Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hållbarhet

Installation: Het marknad lockar utlänningar

Publicerad: 24 februari 2011, 15:14

Installationsbranschen är het. Företagen rider på ökat energimedvetande och en stigande efterfrågan efter olika typer av elteknisk komfort – i hemmen och på arbetsplatserna. Branschens volymer sväller stadigt, lönsamheten ser allt gynnsammare ut och detta lockar även utländska storfräsare. Jättar som holländska Imtech och franska Vinci har redan satt ner sina bopålar i Sverige.


Det händer saker på den svenska installationsmarknaden. I takt med att kraven och efterfrågan ökar beträffande energieffektivisering och allmän inomhuskomfort, så hamnar också alltmer av fokus på installationsbranschen.

Det märks i kassorna också.

De årliga installationsvolymerna närmar sig 100 miljarder kronor och ökar hela tiden år från år. Installationernas andel av det totala byggandet i Sverige har, i ett 20-årsperspektiv ökat dramatiskt.

Landets största installationsföretag Bravida omsatte i fjol drygt 10 miljarder kronor och hade över 7 procent i rörelsemarginal hos samtliga svenska divisioner. De övriga större bolagen har inte visat upp sina siffror för 2010 ännu, men redan under det rätt sura och litet lamslagna 2009 visade Nea-gruppen trots allt en marginal på nästan 4 procent med en omsättning på drygt 2,5 miljarder kronor och en annan bjässe, NVS, landade på en 6-procentig rörelsemarginal med en omsättning på drygt 2,4 miljarder kronor.

Bara för att ta några exempel.
– Enbart vvs-branschen, exklusive elsidan, omsätter närmare 50 miljarder kronor om året och den årliga ökningstakten är stadig. Egentligen handlar det inte om att vi producerar så värst mycket mer. Det är inte fler montörer i dag än det var för 20 år sedan. Men det är mer innehåll, material och teknik i projekten. Vi bygger in alltmer sofistikerat och dyrare inkrom och då ökar volymerna, säger Roine Kristiansson, vd på branschorganisationen VVS Företagen.

Men det gäller att företagen hinner med i svängarna. Det är en bransch i snabb förändring

– Vi är på väg att ta oss från en verklighet med nästan vattentäta skott mellan rörmokeri, el och ventilation till att bli den bransch som står för och levererar byggnadernas intelligens, säger Torbjörn Torell, avgående koncernchef för landets i särklass största installationsbolag, Bravida.

Det finns också en ökad efterfrågan efter paketerade helhetslösningar, efter aktörer som kan greppa över samtliga discipliner: ventilation, vs, el, styr/regler, värme/kyla.

– Vi ser helt klart en ökad integration mellan de olika segmenten. Kunderna vill ha färdiga paket och trenden är att de stora bolagen breddar sig och utökar sin disciplinbas. Ett av våra största medlemsföretag, YIT, är ett tydligt exempel på ett företag som har den inriktningen och som vuxit snabbt de senaste åren, säger Roine Kristiansson.

Denna strävan efter "fullsortimentsvaruhus" ger också ett påtagligt omvandlingstryck. Installationsbranschen är inne i en liknande strukturomvandling som byggbranschen genomlevde under 1990-talet: De stora bolagen blir större (via förvärv), de mellanstora aktörerna blir något färre (köps upp) och de mindre företagen blir allt fler.

– De tre största bolagen på vvs-sidan, Bravida, YIT och NVS, har varit tydliga exempel på detta och de här tre aktörerna svarar i dag för 25-30 procent av omsättningen inom vvs i Sverige, säger Roine Kristiansson.

Jan Siezing, vd EIO, elinstallatörernas branschorganisation:
– Integrationen mellan de olika traditionella yrkesdisciplinerna syns väldigt tydligt i storbolagens företagsförvärv. Vi har i dag tre till fem storbolag som bemästrar alla discipliner. Trenden är tydlig och den är lika tydlig hos grossisterna. De mobiliserar på samma sätt och det gör för övrigt också de projekterande installationskonsulterna.
– De tio största siktar på mellanskikten, med 25-30 anställda, när de shoppar bolag. Men det finns ändå alltid en "body" av mellanstora aktörer. Gruppen fylls på underifrån av snabbväxande småbolag och köps sedan upp ovanifrån, säger Jan Siezing.

