onsdag1 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Hållbarhet

Stora klimatvinster för återvunnet byggmaterial

Publicerad: 1 september 2022, 13:24

Foto: Johanna Åfreds

Vilka material ger störst klimatnytta om de återvinns? IVL Svenska Miljöinstitutet har svaret.

Ämnen i artikeln:

Building Sustainabilityhållbart byggande


På uppdrag av Återvinningsindustrierna har IVL Svenska Miljöinstitutet undersökt hur mycket koldioxid vi kan spara genom att använda olika återvunna material inom byggsektorn, skriver de i ett pressmeddelande.

Läs även: Avfall: De här kraven måste du uppfylla 

– Att använda återvunnet material i stället för nya innebär i princip alltid minskade koldioxidutsläpp. Den här rapporten gör det enklare för aktörer i branschen att räkna ut klimatbesparingen som det återvunna materialet innebär. Förhoppningsvis kan rapporten inspirera byggsektorn till att prioritera användning av återvunnet material och därmed minska utsläppen rejält, säger Viveke Ihd, vd på Återvinningsindustrierna.

Metaller störst nytta

Materialåtervinning ger en klimatnytta i form av utsläppsminskning, för alla de undersökta materialen i studien jämfört med om jungfruliga material tas fram. Störst klimatnytta medför materialåtervinningen av metaller där utsläppen kan minska kraftigt om återvunnet material används.

Läs även: Reportage: Här får byggavfallet sin sista vila 

En annan mycket viktig åtgärd för att minska koldioxidutsläppen är att återvinna mer hårdplast och cellplast i stället för att förbränna dessa plaster i energiutvinning.

– Materialåtervinning av till exempel metaller kräver mindre energi än produktion från jungfruliga råvaror. Om man använder återvunna material sparas därmed stora mängder energi vilket kan minska de totala klimatutsläppen per vikt, säger Jurate Miliute-Plepiene, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Läs även: Lista: Så återvinningsbara är byggmaterialen 

Transporternas inverkan låg

Rapporten visar att avfallstransporterna generellt sett har en relativt liten klimatpåverkan på de totala utsläppen per ton insamlat avfall. Även för gipsavfall som i jämförelse med övriga fraktioner har lägst klimatnytta per ton insamlat avfall, kan man transportera avfallet genom nästan hela Sverige innan materialåtervinningen övergår från klimatnytta till klimatpåverkan. 

Läs även: Svårt för bygg att nå mål om återvinning 

För aluminium går det att köra materialet mer än två gånger runt hela jorden innan materialåtervinningen övergår från att vara en klimatnytta till att bli en klimatpåverkan.

– Att använda återvunnet material när det är möjligt måste bli en självklarhet, inte minst för upphandlare, arkitekter, fastighets- och byggföretag. Inom återvinningsindustrin vill vi se en utökad sortering till återvinning av alla byggmaterial, inte minst när det gäller gips, mineralull och olika plaster. För dessa material är utsorteringen fortfarande otillräcklig, säger Viveke Ihd.

Fakta: Avfall inom bygg

Bygg- och anläggningssektorn genererar cirka en tredjedel av allt avfall som uppkommer i Sverige, exklusive gruvavfall, och står för nästan lika stora utsläpp som Sveriges inrikestransporter när import och indirekta effekter inkluderas.

 

Källa: IVL Svenska Miljöinstitutet

 

 

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Välj nyhetsbrev