söndag28 maj

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Hållbarhet

Nu granskar vi byggbolagens hållbarhetsarbete

Publicerad: 25 maj 2023, 03:30

Foto: georgeclerk

Hur står sig byggbolagens hållbarhetsarbete 2023 och hur redovisas det? Byggindustrin har djupdykt i de stora byggbolagens hållbarhetsrapporter för att se om tempot i omställningen hålls uppe och om arbetet går att följa på ett rimligt sätt.

Ämnen i artikeln:

SkanskaJMPeabPeab BostadPeab SverigeNCC

Björn Rundström

bjorn.rundstrom@fastighetsnytt.se


Bolagen som granskas

Publicerade:

✓ Skanska: Bonusar till Skanskas chefer kopplas till klimatavtrycket

✓ NCC: Saknar data för viktiga delar av scope 3

Kommande:

Peab

JM

Våren 2022 tog Byggindustrins systertidning Fastighetsnytt sitt ansvar och genomlyste hela elva fastighetsbolags hållbarhetsrapporter. Elva variabler valdes ut och betygsattes utefter ett trafikljussystem, grönt, gult och rött. Undersökningen fick ringar på vattnet och ett år senare upprepades den.

Så gjorde vi

Byggindustrin granskar bolagens hållbarhetsprestationer så som de presenteras i redovisningarna. För 10 utvalda områden jämför vi utfallet med föregående år med ett trafikljussystem.

Definitioner:
Grönt ljus: Tydlig kommunikation och mätbara förändringar i hållbar riktning sedan 2021
Gult ljus: Tydlig kommunikation om hållbarhetsarbetet, men med en marginell eller ingen ambitionsförflyttning sedan 2021
Rött ljus: Områden med bristfällig eller otydlig information, otydliga mål eller data som visar på en negativ förändring jämfört med 2021

Nu tar vi formeln till byggsektorn för en analys av vårens rapporter från JM, Skanska, Peab och NCC. Rapporterna som avhandlar utvecklingen 2022 är överlag bra, till och med så bra i något fall att en rapport helt slipper rött ljus. Den första av 26 analyserade.

Resultaten är alltså ganska positiva. Drygt hälften av de 40 trafikljusen tänds upp i grönt och enbart 5 av ljusen visar rött. Med den fem år gamla lagen om hållbarhetsredovisningar har branschen tagit sitt ansvar. Och det är en absolut nödvändighet med tanke på sektorns enorma utsläpp. Det handlar inte bara om snack utan många genomförda åtgärder som har gett effekt i vardagen och. sänkt utsläppen.

Samtidigt återstår mycket arbete, det står helt klart. Ambitionerna är fortsatt högre än resultaten och det handlar om att hålla i och leverera över tid, inte minst när det gäller generalvariabeln klimatutsläppen som fortsatt måste ner om samhället i stort ska kunna nå sitt mål för klimatomställningen.

Tio områden som mäter hållbarhet i byggbolagen

Klimat
Bygg- och anläggningssektorns står för 21 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Sektorn bidrar dessutom till stora utsläpp utomlands genom importvaror. Klimatpåverkan från själva byggarbetsplatsen har uppskattats till 15 procent av en byggnads eller anläggnings klimatavtryck. Här granskar vi om bolagen har klimatmål är i linje Parisavtalets ambitioner och hur de utvecklas över tid.
Miljöcertifiering
Hur förhåller sig bolaget till de dominerande miljöcertifieringarna i Sverige, Leed, Breeam och Miljöbyggnad, ökar minskar certifieringarna över tid?

Energieffektivitet
Enligt en studie från svenska IVL Svenska Miljöinstitutet kan energiåtgången under byggprocessen står för upp till 10–20 procent av en byggnads totala energianvändning under dess livslängd. Detta kan dock variera beroende på flera faktorer, till exempel vilken typ av byggnad som byggs, vilka material som används, samt vilken teknik och utrustning som används under byggprocessen. Att få ned den andelen är en viktig hållbarhetsåtgärd.
Grön finansiering
Den första gröna obligationen emitterades i Sverige 2008. Sedan dess ett viktigt verktyg för bolag med hållbara ambitioner. Inom den finansiella sektorn finns också andra verktyg för att skynda på en omställning.
Avfall
Det uppstår stora mängder avfall vid så väl infrastrukturprojekt, som vid ny- och ombyggnadsprojekt. Här finns stora hållbarhetsvinster med ett systematiskt arbete.
Klimatanpassning
Här handlar det om åtgärder inom alla samhällssektorer för att anpassa samhället till de klimatförändringar vi redan märker av idag och de som vi inte kan förhindra i framtiden. Här är byggbolagen en viktig aktör.
Uppförandekod/antikorruption
Risken för korruption och andra oegentligheter hanteras i första hand inom varje bolag, men lika viktigt att ställa krav på leverantörer så att de har ett systematiskt arbetssätt för att motverka korruption i sina verksamheter.
Transporter och arbetsmaskiner
En stor klimatpåverkan för byggbolagen är alla transporter relaterade till bolagets verksamhet. Det handlar om leveranser till projekten men också strategier för att hantera transporter och arbetsmaskiner i produktionen.
Hållbara material/cirkulär ekonomi
Materialanvändningen i bygg- och ombyggnadsprojekt påverkar klimatet och miljön i stor utsträckning. Idag är det till exempel möjligt att halvera betongens klimatpåverkan i en konstruktion. Att välja trä har också betydande hållbarhetsvinster. Cirkulär ekonomi, återbruk och återanvändning har som syfte att minska resursanvändningen och samtidigt bidra till en ökad lönsamhet. Här är många byggföretag delaktiga.
Social Hållbarhet
Insatser kan inbegripa allt från stöd till civilsamhället, nationella och internationella organisationer till jämställdhet och inkludering kopplat till utländsk arbetskraft. Allt detta är frågor som kräver en strategi och tydliga mål för ett byggbolag.

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Välj nyhetsbrev