Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Bygghistoria

Supply Material har blivit succé på Kaneltorget

Publicerad: 14 mars 2018, 05:00

Bild 1/2  Teamet bakom projektet.

Kan Beast-standarden Supply Material bidra till en effektivare försörjningslogistik i ett byggprojekt och ge andra fördelar? Det ville Peab ta reda på genom att testa i verkliga projekt och med verkliga leverantörer. Efter slututvärdering av pilotprojektet – Kaneltorget i Göteborg – svarar de ett rungande ja på frågan.


– Alla inblandade är väldigt nöjda med resultatet, säger Lars Edberg, Peabs projektledare.

I dagens Byggsverige går mycket tid på byggarbetsplatserna åt till att jobba i olika excellistor, ringa leverantörer och skicka mejl hit och dit för att ha kontroll över sina leveranser. Tänk om man i stället kunde styra logistiken med tillhörande flöden standardiserat och digitalt från projektering via leverantör till mottagning och faktura? Detta var utgångspunkten för Peabs projekt för standardiserad försörjningslogistik när det började 2015.

– Generellt får vi nog erkänna att vår bransch ligger en bit efter annan tillverkningsindustris sätt att styra sin logistik. I det här projektet har vi genom att använda Beast-standarden digitaliserat kommunikationen mellan oss som entreprenör och leverantören och på så sätt även erhållit ett standardiserat affärsupplägg vilket upplevs som positivt hos den produktionspersonal som testat detta, säger Lars Edberg.

Lars Edberg, Peabs projektledare.

Beast Supply Material består av en standardiserad process och elektroniska dokument, meddelanden, som utväxlas mellan de inblandade företagen och deras olika affärssystem. Här finns grundinformation i form av arkitektunderlag, leverantörskatalog och projektavtal/offert. För själva materialflödet ingår leveransplan, svar på leveransplan, order, orderändring, orderbekräftelse, leveransavisering och ankomstavisering. Enligt övriga Beasts standarder finns standardfakturan Beast Invoice som ett sista steg.

Avrop sker just-in-time

Försörjningslösningen för projektet Kaneltorget har genomförts i Pipechain – ett molnbaserat IT-system som här har anpassats för att skapa och elektroniskt distribuera meddelande enligt Beaststandarden till och från leverantörerna. Den stora arbetsinsatsen för företagen var att anpassa sina identiteter för leveransartiklar till den digitala standarden, men detta gav sedan i gengäld en mycket smidigare försörjningsprocess. Finesser med Pipechainsystemet är till exempel att avrop sker ”just-in-time” enligt upplagd leveransplan, om man inte meddelar systemet något annat. Artiklar som ska levereras märks med etiketter Beast-Label så de lätt kan distribueras till rätt plats på byggarbetsplatsen. Beast-etiketterna ser lika ut oavsett materialslag, vilket också gör stor skillnad för den som ska ta emot en leverans.

– Med det här arbetssättet och systemstödet slipper vi leta efter det som levereras, det hamnar i rätt lägenhet och rätt rum direkt och det tjänar vi mycket på. Felrisken minskar – och det blir inte heller så många mejl fram och tillbaka. Allt finns digitalt och vi och leverantörerna ser samma saker i samma system och när vi ändrar blir det rätt direkt, det blir en tydlig kommunikation, säger Slaven Andric, Peabs platschef på Kaneltorget.

laven Andric, Peabs platschef på Kaneltorget.

Ett tjugotal påtänkta leverantörer fanns med i projektet vid start i början av 2015, men efter hand valde man att gå vidare med Jeldwen som levererar innerdörrar, Inwido – som står för fönster och fönsterdörrar, BB Group som säljer byggbeslag och Vedum kök och badinredning.

– Det var de leverantörerna som när vi började planera för det här var längst framme i sina tankar om att försöka modernisera logistiken och den gemensamma affären. Efter det har det hänt en del och i dag är fler leverantörer längre fram.

– Vi har beslutat att fortsätta testerna i fler projekt där även kanske nya leverantörer vill vara med, säger Lars Edberg.

