Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Konjunktur

Byggandet uppe på rekordnivåer

Publicerad: 14 december 2016, 07:00

Bygginvesteringarna i år är de högsta någonsin och tillväxten fortsätter även nästa år. Det visar Sveriges Byggindustriers senaste prognos över byggandets utveckling. Främst är det ett rekordhögt bostadsbyggande som drar upp investeringarna.


Bygginvesteringarna i Sverige ökade 10 procent 2016. Det är den högsta tillväxttakten sedan 2006 och sett till volym är det den högsta någonsin. I år utgör byggandet drygt 10 procent av Sveriges BNP (Bruttonationalprodukt).

Och det är nyproduktion av bostäder som är dragloket.

– Det går nästan lite för bra just nu, säger Johan Deremar, nationalekonom på Sveriges Byggindustrier.

I stort följer byggutvecklingen samma linje som Sveriges Byggindustrier målade upp i prognosen i oktober.

– Vi har skrivit upp prognosen för bostadsbyggandet lite grand. Totalt kommer 65 000 lägenheter att påbörjas i år och 58 000 nästa år. Vi håller fast vid bilden att det inte kommer in något nytt bränsle i bostadsbyggandet, men det är fortfarande höga tal. Nybyggnadsinvesteringarna är starka och lyfter hela byggsektorn i Sverige, säger Johan Deremar.

Det finns tendenser till överhettning.

– Vi hör att arbetskraftsbristen börjar bli påtaglig, säger Johan Deremar.

Den främsta bristen rör som tidigare erfaren arbetsledarpersonal och vissa nyckelfunktioner som exempelvis kranförare och maskinförare, yrken som kräver både utbildning och erfarenhet.

– Det är ganska svårt att få fram sådana och det är helt klart att vi har börjat få ordentliga flaskhalsar på arbetsmarknaden. Det går inte att lyfta in en ”generell” arbetslös på dessa positioner, säger Johan Deremar.

Ännu har Sveriges Byggindustrier sett att den här bristen har fått byggprojekt att stanna av eller skjutas upp.

– I och med att det främst är bostadsbyggandet som går bra så har man också kunnat lösa bristerna genom en högre grad av industrialisering. Jag tror att det blir svårare om några år om vi ska bygga mycket järnväg och höghastighetsspår som vi inte har så stor erfarenhet av i Sverige. Då tror jag att vi kommer att vara beroende av att få in kompetens utifrån, säger Johan Deremar.

Arbetslösheten i byggbranschen just nu är låg, under 3 procent, och på vissa orter finns redan i dag signaler om byggprojekt som har svårt att komma igång.

– I och med att vi bygger i hela landet nu kan det vara svårt att hitta byggare i orter i glesbygden där man inte har byggt så mycket tidigare. Exempelvis i Dalarna och i glesbygdskommuner i inlandet, säger Johan Deremar.

Även det offentliga lokalbyggandet går starkt. Det finns ett stort behov av skolor och förskolor till exempel.

– Frågan här är väl hur kommunerna ska ha råd med dessa investeringar, säger Johan Deremar.

Järnvägsbyggandet är en svag gren 2016 och ser i Sveriges Byggindustriers prognos ut att fortsätta på sparlåga även under 2017.

– Stora investeringar som Citybanan är i stort sett färdiga och de andra större projekt som planerats: tunnelbanan i Stockholm, Mälarbanan och Ostlänken kommer nog att ge avtryck först om något år. De är tveksamt om ostlänken kommer igång redan 2017, säger Johan Deremar.

Totalt sett kommer anläggningsinvesteringarna dock att växa även 2017 främst på grund av att regeringen investerar även på vägsidan.

Den höga byggtakten inom bostadsbyggandet ska pågå i 10 år.

– Frågan är hur takten ska hållas uppe och bostäderna finansieras när lågkonjunkturen kommer, som den säkert hinner göra inom den här perioden. Jag tror att det måste till en strukturomvandling av hela bostadsmarknaden för att det ska fungera på sikt, säger Johan Deremar.

Det är bland annat hyresregleringen, miljöbalkens relation till PBL (plan- och bygglagen) och finansieringsfrågor som måste stöpas om enligt Sveriges Byggindustriers nationalekonom.

– Vi behöver ett enklare och mer transparent system för att klara av att bygga bostäder på sikt och även för att få hit utländska entreprenörer som vill bygga bostäder här. Finansieringsfrågan måste också ses över om man inte vill att hushållens skulder ska öka, säger Johan Deremar.

På Sveriges Byggindustrier tycker man dock att det räcker med de kreditrestriktioner som finns i dag.

– Om bostadsbyggandet ökar bör prisutvecklingen också dämpas på sikt och därmed påverkas hushållens skulder. Ett förändrat hyressättningssystem skulle också dra till sig mer privat kapital till hyresmarknaden och öka omsättningen. Men bostadsbyggande är långsamma processer och det är svårt att se vad som kommer hända på mycket kort tid. Man måste jobba strukturerat över lång tid, säger Johan Deremar.

Sveriges Byggindustriers prognos omfattar även de övriga nordiska länderna. Även där är byggkonjunkturen stark.

– Generellt så kan det innebära att konkurrensen om utländska duktiga anläggningsbyggare kan öka, säger Johan Deremar.

Bygginvesteringarnas utveckling

■ Totalt ökade bygginvesteringarna 8 procent 2015 och 10 procent 2016.
■ Enligt Sveriges Byggindustriers konjunkturprognos ska de öka 5 procent 2017.

Nomi Melin Lundgren

Redaktör

nomi@byggindustrin.se

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.