söndag5 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Hållbarhet

Sju begrepp att ha koll på för att få in naturen i bebyggd miljö

Publicerad: 31 mars 2022, 09:13

I ett träprojekt i Vinsta tar NREP tanken på 15-muniutersstaden ett steg vidare i ”Den hälsosamma 1-minutersstaden”, där tanken är att människor aldrig ska ha längre än en minut till naturen. Foto: NREP

Det finns många begrepp som gäller arbetet med att få in det gröna i byggandet. Byggindustrin listar 7 begrepp som samhällsbyggnadsbranschen bör ha koll på i den gröna planeringen.

Ämnen i artikeln:

grönt byggandeBoverketBuilding Sustainabilityhållbart byggande

”Ekosystemtjänster” 

Ekosystemtjänster är alla produkter och tjänster som ekosystemen ger människan och som bidrar till vår välfärd och livskvalitet.

Läs även: Boverket: Så kommer du i gång med grön planering

”Grönplan”

Centralt kommunalt verktyg för att bevara och utveckla grönstrukturen och ekosystemtjänsterna i planering, byggande och förvaltning. 

”Grönytefaktor”

Grönytefaktor är ett planeringsredskap som används för att säkerställa en viss mängd vegetation eller vatten i en byggd miljö både på kvartersmark och på allmän plats.

Grönytefaktorn är kvoten mellan den ”ekoeffektiva ytan” och hela tomtens eller fastighetens yta. Med hjälp av den räknar man fram andelen funktionella grönytor i förhållande till hårdgjorda ytor.

”3/30/300”

Tumregel för stadsutveckling, där den som bor i ett hus ska se minst tre träd från sitt fönster, området ska ha minst 30 procents krontäckning, alltså trädskugga och det ska vara högst 300 meter till ett naturområde.

”Den hälsosamma 1-minutersstaden”

NREP jobbar redan utifrån Paris borgmästares koncept ”15-minutersstaden” - att människor aldrig ska ha längre än 15 minuter till det de behöver i vardagen. I ett träprojekt i Vinsta tar de nu denna tanke vidare i ”Den hälsosamma 1-minutersstaden”, där tanken är att människor aldrig ska ha längre än en minut till naturen.

”Rödgrönblå stadsbyggnadskonst”

Stockholmsbaserade landskapsarkitektbyrån Urbio har tagit fram begreppet där grönt står för grönska och blått för vatten. Men för att det gröna och blå ska accepteras i staden måste man också bygga in det röda perspektivet - den mänskliga aktiviteten. 

Läs även: Nacka markanvisar med naturbant koncept 

”Naturban”

Nacka kommuns koncept för stadsutveckling i Centrala Nacka där de aktörer som lämnat högst pris dessutom utvärderas utifrån hur de vill skapa möjlighet att integrera växtlighet i kvarteret.

Martina Strand Nyhlin

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Välj nyhetsbrev