Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Tisdag13.04.2021

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Hållbarhet

P303 i stället för husfabrik

Publicerad: 20 Oktober 2011, 11:54

Några år efter att NCC begravt sin husfabrik i Hallstahammar finns den industriella ambitionen och viljan att producera bostäder för breda inkomstgrupper kvar. Sedan en tid tillbaka är byggsystemet P303 och koncepten Folkboende ute på marknaden. Den röda tråden är energisnålhet, lågt pris och kort byggtid.


– Vi behöver bygga betydligt fler bostäder, billigare bostäder, säger Anders Björnek som sedan i somras är chef för NCC:s nya affärsenhet för Byggsystem och produkter.

Få lär säga emot honom. Mellan 2006 och 2009 halverades bostadsbyggandet och fyra av tio kommuner uppger att de har bostadsbrist.

– På första raden i NCC:s affärsidé står det att vi är en samhällsbyggare. Vi ska bygga åt alla typer av människor, i alla inkomstkategorier. Det saknas varken husprodukter eller villiga investerare. Det är inte där skon klämmer. Ofta är det kommunerna som utgör hindren med sega planprocesser. Flera kommuner släpper alldeles för få byggrätter, säger Anders Björnek.

I NCC:s nya enhet, med bas i Göteborg, samlas all utveckling, design, inköp och försäljning av industriellt producerade bostäder.

Just nu jobbar man med två produkter för sin bostadsproduktion:
• P303 – ett byggsystem som baseras på flerbostadshus i två våningar, parhus eller radhus. Energianvändningen är 59 kWh per kvadratmeter och år. Husen levereras nyckelfärdiga till fast pris (från 11 995 kronor per kvadratmeter) och har en garanterad byggtid på från fyra månader.

• NCC Folkboende uppförs som punkthus, ett flexibelt system där antalet våningar kan varieras från fyra till åtta, med fyra till sex lägenheter per våningsplan.

Idén till byggsystemet P303 började ta form för fyra år sedan hos NCC Construction Region Väst där Anders Björnek just tillträtt som chef. Till skillnad från de flesta andra chefer i storbolagen är han inte civilingenjör. Han är civilekonom och har ägnat en stor del av sin karriär åt skeppsbyggnad och fartygsteknik.

– Jag kikade på och plankade en del från fartygsindustrin. De har genomgått den industriella omvandlingsprocess som byggsektorn skulle behöva, men för 20 år sedan, säger Anders Björnek.

Intresset internt inom NCC var, enligt Anders Björnek, svalt till en början.

– Folk var avvaktande och tyckte det lät tråkigt och trist, men grundidén är att utveckla och använda industriella processer och standardiseringar. Alla andra sektorer gör det. För 15 år sedan hade en biltillverkare kanske tre modeller och tre plattformar. I dag har de kanske tio modeller och fyra plattformar, trots att man effektiviserat och standardiserat i tillverkningsprocessen. Vad är det för tråkigt med det?

Säljargumenten är medvetet raka och enkla: P303 har fast pris, fast byggtid, kontrollerad kvalitet och garanterat energivärde.

Premiärprojektet blev ett flerbostadshus – ett förtätningsprojekt – med sex hyreslägenheter i Vallda, Kungsbacka, åt Varbergs Stenfastigheter.

Kontraktsumman inklusive alla byggherrekostnader var på 8,3 miljoner kronor och energianvändningen pressades, tack vare anslutning till bergvärme, ner till 35 kilowattimmar per kvadratmeter.

Projektet i Vallda var färdigt och inflyttat i våras. Sedan dess har NCC haft ett 500-tal potentiella kunder på besök. Och försäljningen har rullat på.

– Vallda var ett bra pilotprojekt. P303 lämpar sig perfekt för bland annat förtätningsprojekt tack vare att det är så logistiskt lättarbetat. Byggetableringen kräver minimalt med utrymme, säger Anders Björnek.

– Totalt har vi sålt över 300 bostäder, både hyresrätter och bostadsrätter, som är baserade på byggsystemet P303. Vi kommer att utveckla det vidare och ta fram nya hustyper allt eftersom, säger Anders Björnek.

De största affärerna hittills är Plutonbrigaden i Örebro och Gullvivan i Uppsala. I bägge fallen blir det bostadsrätter. I Örebro bygger NCC totalt 62 lägenheter åt Svenska Hyreshus med P303 i elva tvåvåningshus. I Uppsala bygger man 38 bostadsrätter koncerninternt åt NCC Boende.

