lördag23 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Hållbarhet

Tre byggare siar om framtiden

Publicerad: 7 januari 2019, 05:22

Bild 1/3  Stefan Lindbäck, vd Lindbäcks Bygg.

Foto: Staffan Åkerlund

Digitalisering, en bostadsmarknad i balans, lagstadgade klimatkrav och hårdare tag mot svartarbete och andra osunda inslag i branschen. Det är vad tre byggare ser framför sig när de drömmer om det kommande året.

Ämnen i artikeln:

Building Sustainabilityhållbart byggande

Elin Bennewitz

elin@byggindustrin.se


Byggindustrin tog sig en pratstund med Carin Stoeckmann, vd för Byggmästar’n i Skåne, Stefan Lindbäck, vd Lindbäcks Bygg och Jens Hoffmann, vd Dipart, och frågade vad de har för drömmar och farhågor inför byggåret 2019.

Alla tre har en positiv bild av det kommande året. De sjunkande prognoserna för bostadsbyggandet och den dalande marknaden för nybyggda bostadsrätter oroar inte nämnvärt.

– Jag känner inte av nedgången på det sätt som man gör i Stockholm, men till viss del har vi en trögare säljprocess även här som gör att byggstarter senareläggs. På några månaders sikt kanske det innebär att det blir en ökad konkurrens om jobben. Men jag känner ingen oro, jag tror inte att det blir någon stor förändring jämfört med 2018, säger Carin Stoeckmann.

Välfyllda orderstockar för 2019

Carin Stoeckmann ser en möjlighet att det offentliga kan avisera fler upphandlingar i samband med att bostadsbyggandet sjunker, eftersom de tidigare haft svårt att få tillräckligt många och bra anbud. Det skulle i så fall kunna väga upp en svalare bostadsmarknad.

Hon berättar också att andra byggare som hon pratat med delar hennes syn. De har i likhet med Byggmästar’n i Skåne en bra orderstock med sig in på 2019.

Dipart är ett exempel.

– Vi har en orderstock som känns jättebra. Nästan tråkigt bra. Det blir ett bra år. Särskilt positivt är att vi har lyckats bra med rekryteringen av tjänstemän under året som gått, bland annat har vi nu ett flertal kvinnor i nyckelroller, de var få innan, säger han.

Dipart behöver fortsätta rekrytera. Under första och andra kvartalet 2019 räknar Jens Hoffman med att behöva anställa minst tio yrkesarbetare.

Lindbäcks, som byggt en hel del bostadsrätter i Storstockholm, både i egen regi och för andra beställare, känner av den dalande marknaden på ett annat vis.

– Vår egen projektutveckling har det tufft nu när efterfrågan har sjunkit, men vi har fler ben att stå på. När det gäller projekten till externa beställare märks också en minskad efterfrågan på bostadsrätter, men efterfrågan på hyresrätter ökar. Dessutom har vi vår fastighetsförvaltning som tuffar på, säger Stefan Lindbäck.

Digitalisering och industriellt byggade

I december 2017 invigde Lindbäcks en ny och större fabrik. Det har gjort att deras orderstock är kortare än tidigare, men det är inget som oroar Stefan Lindbäck nämnvärt.

– Vi siktar på att förlänga orderstocken igen, till cirka 10-12 månader, säger han.

Han tror att fler beställare kommer att upptäcka fördelarna med industriellt byggande de kommande åren.

– De beställare som har vågat prova ser fördelarna. Att de kan lita på systemet, att det som byggs verkligen är det de beställt. Beställaren slipper många moment, administration och kontroll, som de måste göra vid traditionellt byggande. Vår byggmetod kommer att bli vanligare, säger han.

Annat som trion tror kommer att öka framöver är bland annat digitalisering och kraven på klimatvänligt byggande.

– Digitaliseringen ökar stort. Ser man till vår verksamhet så ska vi gå över till ett molnbaserat produktionssystem under 2019. Det blir en utmaning att ställa om men fördelarna är många, säger Jens Hoffmann.

Carin Stoeckmann stämmer in.

– Jag tror att digitaliseringen kommer att accelerera under 2019. Digitaliseringen i branschen i dag är för ryckig och har brutna kedjor, istället för att följa ett projekt från idé till rivning eller ombyggnad. När man pratar om BIM, då ska det inte bara vara 3D ritningar utan all information ska matas in, det handlar om energi, livscykelanalyser, arbetsmiljö, konstruktion och så vidare. Allt ska vara samlat, säger hon.

Vill att klimatpåverkan regleras

När det gäller klimatkrav på byggandet så är det lika mycket något som byggarna önskar, som något som det verkligen tror komme att inträffa under det kommande året.

– Vi behöver fokusera på miljömålen, säger Stefan Lindbäck.

Han ser gärna att Boverket stipulerar krav för koldioxidutsläpp från byggskedet, på samma sätt som energiprestandan för byggnadens brukarskede regleras av BBR i dag.

– Naturligtvis ska vi även fortsättningsvis vara noga med brukarskedet. Men nu behöver vi ett ökat fokus på byggprocessen, så att vi kan få en så klimatneutral process som möjligt, säger han.

Carin Stoeckmann tror att det kommer att bli vanligt att byggarna gör kalkyler för projektens klimatbelastning. Hon ser även ett ökat fokus på andra miljöfrågor, bland annat hur plast används och hanteras i byggande.

– Här finns också en koppling till digitalisering. Om vi kan automatisera beräkningarna, till exempel av klimatpåverkan, så ser jag bara fördelar med det, säger hon.

Efterlyser politiskt mod

Andra frågor som Carin Stoeckmann, Stefan Lindbäck och Jens Hoffmann hoppas hamnar i fokus under 2019 är svartjobben och bostadspolitiken.

– Vi behöver fortsätta ha fokus på de oseriösa företag som finns i byggbranschen. Jag tycker det går åt rätt håll men arbetet måste fortsätta. Jag skulle vilja se ordentliga räder från myndighetshåll, att man faktiskt åker ut på byggen och gör kontroller, säger Jens Hoffmann.

– Jag hoppas att man från politiskt håll tar sig en rejäl funderare på rot-avdraget. Jag har hört flera som fått känslan av att svartarbetet ökat efter att rot sänktes, säger Carin Stoeckmann.

Stefan Lindbäck ser flera frågor som behöver politisk reform för att få en fungerande bostadsmarknad.

– Jag hoppas att vi kommer till ett läge där de som behöver en bostad, oavsett om det är en bostadsrätt eller hyresrätt de vill ha, ska kunna få det. Då behöver man med politiska styrmedel häva de inlåsningseffekter vi har i dag, säger han.

Han syftar bland annat på amorteringskravet och bolånetaket.

– När det gäller bostadspolitiken så hoppas jag att vi får se politiskt mod. Jag tror inte min förhoppning infrias, säger Carin Stoeckmann.

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Välj nyhetsbrev