söndag2 april

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Hållbarhet

Stor miljöpåverkan från bygg- och fastighetssektorn

Publicerad: 21 juni 2017, 14:27

2014 släppte bygg- och fastighetssektorn släppte ut 11,6 miljoner ton koldioxidekvivalenter i Sverige, vilket motsvarar 19 procent av landets totala utsläpp av växthusgaser. Detta och mycket annat framgår av Boverkets miljöindikatorer.

Ämnen i artikeln:

livscykelanalysBuilding Sustainabilityhållbart byggandeavfallbyggavfallmiljöpåverkankoldioxidutsläpputsläppväxthusgaserkemikalierkemilkalier

Nomi Melin Lundgren

nomi@byggindustrin.se


Boverkets miljöindikatorer visar miljöpåverkan från bygg- och fastighetssektorn ur ett livscykelperspektiv. Det innebär att Boverket utgår från en byggnads livscykel när de beskriver sektorns miljöpåverkan. Därmed ingår miljöpåverkan från samtliga skeden och aktiviteter under året – produktion och byggande, drift av den färdiga byggnaden, rivning, återvinning samt transporter. Uppgifterna baseras på underlag från Statistiska centralbyrån (SCB).

Av den statistik som finns tillgänglig nu, som är från 2014, stod bygg- och fastighetssektorn för 19 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser, 11 procent av de totala kväveoxidutsläppen, 25 procent av partikelutsläppen, 30 procent av energianvändningen, 17 respektive 4 procent av användningen av hälso- och miljöfarliga kemikalier samt 33 procent av mängden genererat avfall.

Det innebär sammantaget att bygg- och fastighetssektorn står för mellan 4 och 30 procent av miljöpåverkan i Sverige inom dessa områden.

Statistiken över avfall är än så länge bristfällig och utgår inte från ett livscykelperspektiv som för de andra indikatorerna. Utsläpp från importerade byggprodukter redovisas särskilt.

I slutet av året kommer statistiken att uppdateras med nya siffror.

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Välj nyhetsbrev