Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hållbarhet

Byggtransporter - en bortglömd miljöfråga

Publicerad: 27 februari 2009, 08:42

Klimatpåverkan från transporter inom bygg- och anläggningsindustrin är en bortglömd fråga. Branschen har stirrat sig blind på byggnadernas energianvändning. Men byggtransporter kan stå för 4 – 5 procent av Sveriges totala utsläpp av klimatgaser, visar Byggindustrins granskning.


Byggtransporternas miljöpåverkan är en bortglömd fråga. Vid en rad seminarium och samtal har Byggindustrins reporter hört byggföretag betona att det är energiförbrukningen när huset används som ger den stora miljöeffekten. Energianvändningen under byggfasen viftas bort som marginell.

Samtidigt värms allt fler byggnader upp med förnybara och koldioxidsnåla energikällor som fjärrvärme och bergvärme. Men transporterna domineras fortfarande av fossil diesel och bensin.

Och det saknas siffror över byggbolagens transporter, visar det sig när Byggindustrins reporter ringer runt till landets stora byggbolag.

Reportern blir hänvisad till personer som i sin tur hänvisar till personer som i bästa fall meddelar att ”det pågår ett arbete för att samla in uppgifter”.
Men effekten av byggbranschens transporter är inte försumbar, visar det sig när Byggindustrin pratar med en rad experter och plöjer igenom de få rapporter som finns.

Bygg- och anläggningsindustrin står för 40 procent av materialflödet i Sverige, enligt rapporten Miljöutredning 2000 från Byggsektorns Kretsloppsråd. Och transporter är den enda samhällssektor där utsläppen av koldioxid fortfarande ökar stadig.

– Det saknas siffror för just byggsektorns del av detta. Det finns ingen bra bild av byggindustrins transporter och dess miljöpåverkan, säger Per Löfgren, bygg- och miljöexpert på konsultföretaget Vega.

Han har på uppdrag av branschorganisationen Sveriges Byggindustrier, BI, gått igenom de siffror och strategier som finns för godstransporter inom byggsektorn. Godstransporter har traditionellt inte ansetts vara en betydande miljöaspekt för bygg- och anläggningsföretagen. Arbetet med godstransporter är ännu i ett startskede inom byggindustrin, konstaterar han.

En rapport om energianvändningen inom byggsektorn som myndigheten SCB tog fram åt organisationen BI innehåller unika siffror på hur mycket diesel och bensin som sektorn använde år 2004.

Räknar man om siffrorna visar det sig att byggindustrins godstransporter och anläggningsmaskiner släppte ut ungefär en miljon ton koldioxid. Det motsvarar ungefär fyra procent av den svenska transportsektorns utsläpp av koldioxid. Eller en dryg procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser.

Men siffrorna är osäkra och kan vara betydligt högre. Bara de 53 000 entreprenadmaskiner som fanns i Sverige år 2006 släppte ut 1,6 miljoner ton koldioxid, enligt en rapport från myndigheten Svensk Maskinprovning.

Eftersom användningen av drivmedel är ungefär lika fördelad mellan fordon och entreprenadmaskiner kan byggtransporternas totala utsläpp av koldioxid vara större än 3 miljoner ton. Det motsvarar 10 – 15 procent av transportsektorns utsläpp. Eller 4 – 5 procent av Sveriges totala utsläpp av klimatgaser.

– Det saknas forskning om byggtransporter, säger Mats Abrahamsson, professor i logistik på institutionen för ekonomisk och industriell utveckling vid Linköpings universitet.

Generellt förväntas godstransporter med lastbil öka snabbare än BNP, förklarar han. Det innebär att utsläppen av koldioxid ökar mer än transportarbetet. Förklaringen är att transporter planeras allt sämre.

Transportköparna kräver allt snabbare leveranser vilket går ut över hur fyllda lastbilarnas körs. Den här trenden är så stark att den äter upp effekterna av att motorerna har blivit allt effektivare.

– I städerna kör bolag som Schenker, Posten och DHL runt med halvtomma bilar, säger Mats Abrahamsson.

Och det är inom planeringen av transporterna som de största miljövinsterna kan göras, anser flera experter som Byggindustrin har pratat med.

Mats Abrahamsson förslag är att logistikfunktionen skiljs från den övriga projekteringen och planeringen av ett bygge. Det behövs experter för att effektivisera transporterna. Men då måste byggets platschef acceptera att han eller hon får mindre makt.

– Det har tagits många initiativ till att förbättra logistiken men har skett mycket lite praktiskt. Många byggbolag har till och med lagt ner sina ambitioner, säger Mats Abrahamsson.
Svenska utsläpp av växthusgaser

• Sveriges totala utsläpp av växthusgaser: 67-75 miljoner ton koldioxidekvivalenter per år, beroende på om man räknar de resor som svenskar gör utomlands.

• Transportsektorns utsläpp: 20-28 miljoner ton koldioxid per år, beroende på om man räknar de resor som svenskar gör utomlands.

• Tunga lastbilar: 4 miljoner ton koldioxid år 2005 och utsläppen ökar stadigt.

• Lätta lastbilar: 1,7 miljoner ton koldioxid år 2005.

• Entreprenadmaskiner: 1,6 miljoner ton koldioxid år 2006.

• Byggsektorn använde totalt 243 000 kubikmeter diesel och 130 000 kubikmeter bensin 2004. Drygt hälften av dieseln används i arbetsmaskiner.

• Detta innebär att byggsektorn släpper ut nästan 1 miljon ton koldioxid och står för 1,3 – 1,4 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser.

• Men om bara entreprenadmaskiner släpper ut 1,6 miljoner ton koldioxid kan byggsektorn totala utsläpp från tunga och lätta lastbilar samt entreprenadmaskiner vara 4 – 5 procent av Sveriges totala klimatpåverkande utsläpp.


Källor:
”Energianvändning inom byggsektorn 2004”, SCB, 2005.
”Utsläpp från större dieseldrivna arbetsmaskiner”, SMP Svensk Maskinprovning, 2006.
”Energiläget i siffror 2008”, Energimyndigheten, 2009.
Samtal med Jonas Åkerman, transportforskare på avdelningen för strategisk analys på KTH.

NICLAS KÖHLER - niclas@byggindustrin.com

Dela artikeln:


Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.