tisdag30 maj

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Hållbarhet

Hausse för certifiering av byggnader

Publicerad: 29 oktober 2015, 07:15

Bild 1/2  Evelina Strandfeldt, chef för påverkan och events på Sweden Green Building Council. Foto: SGBC

Trycket på att miljöcertifiera byggprojekt ökar. Antalet byggnader som certifieras som Miljöbyggnad har till exempel ökat från noll till över 550 på bara två år. Och nu får certifieringsinstituten anställa fler för att hinna med.

Ämnen i artikeln:

BBRmiljöcertifieringBuilding Sustainabilityhållbart byggandeenergieffektiviseringenergianvändningcertifieringISO-certifiering

– Vi märker av ett stort intresse och är måna om att branschen ska höja sin ambitionsnivå, säger Evelina Strandfeldt, chef för påverkan och events på Sweden Green Building Council.

Allt fler fastighetsägare och byggherrar väljer att miljöcertifiera sina byggprojekt. I Sverige används just nu i huvudsak sex certifieringssystem system varav Miljöbyggnad är vanligast.

– Miljöbyggnad är ett system som är väl anpassat för svenska förhållanden och svensk byggpraxis och har därför har blivit någon slags standard tror jag, säger Evelina Strandfeldt.

Antalet certifierade hus inom Green Building har minskat de senaste åren men är fortfarande den näst vanligaste certifieringsformen. Systemet lades för två år sedan ner på EU-nivå, där det först startades, och finns nu bara kvar på nationell nivå, vilket kan ha påverkat antalet certifieringar.

Totalt tusen certifierade

Totalt har runt 1 000 hus certifierats i de olika systemen, och lika många är registrerade för framtida certifiering.

Även Svanen som Svanenmärkte sitt första hus för tio år sedan ser ett ökande intresse från fastighetsägare och byggherrar som vill välja deras märkning.

– Vi har minst lika många nya projekt på gång som vi redan har Svanenmärkt. Jag tror intresset bland annat beror på att vi är ett välkänt märke för svenskarna, säger Anna Norberg, pressansvarig på Svanen.

Både Svanen och SGBC har fått anställa mer personal för att möta upp behovet från branschen.

Men behövs det verkligen så många olika certifieringssystem i Sverige?

"Standardisering nödvändig"

Carlos Andersson, verksamhetschef på Passivhuscentrum Västra Götaland tycker att en standardisering vore nödvändig.

– Det skapar bara förvirring för slutkonsumenten och den som ska äga och förvalta byggnaden att det finns så många certifieringssystem, säger han.

Han skulle hellre se ett system som det i Norge, där man har passivhus som byggnorm och sedan har valt Breeam som ett enhetligt
certifieringssystem.

Evelina Strandfeldt på SGBC håller dock inte med. Med flera olika system kan byggherren välja allt från att certfiera enbart energianvändingen som man kan göra i Green Building till att titta på 50 olika faktorer i ett internationellt system som Breeam, menar hon.

– I de flesta andra länder jobbar man med bara ett certifieringssystem, men våra medlemmar vill att vi ska jobba med flera. De och även vi tycker det är bra att de finns system för varje användningsområde och tillfälle, säger hon.

Sex system för certifiering

Miljöbyggnad (tidigare Miljöklassad byggnad): Ett svenskt system utvecklat för svenska bygg- och myndighetsregler. Det är ett jämförelsevis enkelt system för att klassa nyproducerade och befintliga byggnader oavsett storlek, dock inte för handels- eller industrilokaler. Sweden green building council, SGBC, arbetar med anpassningen av kriterierna för handelslokaler.
Svanen: Svanens märkning av byggnader inleddes år 2005. Märkningen omfattar i dag nyproduktion av småhus, flerbostadshus och förskolor. Den riktar in sig på själva byggnaden: byggmaterial, byggprocess och energianvänding. Svanen arbetar på uppdrag av regeringen och är en oberoende märkning utan vinstintresse. Det startades för 25 år sedan av Nordiska ministerrådet.
Green Building: Tidigare EU-kommissionens program för energieffektivisering som riktar sig till fastighetsägare som vill effektivisera energianvändningen. I befintliga byggnader ska energianvändningen minska med 25 procent. Numera finns märkningen kvar i en svensk variant och EU har slutat med certifieringen.
Passivhus: Passivhus är en byggnad som har så låga värmeförluster att den extra värme som behövs kan tillföras med ventilationssystemets luft. Detaljerade kriterier finns i Feby Kravspecifikation för passivhus. Byggnaden certifieras av föreningen Sveriges centrum för nollenergihus.
Breeam: Breeam är utvecklat och administreras av organisationen BRE i Storbritannien. Det är det mest använda miljöcertifieringssystemet i världen. SGBC arbetar med anpassningen av kriterierna och systemet till svenska förhållanden. Man kan även certifiera enligt Breeam-SE.
Leed: Leed administreras av US Green building council i USA och är det mest kända bedömningssystemet. SGBC samordnar den svenska användningen av Leed men kommer inte att ta över hanteringen av certifieringssystemet i Sverige.
Ceequal: Ceequal är ett brittiskt certifieringssystem som bedömer och betygsätter hur väl anläggningsprojekt har hanterat hållbarhetsfrågor. Systemet syftar till att uppmuntra beställare, projektörer och utförare till att göra mer än lagkrav inom hållbarhetsområdet för att öka projektets hållbarhetsprestanda.

Martina Strand Nyhlin, frilansjournalist, red@byggindustrin.se

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Välj nyhetsbrev