lördag28 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Hållbarhet

Så kan schaktmassor hanteras mer hållbart

Publicerad: 29 november 2021, 12:26

I förra veckan kom upphandlingsmyndigheten med nya hållbarhetskriterier för hantering och brytning av nya schaktmassor. Här Schaktmassor i Norviks Hamn.

Foto: Mattias de Frumerie

Upphandlingsmyndigheten har kommit med nya hållbarhetskriterier för hantering och brytning av nya schaktmassor. Här finns krav som ska bidra till minskad klimatpåverkan, ökad återanvändning och färre transporter.

Ämnen i artikeln:

KlimatneutralitetWSPTrafikverketBoverkethållbart byggandeUpphandlingklimatpåverkan

BA


Inköpskategorierna bygg, fastighet och mark står för närmare 40 procent av klimatpåverkan till följd av offentliga inköp. En del av påverkan kommer från hantering och brytning av nya schaktmassor. 

LÄS MER: Markföroreningar dyker upp i schaktarbetet? Så här gör du!

Det har föranlett Upphandlingsmyndigheten att ta fram hållbarhetskriterier för schaktmassor som kan användas vid upphandling av anläggnings- och husbyggnadsentreprenader samt vid projektering.

”Klimatpåverkan från byggsektorn måste minska betydligt och upphandlande organisationer kan göra skillnad genom att ställa klimatkrav vid inköp. Vi har tagit fram kriterier som kan bidra till minskad klimatpåverkan när berg-, sand-, grus- och andra schaktmassor hanteras. Vi hoppas att kraven ska bidra till ökad återanvändning av massor och att transporterna minskar”, säger Heini-Marja Suvilehto, hållbarhetsspecialist på Upphandlingsmyndigheten, i en kommentar på myndighetens hemsida.

Klimatpåverkan till följd av offentliga inköp uppgick 2019 till 23,5 miljoner ton CO2-ekvivalenter enligt Upphandlingsmyndigheten miljöspendanalys. Inköpskategorin bygg, fastighet och mark står för 9,2 miljoner ton CO2-ekvivalenter eller 39 procent av den totala påverkan.

LÄS MER: Fleatys Filip Stamenkovic om vägen in i byggbranschen: ”Jag skulle bara stanna i två, tre månader” 

En miljöspendanalys är en inköpsanalys där olika miljöfaktorer har integrerats. Det gör det möjligt att undersöka miljö- och klimatpåverkan som uppstår till följd av inköp inom offentlig sektor. Men också att undersöka vilken och hur stor miljöpåverkan olika typer av inköp har i relation till andra typer av inköp.

Enklare att ställa krav vid upphandling

De nya kraven riktar sig till offentliga byggherrar och beställare, det vill säga allt från kommunala bostadsbolag och kommuner till regioner. Syftet är att göra det enklare att ställa krav på hantering av schaktmassor i projekten. Något som kan vara väldigt svårt eftersom avfallslagstiftningen och tolkningen av den begränsar vad som får göras med massor.

Nya hållbarhetskriterier för schaktmassor i tre kategorier

Projektering 

• Massdispositionsplan för minskad klimat- och naturpåverkan (basnivå)

• Klimatberäkning av masshantering (avancerad nivå)

Totalentreprenad 

• Masshantering för minskad klimat- och naturpåverkan (basnivå)

• Klimatberäkning av masshantering (avancerad nivå)

• Digitala orderkvitton/följesedlar (avancerad nivå)

Utförandeentreprenad

• Masshantering för minskad klimat- och naturpåverkan (basnivå)

• Klimatberäkning av masshantering (avancerad nivå)

• Digitala orderkvitton/följesedlar (avancerad nivå)

”De nya kraven på schaktmassor är ett komplement till övriga klimatkrav för upphandling inom bygg- och anläggningsområdet. Masshantering bör hanteras särskilt och därför behövs särskilda krav för det”, säger Heini-Marja Suvilehto.

Hållbarhetskriterierna har av Upphandlingsmyndigheten delats in i olika nivåer där kraven på basnivå bland annat handlar om att ta fram massdispositionsplaner. Dessa ska vara inriktade på att minska påverkan på klimatet och att minska brytningen av nya massor. På avancerad nivå finns förslag på hur klimatberäkningar kan göras.

LÄS MER: Hållbarhetskriterierna för schaktning och masshantering i sin helhet  

Klimatkraven är en del av arbetet med ett regeringsuppdrag som Upphandlingsmyndigheten genomför tillsammans med Boverket för att främja minskad klimatpåverkan inom bygg, anläggning och fastigheter. 

I arbetet med har aktörer i branschen deltagit i referensgruppen och gett synpunkter. WSP och Trafikverket har också bidrag med inspel. Kriterierna ansvarar dock Upphandlingsmyndigheten själva för.

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Välj nyhetsbrev