Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hållbarhet

Byggarna vill ha reglering av klimatutsläpp

Publicerad: 18 oktober 2018, 04:38

Bild 1/5  Christina Lindbäck, hållbarhetschef på NCC, pekar ut en efterfrågan från kunden som avgörande för att pressa ner byggbranschens klimatutsläpp.

Foto: NCC

För bara några få år sedan kändes lagstiftning om byggandets klimatpåverkan otänkbart. Nu är tonen en annan. Både byggare och myndigheter ser möjlighet att reglera byggnaders klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv. En del säger att det är nödvändigt.


Ämnen i artikeln:

SkanskaBoverketNCCPeabklimatpåverkanutsläpp

Bygg- och fastighetssektorns utsläpp står för cirka 19 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Medvetenheten om det sprider sig och viljan att vara med och dra åt rätt håll och minska klimatavtrycket växer.

I våras lämnade bygg- och anläggningsbranschen över Färdplan för en klimatneutral och konkurrenskraftig byggsektor till regeringen. Ett stort antal företag är engagerade i det fortsatta arbetet med färdplanen som samordnas av Sveriges Byggindustrier. En ambition är att formulera krav på minskad klimatpåverkan i upphandlingar för att kunna föra in dem i AMA och andra avtalsmallar.

Läs mer: Klimatkrav i upphandlingar är nästa steg.

Ytterligare ett tecken i tiden är Boverkets rapport om klimatdeklarationer av byggnader som kom i juni. Rapporten föreslår att krav på att klimatdeklarera nya byggnader införs. Förslaget är ute på remiss sedan början av september. Boverkets förslag omfattar i princip alla byggnader och gäller en klimatdeklaration för byggskedets tyngsta klimatposter. Krav på en fullständig klimatdeklaration föreslår Boverket först som steg två, men förslaget kan ses som ett första steg mot att lagstifta om byggnaders klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv.

– Klimatdeklarationen i sig bedöms ge en viss minskning av koldioxidutsläppen. Vill man få stora utsläppsminskningar behövs mer styrmedel. Det kan till exempel vara regler med gränsvärden för klimatutsläpp eller ekonomiska styrmedel, säger Kristina Einarsson, Boverket, som arbetat med att ta fram rapporten om klimatdeklarationer.

Läs mer: Boverket föreslår klimatdeklaration.

Byggföretagen som Byggindustrin pratat med verkar dela Kristina Einarsson syn: För att minskningen av byggsektorns klimatpåverkan ska få fart måste utsläppen regleras.

– Jag tror att det är nödvändigt. Det måste till en lag eller någon form av reglering för att alla ska få samma krav på sig. Det är helt riktigt i längden, säger Veronica Yverås, miljöchef på Peabs affärsområde Bygg Norden.

Peab har satt som mål att bli klimatneutrala till 2045. De räknar med att det kräver ett samarbete mellan alla involverade aktörer i byggprocessen, med kunden som en viktig intressent i utvecklingen.

Christina Lindbäck, hållbarhetschef på NCC, pekar också ut en efterfrågan från kunden som avgörande för frågan.

– Det kommer att kosta initialt att göra gedigna klimatdeklarationer och att pressa utsläppen. Därför behöver vi en gemensam målbild i branschen, säger hon.

Hon lyfter fram arbetet med Färdplan för en klimatneutral och konkurrenskraftig byggsektor som centralt.

– Lagkrav per se vet jag inte om det gör så stor skillnad. Då måste man se till att de efterlevs, tittar man på kraven i BBR i dag så är uppföljningen dålig, säger hon.

NCC har interna mål för sin klimatpåverkan. De har pågående pilotprojekt men tittar också särskilt på produktgrupper med stor klimatpåverkan, som asfalt och betong.

Skanska är den enda av de tre byggjättarna som uppger att de infört ett generellt krav på en klimatdeklaration i sina projekt. Sedan våren 2016 ska alla deras egenutvecklade projekt räkna på sin klimatpåverkan i produktionsfasen. Ett pilotprojekt som gått ett steg längre är Solna United. Där har projektgruppen medvetet försökt pressa ner klimatavtrycket.

Läs mer: Lyckad klimatbantning på Solna United.

Johan Gerklev, hållbarhetschef på Skanska, är positiv till ett lagkrav men tror att det krävs mer för att driva utvecklingen framåt i tillräckligt snabb takt.

– Lagkrav fungerar bra för att höja alla från en lägstanivå. Men om man vill driva spetsen framåt, då krävs det incitament i upphandlingar och markanvisningar för att hamna på en nivå som är bättre än lagens lägstanivå. Det allra effektivaste är dock om kunderna börjar efterfråga och prioritera klimatsmarta och klimatneutrala byggnadsverk, det vill säga att marknadskrafterna utnyttjas. I våra dialoger med våra kunder börjar vi se ett allt starkare intresse för klimatfrågan, säger han.

Relaterade artiklar

Lyckad klimatbantning på Solna United

Elin Bennewitz

Reporter

elin@byggindustrin.se

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.