De senaste åren har det också kommit in en helt ny spelare på den svenska scenen; nederländska Imtech – en installationsbjässe med en omsättning på 40 miljarder kronor och 23 000 anställda fördelade på verksamheter i Benelux, Tyskland, Storbritannien, Spanien och Östeuropa.

Imtech gjorde storstilad entré på den svenska marknaden 2008 och köpte Sverigetvåan NVS Installation. I fjol var det dags igen. Då köpte Imtech Nea-gruppen – topp-tre i Sverige på elsidan.

Logiken de bägge affären följer väl Imtechs Europastrategi. Det handlar om att etablera det Imtech kallar multidisciplin. Det vill säga att olika tjänster packas samman till ett heltäckande teknik- och installationserbjudande. Och sett ur det perspektivet kompletterar de två väletablerade svenska bolagen NVS och Nea varandra väl.

Så här skrev Imtechs styrelseordförande René van der Bruggen i ett pressmeddelande när förvärvet av Nea presenterades:
"Genom att förvärva NVS Installation lade vi en första grund för denna satsning. NVS har en unik bredd inom värme och sanitet, sprinkler, industri, kyla och ventilation. Förvärvet av NEA-gruppen innebär att vi kan lägga till en motsvarande bred verksamhet inom exempelvis elinstallationer, fastighetsautomation, telecom och säkerhet. Vår uttalade ambition är att NVS och NEA inom en snar framtid ska påbörja arbetet med att forma det totalerbjudande till marknaden som vi kallar multidisciplinlösningar."

Rolf Persson på Industrifakta i Helsingborg och bevakat den svenska installationsmarknaden sedan mitten av 1980-talet. Han menar att de senaste årens uppsving varit påtgaligt.

– Den samlade installationsvolymen, inklusive industri- och processrelaterade installationer, kan passera 100 miljarder kronor 2012. Och branschen växer snabbt parallellt med att efterfrågan på ny teknik ökar och funktionerna blir alltmer integrerade. Det blir väldigt mycket styr och regler, inte minst för att det är A och O när det gäller energieffektivisering. På sikt tror jag yrkena mer och mer kommer att flyta ihop. Styr och regler blir utgångspunkten när vi tittar på montage av styr, el, ventilation och värme/kyla.

– Man kan också fråga sig vad som händer om industrialiseringstakten hos de stora byggbolagen ökar. Vad händer med installationsbranschen om inte montagen längre kommer att utföras på byggarbetsplatserna, utan i fabriker? Jag ser också en antydan till att de stora byggbolagen kikar på och köper upp tillverkare av våtrumsmoduler och även ventilationsbolag. Det hänger ihop med att de tar fram egna koncept för renoveringar av miljonprogramsområdena. Det återstår att se hur långt byggarna kommer att gå när det gäller den här inriktningen, säger Rolf Persson.

Jan Siezing ser också ett närmast modemässigt uppsving för ljussättningar och det som ibland kallas ljusarkitektur.

– I dag handlar elinstallationer om så mycket mer än bara ljus och värme. Det rör energiåtgången, komforten, miljön och säkerheten och hela biten med ljussättning är hetare än någonsin, säger Jan Siezing.

– Det som man för tio år sedan kallade ett "intelligent hus" har närmast blivit standard för modern elteknik. Fast man pratar inte så mycket om smarta kylskåp länge.

Det går inte att komma ifrån att energifokuseringen och i förlängningen även klimatfrågorna väger tungt för installationsnäringens offensiv.

– Den tydligaste trenden just nu är den ökande efterfrågan på energieffektiva lösningar. Här ligger mycket av branschens framtid. Och när det blir någon ordning på finansieringen av miljonprogramsområdena så sitter vi på en enorm marknad, säger Roine Kristiansson.

Vvs-installationerna kommer med nödvändighet att bli helt centrala. Det kommer att hända saker. Staten och kommunerna kan ju inte gärna låta de enorma bestånden från sextio- och sjuttiotalen förfalla.

Om rotsektorn har jättepotential för vvs-branschen så ser elsidan andra, helt nya öppningar.