Nöjda leverantörer

Byggindustrin var på plats när företagen slutrapporterade projektet på Peabs huvudkontor i Göteborg och alla leverantörer var nöjda.

– För oss som leverantör är det en stor fördel att jobba så här. Vi får färre felskrivningar på vägen och allt planeras i tid så vi hinner leverera kompletta leveranser. Vi blir också mer säkra på att vi fått rätt beställning och att vi skickat i väg rätt sak. Sen gör det att godset är märkt när det kommer fram att vi slipper många frågor tillbaka – vilket annars kan vara en tidstjuv, säger Anders Berg, logistikchef på BB Gruppen.

Visa saker har dock fått omarbetas längs vägen.

– Främst inledningsvis var det några saker vi fick ta tag i vad gäller standardutvecklingen som vi tagit tillbaka till Beast. Vi ser också att digitaliseringen kräver ett annat ”mindset” hos oss på företaget. Digitaliseringen kräver att vi gör rätt från början, när det lyckas blir resan mycket enklare. De ”vinster” vi tillsammans med projekten tycker oss funnit gör att vi fortsätter tester och utvärdering, säger Lars Edberg på Peab.

Anders Berg, logistikchef på BB-Gruppen.

Anders Berg på BB-Gruppen har vissa önskemål om ändringar.

– I nästa pilot skulle jag till exempel gärna se att vi fick till fakturamatchningen på ett bättre sätt så att den elektroniska fakturan kan stämmas av direkt mot leveransaviseringen, säger han och Lars Edberg håller med.

Peab har ytterligare två pilotprojekt igång där samma försörjningslogistik testas – i Stockholm och Malmö, även i dessa har man dock inte kunnat testa delprocess projektering fullt ut eftersom varken Peabs eller projektörernas arbetsprocess var redo.

– Vi hoppas dock på att kunna testa hela standarden i kommande tre nya projekt så att projektören redan i sina handlingar ska kunna peka ut vad man kommer behöva beställa från en viss leverantör. I sådant fall kan vi få en digital kedja från dag ”ett” till sista leverans inklusive fakturamatchning, säger Lars Edberg.

JM, NCC och Skanska är i olika skeden av studier och tester med liknande lösningar som den Peab jobbar med, och Lars Edberg välkomnar detta.

– Att alla använder sig av standarden ger branschen en möjlighet att modernisera sin försörjningslogistik. Konkurrensen ligger i hur vi olika företag utformar och använder vårt teknikstöd, säger Lars Edberg.

Jeldwen

”Överlag upplevs mera ordning och reda i den gemensamma affären med leverantören i piloten jämfört med ett ”vanligt” arbetssätt. Minskad osäkerhet och mer automatisering upplevs ge mera tid över. Efter inledande arbete med leveransplanering upplevs en minskad administration. Beast-Label sparar tid.

”Med standardiserade processer och meddelande mellan kund och leverantör skapas förutsättning för ett förbättringsarbete. All information finns samlad på ett ställe, vilket förenklar. Avvikelser flaggas på ett enkelt sätt och systemet håller koll på tidpunkter då aktiviteter mellan kund och leverantör skall utföras. Uppföljning av leveranser och kostnader sker kontinuerligt.”

”Bra planering – tidigt avrop (order) ger lägre fraktkostnad och komplett leverans. Minskat administrativt arbete med orderberedning. Tydlig märkning – inget letande. Bättre kommunikation, ökad kvalitet i leverans.

”Bättre ordning och reda. Tydlig information från bygget i god tid. En aktuell och levande leveransplan ger förutsättningar att planera bättre.”

”En styrd försäljningsprocess med tydlighet. Bra underlag. Ordning och reda. Olika avdelningar inblandade (hos oss) och samtliga gjort sin del av jobbet. Man har följt packplaner och leveransplaner.”

”Från vår sida har denna process funkat mycket bra och vi anser att denna första del i processen är den absolut viktigaste att man är överens om produkter, artikelnummer, priser etc. Detta för att man ska kunna få resten av processen att fungera på ett bra sätt.”

Martina Strand Nyhlin, frilansjournalist, red@byggindustrin.se

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Välj nyhetsbrev