Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hållbarhet

Branschens utsläpp minskar på kort sikt

Publicerad: 3 mars 2017, 06:23

Bild 1/2  Maria Brogren, energi- och miljöchef på Sveriges Byggindustrier.

Foto: Rosie Alm

Byggbranschen gör vissa framsteg när det gäller att sänka koldioxidutsläppen – i alla fall på kort sikt. SCB:s senaste siffror för byggindustrins koldioxidutsläpp visar att utsläppen minskat jämfört med förra året tre kvartal i rad. Men sett till en längre tid är siffrorna ganska oförändrade.


Byggindustrin står för en ansenlig del av de svenska utsläppen och finns med på SCB:s tio-i-topplista över branscher som släpper ut mest.

Främst är det transporter, arbetsmaskiner och arbetsfordon som genererar utsläppen. 2015 ökade utsläppen, men 2016 har de alltså börjat minska igen.

Det senaste kvartalet minskade utsläppen med 2,5 procent. Samtidigt har förädlingsvärdet – alltså den sammanlagda värdeökningen som producerats inom branschen - ökat hela 2015 och de tre första kvartalen 2016. Senaste uppmätta kvartalet ökade förädlingsvärdet med 6 procent.

– Det är ju roligt att statistiken för 2016 jämfört med 2015 ser bra ut men jag tror inte att det ger så mycket att bara titta på två år. Det kan bero på vad som byggdes, utetemperatur och så vidare, säger Maria Brogren, energi- och miljöchef på Sveriges Byggindustrier.

Många går åt andra hållet

I SCB:s statistik var det flera andra branscher som gått åt andra hållet och ökat sina koldioxidutsläpp, till exempel transportbranschen. Totalt i alla branscher ökade utsläppen. Men det är svårt att jämföra branscher, säger Susanna Roth, utredare på SCB.

– När det gäller tillverkningsindustrin så skiljer sig sektorerna åt väldigt mycket. Behovet i el- och värmebranschen varierar till exempel väldigt mycket över året och är beroende av väder och så vidare, säger hon.

Den här kvartalsstatistiken finns till för att snabbare ge underlag om i vilken riktning olika branscher är på väg vad gäller utsläpp. Det tar längre tid att ta fram definitiv helårsstatistik.

– Vi vill också visa hur utsläppen ser ut i förhållande till den ekonomiska utvecklingen. Sambandet mellan ekonomisk utvecklingen och utsläpp varierar från bransch till bransch, säger Susanna Roth på SCB.

Byggindustrin har tidigare berättat att Maria Brogren på Sveriges Byggindustrier har efterfrågat en branschgemensam klimatstrategi för att klimatarbetet ska ta fart ordentligt i branschen.

Läs mer: Branschen behöver en gemensam klimatstrategi.

Själva är Sveriges Byggindustrier just på väg att sätta upp mål för branschen.

– Vi vill kunna följa upp olika indikatorer, men vi har inte landat i vilka ännu, säger Maria Brogren.

En sak som hände förra året var att det kom en lag om energikartläggning i stora företag, EKL, som berör ungefär 20 av Sveriges Byggindustriers medlemsföretag.

– Klimatpåverkan från själva byggandet är en jätteviktig fråga för branschen att ta tag i. Det är ju den egna verksamheten så företagen har direkt påverkan och därför också möjlighet att göra mycket, säger Maria Brogren.

Läs mer: Osäkerhet följer med ny energilag.

Ett hinder är enligt henne att det ofta är oklart vem som står för vad i form av både energi, utsläpp och pengar i detta.

– Det här behöver styras upp. Och då är energikartläggning ett styrmedel som nu införs för de stora företagen. Det ska bli spännande att se vad som kommer ut av det, säger Maria Brogren.

Även om klimatomställningen går för långsamt är intresset i branschen stort för frågorna, tycker Maria Brogren. SBUF – branschens forskningsfond – har finansierat flera utvecklingsprojekt på temat på sistone.

