torsdag9 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Hållbarhet

Sökes: Entreprenörer som kan halvera klimatpåverkan

Publicerad: 11 maj 2022, 13:44

Pilotprojektet omfattar 63 hyresrätter på Litteraturgatan i Göteborg. Här är en visionsbild med träfasad.

Allmännyttiga Framtiden Byggutveckling i Göteborg har sedan tidigare fattat beslut om att halvera klimatpåverkan från byggskedet i sina projekt. Nu söker de entreprenörer som kan hjälpa dem att nå det målet i ett pilotprojekt med byggstart 2023.

Ämnen i artikeln:

LOUklimatmålBuilding Sustainabilityhållbart byggandekoldioxidutsläppklimatpåverkanGöteborg

Elin Bennewitz

elin@byggindustrin.se


Redan nästa vecka ska Framtiden Byggutveckling gå ut med en inbjudan som blir första steget i en upphandling av byggentreprenör till ett pilotprojekt som omfattar 63 hyreslägenheter längs Litteraturgatan på Hisingen i Göteborg. Upphandlingen kommer att genomföras som en konkurrenspräglad dialog enligt lagen om offentlig upphandling. Kring midsommar räknar Framtiden Byggutveckling med att ha valt ut upp till fem entreprenörer som får delta i dialogskedet.

– Det kanske låter mycket med fem entreprenörer men vi vill ha en bredd av erfarenheter, och då är det en fördel att ha fler än tre deltagare, säger Teres Stenholm, projektledare på Framtiden Byggutveckling.

Teres Stenholm, projektledare på Framtiden Byggutveckling. Foto: Sofia Sabel

Själva dialogskedet ska starta i höst. Då ska entreprenörerna bidra med lösningar, förslag och förbättringar utifrån handlingar som Framtiden Byggutveckling presenterar. När dialogen är avslutad sammanställer Framtiden Byggutveckling ett förfrågningsunderlag, entreprenörerna som deltagit får möjlighet att lägga ett anbud och en vinnare utses.

– Förfrågningsunderlaget räknar vi med att ha klart i december och sedan blir det tilldelning och detaljprojektering under våren 2023. Vi hoppas på produktionsstart efter sommaren 2023, säger Teres Stenholm.

Läs även: Så kom Göteborgsföretaget i gång med sin klimatbudget.

För att kunna nå målet om halverad klimatpåverkan till 2025, som är ett uppdrag från kommunfullmäktige, har Framtiden Byggutveckling tagit fram en egen klimatbudget. I arbetet med den kom de fram till att snittvärdet för klimatbelastning från material och byggprocess i deras projekt var cirka 400 kilo koldioxidekvivalenter per kvadratmeter bruttoarea, BTA. I pilotprojektet på Litteraturgatan ska det halveras till 200 kilo koldioxidekvivalenter per kvadratmeter bruttoarea. Beräkningarna görs på alla byggdelar, inklusive transport, tillverkning och bygg- och installationsprocessens påverkan, alltså det som i klimatdeklarationssammanhang kallas för A1-A5.

Kommer ni att lyckas nå målet att halvera klimatpåverkan?

– Vi har ett samarbete med IVL och WSP där de hjälpt oss med grova klimatberäkningar som visar att det är möjligt att uppfylla målet. Sen finns det olika vägar dit, och det är där vi hoppas få hjälp av entreprenörerna för att hitta den bästa vägen för det här projektet, säger Teres Stenholm.

Vilka åtgärder kan ni vidta för att lyckas nå målet?

– Återbruk är ett exempel. Eftersom återbrukat material ger noll i klimatbelastningskalkylen finns en viss öppning där. Vi behöver också titta på de nyproducerade materialen och välja klimatförbättrad betong, eller trä, eller en kombination av de två, säger Teres Stenholm.

Hon poängterar att de från byggherrens perspektiv finns stora vinster med att lyssna på byggentreprenören och ta vara på den kunskap och erfarenhet som de sitter inne på.

Vi måste ha ett samarbete med entreprenören för att komma i mål.

– Vi behöver expertisen från dem som ska genomföra projektet rent byggtekniskt. Dessutom är transporterna till och inom byggarbetsplatsen en viktig del av klimatkalkylen. Dem har vi inte rådighet över utan där måste vi ha ett samarbete med entreprenören för att komma i mål, säger hon.

Litteraturgatan i Göteborg, där pilotprojektet ligger, är under uppbyggnad. Här är en visionsbild som visar planerad bebyggelse. Foto: OkiDoki Arkitekter

Pilotprojektet på Litteraturgatan blir det första där Framtiden Byggutveckling använder sig av en konkurrenspräglad dialog i upphandlingen. Målet att halvera klimatpåverkan finns med i alla deras planerade nybyggnadsprojekt, men än så länge finns inget beslut om fler upphandlingar med konkurrenspräglad dialog.

– Nej, vi vill utvärdera hur det går i pilotprojektet först. Vi har flera projekt på väg ut i pipeline och alla är viktiga för att nå målet om halverad klimatpåverkan, men vi kommer inte att ha någon ytterligare konkurrenspräglad dialog inom det närmaste halvåret, säger Teres Stenholm.

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Välj nyhetsbrev