliga rättigheter och antikorruption. Därför kände vi ett behov av att samla ihop oss i en affärskod och under 2013 började vi skanna av vilka verktyg som finns att tillgå. Vi landade i FN:s Global Compact.

Du säger att ni märkt av ett ökat tryck på att beskriva hur ni jobbar med de här frågorna. Från vem?

– Vi är verksamma i många länder och vi märker i vårt anbudsarbete i utlandet att våra kunder ofta vill veta hur vi arbetar med till exempel mänskliga rättigheter. Vi kände också tryck inifrån vår egen organisation. Det finns ett stort engagemang i dessa frågor och ett behov av att tydliggöra vårt förhållningssätt.

Kan det vara så att vi i Sverige hamnat på efterkälken i de här frågorna?

– Vi har kanske varit lite naiva i Sverige. Jag tror att andra länder fått upp ögonen tidigare. Vårt danska dotterbolag anslöt sig till Global Compact redan 2009 efter att de danska arkitekternas branschförening uppmanat sina medlemmar till det. Men det börjar hända grejer i Sverige också. Här om veckan fick jag frågan från en kommun om hur vi på White hanterar det här.

Hur påverkar det er verksamhet att ni nu är anslutna till FN:s Global Compact?

– När vi började arbeta in Global Compacts principer i vår affärskod och i våra verksamhetsrutiner märkte vi att vi gör en hel del redan. Samtidigt fick vi upp ögonen för nya aspekter som vi kan jobba mer med. Vi har bland annat uppdaterat våra inköpsprocesser för att ställa krav på underleverantörer. Nu jobbar vi vidare för att kunna följa upp och verifiera att de verkligen lever upp till kraven. En annan fråga som hamnat i fokus är att försöka säkerställa att det byggmaterial vi föreskriver i våra projekt producerats på ett bra sätt. Det är en svår fråga som vi jobbar vidare med.

Varför är det svårt att säkerställa att byggmaterial produceras på ett bra sätt?

– Problemet är att det inom byggmaterialindustrin inte finns den typen av information att tillgå. Det är lite av ett svart hål, något man inte pratar om. Men vi har lyft frågan i Byggvarubedömningen och där fick vi gehör direkt. Nu håller de på att arbeta fram kravformuleringar kring de här frågorna, det blir ett lyft. Ett annat problem för oss är att även om vi lyckas ta reda på att en produkt är okej kan entreprenören, eller någon underentreprenör, i ett senare skede byta ut den till något som de bedömer som likvärdigt, kanske utan att de har undersökt produktionsvillkoren.

FN:s Global Compact

■ Syftet med FN:s Global Compact är att säkerställa att företag varken själva eller genom sina samarbetspartners bidrar till kränkningar som barnarbete och annat. Åtagandena i FN:s Global Compact kan bara förverkligas genom att företag ställer krav uppströms i sina leverantörskedjor så att tjänster och varor kan spåras ända till sitt ursprung.
■ FN:s Global Compact bildades 1999 på uppmaning av FN:s dåvarande generalsekreterare Kofi Annan. Det är en samling principer som anger hur företag ska agera i frågor som rör miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och antikorruption. Principerna grundar sig på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, ILO:s grundläggande konventioner om de mänskliga rättigheterna i arbetslivet, Rio-deklarationen samt FN:s konvention mot korruption.
Läs mer här.

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Välj nyhetsbrev