– Det är företagen själva som initierar projekten, även om det i vissa fall är forskare och konsulter som gör utredningar och så vidare, säger Maria Brogren.

Initiativ för att sänka koldioxidutsläppen

Peab vidareutvecklar sin Ecoasfalt

Peab antog nya klimatmål förra året, och vidareutvecklade även sin Ecoasfalt, som baseras på 100 procent koldioxidneutral bioolja i sin tur är utvunnen av restprodukter från livsmedelsindustrin.

NCC jobbar med förnybar energi

NCC fortsatte förra året sitt arbete för minska koldioxidutsläppen med 50 procent fram till år 2020. Detta ska framförallt ske genom fortsatt konvertering av företagets asfaltverk till förnybara bränslen och genom att öka andelen förnybara energislag brett i den egna energianvändningen.

Skanska har som mål att bli klimatneutralt 2050.

Skanska har som mål att bli klimatneutralt 2050. Nu utreder man hur en intern avgift/skuggpris på koldioxid kan utformas för att stötta bra klimatbeslut. Sedan 2008 läggs en intern avgift på flygresor som samlas i en fond för investeringar som minskar klimatutsläppen. Man tog också förra året beslutet att Svanenmärka all nyproduktion i egen regi från och med 2017.

Eldrivna arbetsplatser kommer närmare

Volvo Construction Equipment (Volvo CE) presenterade på Xploration Forum i Eskilstuna i september en prototyp av en eldriven hybridhjullastare som kan öka bränsleeffektiviteten med upp till 50 procent. Volvo CE utvecklar just nu ett antal olika tekniska lösningar för helt eller delvis eldrivna arbetsfordon och samarbetar bland annat med Skanska i ett forskningsprojekt som syftar till att elektrifiera en bergtäkt.

Minskade utsläpp med HVO i tanken

När träförädlingsföretaget Martinsons största åkeriföretag Johanssons åkeri gick över till HVO i sina lastbilar minskade de sina koldioxidutsläpp med 90 procent, totalt nästan 2 tons minskning mellan april till november. HVO (Hydrogenated Vegetable Oil) är en syntetisk diesel som framställs genom hydrering av växt- och djurfetter.

– Åkeriet har förut kört på RME, men det fungerade inte så bra vid kyla. HVO har dock fungerat ner till -35, säger Ulrika Wallgårda, inköpschef på Martinssons.

Martinssons strävar efter att bli klimatneutralt och uppmuntrar nu sina andra åkerier att följa i Johanssons åkeris spår.

Ny elväg startskott för miljövänligare transporter

Transporter som körs på lastbil med bland annat byggmaterial är en klimatbov. Förra året öppnades en två kilometer lång elväg utanför Sandviken.  Där testar man nu att köra lastbilstransporter på el. Den 31 januari i år tecknades ett avtal om att Sverige och Tyskland tillsammans kommer att genomföra en studie kring elvägar där man bland annat ska undersöka finansiering, affärsmodeller och drift av elvägar.

Betongstomme med lägre klimatpåverkan

Thomas Betong lanserade förra året ett byggsystem för platsgjutna stommar med 30 procent lägre CO2-avtryck. Klimatpåverkan minskas genom att man att ersätter delar av cementen med alternativa bindemedel. Beroende på tillämpning kan upp till hälften av cementen ersättas enligt företaget.

Ökad kapacitet i klimatsmarta träfabriker

Flera träförädlingsföretag jobbade för att utöka sin kapacitet under 2016. Lindbäcks bygg i Piteå började bygga sin nya husfabrik och Moelven i Säffle investerade 72 miljoner i robotiserad modulproduktion. Även Derome och Martinson skalade upp produktionen. Ju högre grad av prefabricerat träbyggande, desto mindre klimatpåverkan. Detta eftersom man bygger snabbt och effektivt och minskar spill och påverkan från väder och vind.

Martina Strand Nyhlin, frilansjournalist, red@byggindustrin.se

Dela artikeln:


Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.