– Vad händer när alla elbilar kommer? Hela infrastrukturen för hur dessa elbilar ska laddas saknas fortfarande. Det är väl inte så komplicerat i villaområden, men hur löser man detta i tätorterna? Här finns en spännande marknad för våra företag, säger Jan Siezing.

Stora spelare
¤ Bravida. Koncernen är i särklass störst på installationer i Sverige. Täcker alla discipliner och omsatte 2009 drygt 10,8 miljarder kronor med en rörelsemarginal på 5 procent.

¤ NVS (Imtech). Startade 1902 under namnet Sana, var 1980- och 1990-talen dotterbolag åt först ABV och därpå NCC. Efter Bravida är det landets näst största vvs-installatör. Visade 2009 en 6-procentig rörelsemarginal med en omsättning på drygt 2,4 miljarder kronor.
Ägs i dag av holländska Imtech.

¤ NEA-gruppen (Imtech). Nea har sina rötter i Stockholmsföretaget Luth & Rosén som startade en filial i Örebro 1896. Bolaget har sedan vuxit stabilt (bara svarta siffror sedan 1931) och i huvudsak organiskt på den svenska elinstallationsmarknaden. Nea-gruppen köptes av Segulah III år 2007. Har 2 200 anställda och omsatte 2009 2,6 miljarder kronor. Ägs i dag av holländska Imtech.

¤ YIT Sverige har över 4 000 medarbetare på närmare 90 orter. År 2009 omsatte YIT 5,5 miljarder kronor i Sverige. 2001 köpte YIT dåvarande Calor AB i Sverige och två år senare, 2003, köpte koncernen ABB Building Systems verksamheter i Finland, Sverige, Norge, Danmark, Baltikum och Ryssland.
¤ Skanska Installation placerar i övre mellanviktsklassen. År 2009 omsatte dotterbolaget 862 Mkr och visade en svag marginal på knappt en procent. Bolaget har drygt 600 anställda.

¤ Vinci Energies. Franska Vinci, ett av världens två, tre största byggföretag, äger numera Emil Lundgren, ett av Sveriges ledande elteknikföretag. Emil Lundgren går fortfarande under sitt gamla varumärke, har 109 anställda och omsatte 126 Mkr 2009 med en marginal på drygt 4 procent.


Installatörernas branschorganisationer
• VVS-Företagen, branschorganisationen som representerar drygt 1 400 medlemsföretag inom vvs med tillsammans 18 000 anställda. Företagen omsätter ca 45 miljarder kronor.
• Elektriska Installatörsorganisationen EIO är en opolitisk och oberoende bransch- och arbetsgivarorganisation för Sveriges el- och teleteknikföretag. Vi har 2.600 medlemsföretag med sammanlagt 25.000 anställda som omsätter 28 miljarder kronor.
• Svensk Ventilation representerar cirka 100 ventilationsföretag, både tillverkare och installatörer.
• Kyl & Värmepumpföretagen är en rikstäckande branschorganisation för företag som underhåller, installerar och utför entreprenader av kyl- och värmepumpanläggningar.

– Man kan också fråga sig vad som händer om industrialiseringstakten hos de stora byggbolagen ökar. Vad händer med installationsbranschen om inte montagen längre kommer att utföras på byggarbetsplatserna, utan i fabriker? Jag ser ett ökat intresse från storbyggarna för exempelvis våtrumsmoduler, säger Rolf Persson, Industrifakta.

– De stora växer, samtidigt som de mellanstora minskar något. Men vi ser ett växande antal mindre företag med upp till fem anställda. Många kunder tycker det är trevligt att anlita sina små, lokala företag, säger Roine Kristiansson, vd på VVS Företagen.

– Vi ser en kraftig uppgång på marknaden just nu, men det är som alltid beroende på var i landet man befinner sig. Stockholm är kokhett med en rad stora projekt och här lär vi få se en inströmning utifrån landet av entreprenörer. Bara de två arenabyggena och NKS drar enormt med kapacitet. Samtidigt räcker det med att bara gå till Östergötland för att hitta en riktigt usel marknad, säger Jan Siezing, vd för EIO.

Per Hindersson

Dela artikeln:


Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.