tisdag28 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Konjunktur

Branschen om regeringens budgetförslag: På rätt väg, men varför utökas inte Rot?

Publicerad: 21 september 2020, 10:06

Tanja Rasmusson, Henrik Landelius och Magnus Höij kommenterar regeringens förslag till budget 2021. Foto: Byggföretagen, NCC, Innovationsföretagen

Branschen har bemött regeringens förslag till budget för 2021 med ett stort mått av beröm, men den uteblivna satsningen på att utöka Rot får kritik från flera håll.

Ämnen i artikeln:

ByggföretagenByggmaterialhandlarnaNCCInnovationsföretagenRiksbyggenbyggkonjunkturbyggpolitikPolitik

AJ


På måndagen presenterade regeringen sitt budgetförslag för 2021 under namnet Jobba Sverige ur krisen tillsammans. Förslaget presenteras som ett ”kraftfullt grönt återstartspaket för svensk ekonomi”, men också långsiktiga reformer för att bidra till att lösa samhällsproblemen. 

Förslagen som bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet samt Centerpartiet och Liberalerna innehåller finanspolitiska stimulanser med reformer på drygt 105 miljarder kronor 2021 och drygt 85 miljarder kronor 2022. Medel ur EU:s återhämtningsfond väntas bidra till finansieringen. 

Branschen har bemött förslaget mestadels positivt även om den uteblivna satsningen på ett utökat Rotavdrag får kritik.

Läs även: Branschens doldis har största budgeten

Byggföretagen välkomnar de 900 miljoner kronor som tillförs för 2021 till energieffektivisering och renovering av flerbostadshus. Arbetsgivarorganisationen är också positiv till de 500 miljoner kronor per år under perioden som ska gå till ett förbättrat underhåll av järnvägen.

– Tillskotten till energieffektivisering, renovering och järnvägsunderhåll är viktiga. Riksdagen har beslutat att Sverige ska ha netto nollutsläpp av växthusgaser 2045. Samtidigt är vi snart 11 miljoner invånare. Det innebär ett stort behov av hundratusentals nya bostäder och ökad kapacitet på järnvägen, säger Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef på Byggföretagen, i ett pressmeddelande.

Byggföretagen uttrycker samtidigt stor besvikelse över att det budgetförslaget saknar en återställare av Rot-avdraget.

– Det bör återställas till 50 procent av arbetskostnaden och på sikt höjas till 75 procent. Rot är en sysselsättningsmotor med goda möjligheter att ge extra bränsle till återstarten av Sverige, säger Tanja Rasmusson.

Läs även: Kick-starta ekonomin med gröna investeringar

Innovationsföretagen ger regeringen tummen upp när det gäller satsningarna för att minska skattetryck på arbete och företag även om organisationen efterlyser en översyn av hela skattesystemet för att göra det det ännu mer lönsamt att arbeta och investera i kompetens. 

– Vi välkomnar förstärkningen av FoU-avdraget, där arbetstidsvillkoret sänks från 75 till 50 procent samt att taket höjs från 450 000 kronor per månad till 600 000 kronor per månad. Även förlängningen av expertskatten från 3 till 5 år är bra, men här hade regeringen kunnat gå längre och sänkt inkomstgränsen till 1,5 prisbasbelopp vilket skulle ligga i linje med konkurrerande länder som Danmark, säger Magnus Höij, förbundsdirektör på Innovationsföretagen i ett pressmeddelande.

Innovationsföretagen är dock kritiska till att de riktade pengarna till renoveringar endast gäller flerbostadshus.

– Begränsningen till att bara gälla flerbostadshus är dock mycket olycklig. Risken är att åtgärder inte vidtas där de gör störst nytta, här krävs kompletterande åtgärder från regeringen, menar Anders Persson, näringspolitisk chef på Innovationsföretagen.

Läs även: Ny konjunkturrapport från Innovationsföretagen: Branschen är i vänteläge

Byggmaterialhandlarna ser positivt på att regeringen och samarbetspartierna väljer att fortsätta fokusera på den gröna omställningen samt på deras satsningar riktade till bygg- och bostadsmarknaden, inte minst det ökade investeringsstödet för hyresrätter samt energieffektivisering av flerbostadshus.

– Men historien har också lärt oss att en satsning är en sak, sedan måste det också gå att genomföra i praktiken. Då får inte regler och handläggning bli för komplicerat, säger Monica Björk, vd på Byggmaterialhandlarna i en kommentar.

Liksom Byggföretagen är Byggmaterialhandlarna kritiska till att Rot-avdraget inte utökas.

– Vi tror fortfarande att det är en mer effektiv satsning för att möta lågkonjunkturen än flera nya och tillfälliga satsningar som tar tid för företag och privatpersoner att förstå som innebär att myndigheter måste utforma nya regler. Denna satsning uteblev dessvärre i höstbudgeten, säger Monica Björk och hänvisar till egna studier gjorda med hjälp av HUI, Handels utredningsinstitut, som visar att en höjning av bidragsdelen från dagens 30 procent till 50 procent av arbetskostnaden, samt ett höjt takbelopp från dagens 50 000 kronor till det dubbla per person och år, skulle kunna skapa ytterligare 7 500 heltidsarbeten inom bygg- och installationssektorn.

Läs även: Höj Rot och skapa upp till 7 500 nya jobb inom byggsektorn

NCC anser att budgeten innehåller flera positiva förslag för byggsektorn där satsningar för upprustning av det befintliga bostadsbeståndet samt regeringens önskan att öka takten i uppgraderingen av VA-nätet pekas ut som särskilt positivt. Det är projekt med relativt kort startsträcka, som skapar jobb och samhällsnytta. 

– Tillståndsgivningen vid ny- och utbyggnad av elnätet har varit en riktig flaskhals som under lång tid försenat nödvändiga åtgärder. Problemet har varit känt länge och beskedet om att Energimarknadsinspektionen får ytterligare resurser för att klara av sina uppgifter kommer sent. Det är dock bra att ytterligare medel till inspektionen kommer redan i år. Vi ser det som en stark signal till myndigheten att ta krafttag, säger Henrik Landelius, Sverigechef på NCC i en kommentar till budgetpropositionen.

Riksbyggen efterlyser satsningar riktade till bostadsrätter, en upplåtelseform som 20 procent av svenskarna bor i.

– Det är tydligt att bostadsrätterna tyvärr tenderar att glömmas bort i kommande satsningar. Riksbyggen poängterade det redan i remitteringen av solcellstödet till villaägare att det vore olyckligt om inte bostadsrättsföreningar ges motsvarande möjlighet. När nu ett nytt energieffektiviseringsstöd till flerbostadshus ska tas fram är det viktigt att även bostadsrätterna inkluderas, inte bara hyresrätter. Klimatet bryr sig inte om ifall bostäderna är upplåtna med hyresrätt eller bostadsrätt, säger Johanna Ode, bostadspolitisk expert och verksamhetsutvecklare på Riksbyggen, i en kommentar.

Här kan du läsa mer om alla satsningar i regeringens budgetförslag som gäller bygg- och anläggningsbranschen. 

 

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Välj nyhetsbrev