måndag30 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Hållbarhet

Miljömål om gifter kommer inte nås i tid

Publicerad: 31 mars 2017, 09:50

EU:s kemikaliemyndighet Echa har under året lagt till fem ämnen på den så kallade kandidatförteckningen, bland annat bisfenol A och det högfluorerade ämnet PFDA.

Kemikalieinspektionen konstaterar att det svenska miljökvalitetsmålet om en giftfri miljö inte kommer att kunna nås till 2020.

Ämnen i artikeln:

giftfri miljömiljökvalitetsmåletnaturvårdsverketKemikalieinspektionenhållbart byggande


Halterna av en del kända miljögifter minskar efter att ämnena har förbjudits, medan andra ämnen, som högfluorerade ämnen, samtidigt ökar. För fem av de åtta etappmålen bedöms delar av målen vara nära att nås inom några år efter uppsatt tid, men detta beror till stor del på hur EU-regelverken utvecklas, skriver Kemikalieinspektionen i ett pressmeddelande.

Naturvårdsverket har lämnat in den årliga uppföljningen av miljömålen till regeringen. Kemikalieinspektionen har bidragit till redovisningen med de delar som handlar om miljökvalitetsmålet Giftfri miljö och etappmålen för farliga ämnen. I uppföljningen slår Kemikalieinspektionen fast att målet inte är nått och inte heller kommer att nås med de åtgärder och styrmedel som redan finns eller är beslutade. Enligt uppföljningen går det inte att se en tydlig riktning för utvecklingen i miljön.

I årets uppföljning konstaterar att Kemikalieinspektionen att flera beslut som bidrar till att skydda barn mot farliga ämnen fattades på EU-nivå förra året, men att utvecklingen går långsamt. EU:s kemikaliemyndighet Echa har under året lagt till fem ämnen på den så kallade kandidatförteckningen, bland annat bisfenol A och det högfluorerade ämnet PFDA.

Kemikalieinspektionen presenterade förra året en nationell strategi för att minska användningen av högfluorerade ämnen som har förorenat grundvatten och dricksvattentäkter i Sverige. Regeringen har också beslutat att inrätta samordningsgruppen SamTox för att tidigt kunna upptäcka och sätta in åtgärder mot nya potentiella kemikalierisker. Gruppen ska säkerställa att information överförs mellan ansvariga myndigheter, forskare och andra aktörer och att samarbete sker kring lämpliga åtgärder. Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen redovisade även förslag om hur spridningen av farliga ämnen kan minska i kretsloppen samtidigt som materialåtervinningen av avfall ökar.

Kemikalieinspektionen pekar på att den ökade konsumtionen och produktionen av kemikalier och varor i världen leder till ökad spridning av farliga ämnen. Denna ökning sker framför allt i länder med bristfällig kemikaliekontroll. Enligt uppföljningen behövs särskild uppmärksamhet på kemikalier som inte bryts ner i naturen och på kemikalier som kan skada fortplantningen och barns utveckling.

– Det behövs kraftfulla insatser från näringsliv, myndigheter och forskare för att farliga ämnen ska kunna ersättas med bättre alternativ. Både lagstiftningen och företagens arbete behöver utvecklas för att vi på sikt ska kunna nå målet om en giftfri miljö. Förorening av mark, vatten, luft och livsmedel kan leda till skador på människor och miljö och behöver förebyggas redan i designfasen när nya kemikalier och varor tas fram, säger Nina Cromnier.

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Välj nyhetsbrev