måndag30 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Hållbarhet

Ny teknik gör bullriga miljöer möjliga att bebygga

Publicerad: 23 mars 2018, 05:00

Projektet Tysta Offentliga Rum, TOR, har testat en tyst busshållplats på Chalmersområdet.

Rätt använd kan tekniken göra miljöer som annars är ”förlorade” ur bullerperspektiv tillgängliga för allmänheten. Det tror företrädarna för TOR - Tysta Offentliga Rum, som testat sina innovationer i form av tysta busshållplatser och parker i Göteborg.

Ämnen i artikeln:

hållbart byggande

– Byggsektorn skulle kunna tjäna mycket på att använda såna här innovationer. Många ytor kan i dag inte användas för att bullernivåerna är för höga, eller är områden som väntar på att bli bebyggda och bara står tomma. Genom vår lösning kan man använda dessa ytor till något bättre, säger Johan Emanuel, delprojektledare på IMCG, Innovation Management and Communication Group som driver projektet och som kommer finnas på Nordbygg för att inspirera byggbranschen.

TOR - Tysta Offentliga Rum är ett Vinnova-finansierat projekt med målet att möta de globala målen i Agenda 2030. Nu går man in i tredje fasen i projektet – då man ska skapa kommersiell nytta av de bullerdämpande innovationer man tagit fram. Sedan arbetet började 2013 har man samarbetat med flera andra aktörer, exempelvis Akademiska hus, London stad, Rise och Göteborgs universitet, som alla är partners och delfinansierar projektet. Syftet med projektet är alltså att bygga genomtänkta bullerlösningar.

– Bygger man ett traditionellt bullerplank studsar ofta ljudet tillbaka, men vi jobbar med hexagonformade lösningar i glas och aluminium, formen sprider bullret, dämpar och absorberar ljud. Vi mäter alltid noga på platsen innan så vi kan bygga på rätt sätt anpassat för just den platsen. Då kan vi också mäta efteråt hur mycket bättre ljudmiljön blev, säger Johan Emanuel.

I samarbetet med London stad har man kunnat ta influenser av hur man jobbar med bullerskydd och parker där. London har stora problem med trängsel och har blivit bra på att nyttja små ytor för stadsutveckling.

Testprojekt på Chalmers

I Sverige har man gjort flera testprojekt – bland annat en tyst busshållplats i Chalmersområdet – som trafikeras av elbuss.

– Vi tyckte det var kul med en innovativ busshållplats i ett område som trafikeras med en innovativ busslinje.

Man har också byggt en testpark på 150 kvadratmeter vid Masthuggskajen. Där fanns ett område med mycket lågfrekvent buller som kom från vattenströmmar under kajen, båtar i hamnen, trafikbuller, en tunnelmynning och maskinljud från Göteborgs stora kraftvärmeverk. Genom att rama in platsen med glas och aluminium och skapa en lekplatsyta lyckades man minska bullret med 21 decibel.

– Men man kan inte bara titta på decibel-nivåer utan även på den upplevda miljön. Ett bra mått på hur ljudmiljön förbättrats tycker jag var när en reporter från Sveriges radio intervjuade mig i parken samtidigt som två Harley Davidson-motorcyklar passerade och vi inte behövde sluta prata, säger John Emanuel.

Johan Emanuel, delprojektledare på IMCG, Innovation Management and Communication Group.

Användarstudier har visat att många mår bättre i de tysta miljöerna.

– Många är överens om att det känns skönt i tystnaden och börjar fundera över bullret driver upp stressen. Men vi vill ju inte skapa en helt tyst miljö – då börjar man höra sina egna ljud, vi vill i stället skapa attraktiva akustiska miljöer, säger John Emanuel.

Bör man inte jobba för att minska bullret från fordon och verksamheter i stället för att skapa tysta miljöer?

– Jo, men tänk på Nisse, tre år, som sitter på förskolan och gungar några meter från vägen med busstrafik. Ska han vänta på regler ändras och bussar byggs om hinner han ”fylla moppe” innan detta ändras. Vi har en lösning som minskar bullret direkt, man måste arbeta på båda fronter samtidigt, säger John Emanuel.

TOR - Tysta offentliga rum

■ Partners i projektet är Akademiska Hus, Universeum och London, Södra Änggården via Platzer, Johanneberg Science Park, Rise, Institutionen för kulturvetenskaper inom Göteborgs Universitet, Watteriet, Alufront och IMCG är projektägare.
■ Tekniken består av klassiska bullerskärmar med ljuddämpande glas – två skivor à 6 millimeter med en film i mitten. Men genom att sätta upp glasen i vinklar kan man sprida bullret. Man använder även absorbenter av rivna petflaskor och återvunnen mineralull som oftast inte är möjlig att bygga in i nya hus. Det innovativa ligger i tillämpningen och anpassningen till ljudlandskapet på en specifik plats samt de modulära och flexibla egenskaperna.
■ Se filmen: youtube.com/watch?v=ytFnA5iYRKg

Martina Strand Nyhlin, frilansjournalist, red@byggindustrin.se

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Välj nyhetsbrev