– Vi är inte beroende av stora projekt eller av volymtillverkning. Varje projekt bär sig själv, sina egna kalkyler. Vi är ett litet gäng med bas här i Göteborg och sedan utnyttjar vi NCC:s breda spridning med lokala affärschefsorganisationer där det blir aktuell. Tanken med systemet var från början av det skulle vara väldigt enkelt. Vi behöver inte utbilda folk. Det här klarar man direkt, säger Anders Björnek.

– Särskilt mindre fastighetsägare verkar tilltalas av modellen. Den är flexibel och det går att kombinera lägenhetslösningar på olika sätt. Dessutom kan deras kunder teckna kontrakt och flytta in snabbt. Faktum är att vår byggtidsgaranti på fyra månader väger tyngre än vi kanske trott från början. Det minskar kostnaderna och riskerna för alla inblandade, säger Anders Björnek.

Det andra konceptet, NCC Folkboende, är framtaget tillsammans med Arkinova i Umeå och marknadsförs som "ytsmarta hyresrätter". Det är punkthus på mellan fyra och åtta våningar och designen baseras på NCC:s standardiserade plattformar för bostäder. Bland annat placeras alla schakt för installationer i mitten av huset.

Fasaden består av tegel med plåtinslag och energianvändningen ligger på 65 kilowattimmar per kvadratmeter och år. Byggtiden här ligger på tolv månader.

– Folkboendekonceptet är delvis en helt annan grej än P303 i och med att det är en produkt på mellan fyra och åtta våningar som ger litet andra kostnadsfördelar, men konceptet bygger ändå på samma analys. En fördel med punkthus är att markkostnaderna kan hållas i schack. Det räcker med en liten tomt och markförvärvet kan slås ut på många lägenheter, säger Anders Björnek.

– Vi har hittills använt NCC Folkboende för hyresrätter i Lycksele, Örebro och Kil, säger Anders Björnek.

Tillbaka till P303. Vad är de produktionsmässiga huvudingredienserna i receptet?
– Den stora röda tråden är att allt är analyserat, planerat och detaljstyrt ner till vilken sorts spik och lim vi ska använda. Allt är "bimat" och virtuellt testat, även upp till fjärde och femte dimensionen, det vill säga tid och pengar. På själva arbetsplatsen använder vi oss av montagecontainers, en av idéerna som användes inom skeppsbyggnad, där vi har olika lådor för olika dagar och moment. Där finns allt nerpackat som medarbetarna behöver med material, verktyg, ritningar. Våra byggnadsarbetare behöver aldrig tänka på detta. Allt som har lågt förädlingsvärde eller som bryter kedjan, till exempel olika tillval, läggs ut externt och kommer istället in just-in-time.

– De prefabricerade delarna, kök och badrum, tillverkas av utvalda leverantörer och levereras i exakt rätt tidpunkt. Alla olika delprocesser är tandade mot varandra som kugghjul. Modellen har en platsgjuten stomme och yrkesarbetarna är med i alla moment, vilket ger mer variation i arbetet och kanske bidrar till färre skador och förslitningar. Vi tänkte oss det här som en virtuell fabrik där allt flödar och så har det faktiskt också fungerat. Sedan är det ordinärt lean-tänkande. Vi jobbar med ständigt förbättringsarbete och förfinar löpande detaljer.

Varför valde ni platsgjuten konstruktion?
– Kanske framför allt av energimässiga skäl. Vi behöver hålla huskroppen tät. Sedan finns det ju andra miljöskäl. Det känns onödigt att frakta runt död betong i lastbil på långa sträckor. Sedan optimerar vi den prefab vi lägger ut så att vi får modulerna för badrum och kök med färdiga installationslösningar som vi sedan bara pluggar in.

Vad kommer att hända framöver?
– Våra produkter och byggsystem ska vidareutvecklas. Vi planerar att lansera två nya produkter utifrån systemet efter årsskiftet. Jag vill inte avslöja för mycket, men i grova drag handlar det om att bygga vidare P303 på höjden. Sedan vill jag att kunder mer och mer ska se oss som en naturlig första kontakt för att beställa bostäder. De vet vad de vill ha och vi tar ansvar för all projektering, alla handlingar, montagecontainrar och inköp härifrån. På plats svarar sedan lokala platschefer från NCC och byggnadsarbetare för bygget och slutmontaget. I Vallda hade vi en platschef och två byggnadsarbetare. Det räckte, säger Anders Björnek.


P303 är en av två kandidater till årets Lean-pris. Nästa vecka skriver vi om den andra kandidaten: JM:s satsning Strukturerad produktion.


Lean-priset delas ut av tidningen Byggindustrin och föreningen Lean Forum Bygg. Lean är en filosofi som inspirerat och utvecklat företag i olika branscher att tillsammans med medarbetarna förbättra sina processer och steg för steg komma närmare en industriell mästarklass.

Per Hindersson

Dela artikeln:


Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.