lördag23 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Hållbarhet

Anders Eidensten leder Rambölls energisatsning

Publicerad: 15 december 2009, 09:21

Ramböll i Sverige skapar en ny energidivision som ska omsätta flera hundra miljoner kronor om några och då också ha flera hundra konsulter.

Ämnen i artikeln:

Building Sustainabilityhållbart byggande

Chef för den nya rikstäckande Division Energi är Anders Eidensten som närmast kommer från Vattenfall Power Consultant – VPC.

Ramböll i Sverige har i dag ett fyrtiotal energispecialister.

– Om några år ska vi ha omkring 300 renodlade energikonsulter i Sverige. Dessutom kommer vi att ha omkring 150 andra medarbetare inom Ramböll Sverige knutna till oss. Och utöver dessa har vi tillgång till hela koncernens energiexpertis., säger Anders Eidensten när vi träffar honom en decembereftermiddag på Rambölls svenska huvudkontor på Söder i Stockholm.

Stora konkurrenter till den nya divisionen är ÅF, Sweco, Grontmij, Fjärrvärmebyrån och Anders Eidenstens tidigare arbetsplats VPC.

Många talar om energi. Vad är det som säger att ni ska lyckas på en marknad där det redan finns stora etablerade aktörer?

– Jag vill nämna tre viktiga faktorer. För det första har vi ett kunnande som är unikt i världen på vissa områden, till exempel offshore och vindkraft. För det andra har vi en lång och gedigen konsulttradition. För det tredje har vi möjligheten att satsa långsiktigt.

– Dessutom kommer vi att kunna erbjuda ett helhetsåtagande inom anläggningsbyggande. Vi ger strategisk rådgivning och vi erbjuder ett helt paket med kunnig personal på ett sätt som få av våra konkurrenter kan, säger Anders Eidensten.

Den nya divisionen ska växa snabbt, både organiskt och genom förvärv.

– Vi har påbörjat processen för att rekrytera nyckelmedarbetare och arbetet med företagsköp är i full gång, säger Anders Eidensten.

Anders Eidensten säger att marknaden för tekniska konsulter på energiområdet har vuxit de senaste åren i och med det ökade medvetandet om klimathotet.

– Energisektorn står inför stora utmaningar för att klara omställningen till ett hållbart samhälle. För oss som samhällsbyggare innebär det också stora möjligheter. Den planerade investeringsvolymen i Sverige inom energisektorn beräknas till omkring 300 miljarder kronor under den kommande tioårsperioden. Vi vill ligga i framkant av den utvecklingen. Därför genomför vi en koncernsatsning på energikompetens där Sverige är en viktig del, säger Anders Eidensten.

Ett strategiarbete som har föregått den nu inledda satsningen har pågått sedan början av 2009. Detta arbete ledde fram till beslutet att skapa en tredje division, vid sidan av de befintliga som är Division Teknik och Design samt Division Projektledning.

Division Energi kommer att söka uppdrag bland landets elproducenter, eldistributörer och större energianvändare.

– Vi börjar där vi redan har en stark position, säger Anders Eidensten och nämner avfallsförbränning som ett område där Ramböll står starkt.

– Där är vi världsledande.

Anders Eidensten nämner också energigaser, som ett område där Ramböll i Sverige har en stark position.

Ramböllgruppen internationellt skapar nu det man kallar Global Practice Energy där den nya svenska divisionen blir en del.

– Genom att vi skapar en gemensam plattform för koncernens totala energikunnande kommer vi att stärka oss även på den svenska marknaden.

DETTA ÄR ANDERS EIDENSTEN
Anders Eidensten är civilingenjör från Maskinsektionen på KTH i Stockholm. Han har arbetat inom energisektorn i många år, senast som affärsområdeschef på Energi och Process på Vattenfall Power Consultant. Han har också arbetat på Electrowatt-Ekono som nu är en del av den finländska konsultjätten Pöyry.

Familjen, med hustru och tre barn som är tre, sex och nio år gamla bor, i Täby i norra Storstockholm.

Det är också familjen som kommer först när Anders Eidensten njuter av sin fritid.

BJÖRN DICKSON - bjorn@byggindustrin.com

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Välj nyhetsbrev