lördag1 april

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Hållbarhet

Bygg krävs på bättre beredskap inför klimathot

Publicerad: 28 juni 2018, 10:27

Regeringen har beslutat om en ändring i plan- och byggförordningen och utfärdat ändringar i plan- och bygglagen.

Foto: Johanna Åfreds

Kommunerna ska i översiktsplanen ge sin syn på risken för skador på den byggda miljön som kan följa av klimatrelaterade ras, skred, erosion och översvämningar.

Ämnen i artikeln:

BoverketBuilding Sustainabilityhållbart byggandeklimatanpassning


Regeringen har beslutat om en ändring i plan- och byggförordningen och utfärdat ändringar i plan- och bygglagen, skriver regeringen i ett pressmeddelande. Lagändringarna förstärker klimatanpassningsarbetet i kommunerna genom att det ställs krav på att kommunerna i översiktsplanen ger sin syn på risken för skador på den byggda miljön som kan följa av klimatrelaterade ras, skred, erosion och översvämningar.

Kommunerna ska också ge sin syn på hur sådana risker kan minska eller upphöra. Lagändringarna bidrar också till god dagvattenhantering genom att kommuner ges möjlighet att kontrollera att detaljplanebestämmelser om markens genomsläpplighet följs. Lagändringarna träder i kraft den 1 augusti 2018.

Regeringen vidtar även flera andra åtgärder som en del i arbetet med klimatanpassningsstrategin. Bland annat inrättar regeringen ett nationellt expertråd vid SMHI, beslutar om en förordning som reglerar myndigheters skyldighet att arbeta med klimatanpassning.

– Det har funnits kritik mot att Sverige har saknat ett samordnat arbete med klimatanpassning på nationell nivå. Nu åtgärdar vi det samtidigt som vi inrättar ett expertråd, förtydligar mandatet för myndigheterna och förstärker klimatanpassningsarbetet i kommunerna, säger miljöminister Karolina Skog.

Regeringen annonserade för två veckor sedan att Boverket får i uppdrag att samordna det nationella klimatanpassningsarbetet för den byggda miljön.

I regeringsuppdraget ingår att Boverket ska:

- stödja kommunerna i deras arbete med klimatanpassning av den byggda miljön.

- identifiera behov av underlag och vägledning för klimatanpassning av ny och befintlig bebyggelse.

- bedriva kompetenshöjande insatser på området.

- samordna underlag som expertmyndigheter och forskning tillhandahåller om klimateffekter och klimatanpassning av bebyggelse och presentera underlaget på ett användarvänligt sätt.

- bedriva främjande och vägledande arbete om de verktyg och processer som är relevanta för klimatanpassning av den byggda miljön.

- följa utvecklingen inom området klimatanpassning och analysera vad det innebär för ny och befintlig bebyggelse.

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Välj nyhetsbrev